Paikallisliikenneliitto ja suuret kaupungit kannattavat esityksiä joukkoliikenteen uusiksi järjestämistavoiksi

Paikallisliikenneliitto ja suurten kaupunkien
joukkoliikennetoimijat kannattavat tänään julkaistun Liikenne- ja
viestintäministeriön linja-autoliikennetyöryhmän raportissa
esitettyjä vaihtoehtoja joukkoliikenteen järjestämismalleiksi
tulevaisuudessa.

LVM:n raportissa esitetään, että paras malli joukkoliikenteen
järjestämiseksi kaupunkialueilla on niin sanottu PSA-liikenne
(palvelusopimusasetus), joka tarkoittaa tilaaja-tuottaja –mallia.
Tilaaja-tuottaja –mallissa liikenne voidaan järjestää erilaisin
hankintasopimuksin tai tilaajan omana tuotantona. Tilaaja-tuottaja
-malli on käytössä tällä hetkellä mm. pääkaupunkiseudulla, Turussa
ja Tampereella. Pitkän matkan linja-autoliikenteeseen soveltuu
puolestaan parhaiten markkinaehtoinen liikenne.

”Sekä käytäntö että kansainvälinen vertailu osoittavat
selkeästi, että tilaaja-tuottaja –malli sopii parhaiten
joukkoliikenteen toteuttamiseksi kaupunkialueilla, joissa on paljon
matkustajia. Tällä mallilla pystytään tarjoamaan asiakkaille
edullinen ja hyvä palvelutaso sekä yhtenäinen lippujärjestelmä”,
PLL:n puheenjohtaja ja HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi linjaa.

Ministeriön työryhmässä olivat mukana
Paikallisliikenneliitto, Liikennevirasto, HSL, Tampereen kaupunki,
Linja-autoliitto, AKT, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus,
Kuluttajavirasto ja Kilpailuvirasto.

Pitkänmatkan liikenne markkinaehtoiseksi

Työryhmän esityksen mukaan markkinaehtoinen liikenne soveltuu
parhaiten pitkänmatkan linja-autoliikenteeseen.

”PSA-liikennettä voidaan täydentää markkinaehtoisella
liikenteellä pääkaupunkiseudulla silloin, kun liikenteen
järjestäminen PSA-liikenteenä tulisi esimerkiksi kohtuuttoman
kalliiksi. Tällaista liikennettä edustavat nykyiset
U-liikennesopimukset”, Rihtniemi jatkaa.

PLL:n toimitusjohtaja Pekka Aalto muistuttaa, että verovaroin
tuetut matkustajille edulliset seutu- ja työmatkaliput ovat
matkustajien käytössä tulevaisuudessakin.
Joukkoliikenneviranomaiset päättävät lippujärjestelmästä ja
hankkivat tarvittavat liikennepalvelut tarkoituksenmukaisimmalla
tavalla.

Työryhmässä käsiteltiin myös niin sanottua ”Yleisen säännön”
soveltamista markkinaehtoiseen reittiliikenteeseen nykyisen
siirtymäajan päättyessä kesällä 2014. Yleinen sääntö tarkoittaa
käytännössä valtion vahvistamia taksoja reittiliikenteelle.
Toteutuessaan yleinen sääntö siirtäisi linja-autoyrittäjän
liiketoimintariskin kunnille ja valtioille, jotka joutuisivat
korvaamaan liikennöitsijälle lipputuottojen ja
liikennöintikustannusten välisen eron.

Työryhmän mukaan säännön soveltaminen ei ole suositeltavaa.

”EU:n perussopimus, kilpailuoikeus ja palvelusopimusasetus
edellyttävät aivan toisenlaista suuntausta eli markkinoiden
avaamista ja nykyisen yksinoikeuksiin perustuvan järjestelmän
lakkauttamista”, Pekka Aalto sanoo.

”Yleinen säännön taksanvahvistus vääristäisi
elinkeinonharjoittajien välistä kilpailutilannetta ja heikentäisi
markkinoiden toimivuutta. Lisäksi se houkuttelisi lisäämään
hallitsemattomasti tarjontaa, mikä on kestämätöntä julkisen
rahoituksen riittävyyden kannalta”, Aalto jatkaa.

Lisätietoja:

PLL:n hallituksen puheenjohtaja ja HSL:n toimitusjohtaja Suvi
Rihtniemi,
suvi.rihtniemi@hsl.fi,
p. 0505658884

PLL:n toimitusjohtaja Pekka Aalto,
pekka.aalto@pllry.fi, p.
040 830 6727

Tampereen joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita,
mika.periviita@tampere.fi.
p. 050 3267 007

Turun joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte,
sirpa.korte@turku.fi, p.
044 907 5121

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.