HSL ja VR päivittävät sopimuksensa

HSL ja VR ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, joka sisältää muutoksia ja päivityksiä lähijunaliikennettä koskevaan sopimuskokonaisuuteen.

HSL:n ja VR:n käymissä neuvotteluissa on samalla löydetty ratkaisut avoinna olleisiin kysymyksiin ja nykyisiä sopimuksia koskeneisiin tulkintaerimielisyyksiin.

”Olemme tyytyväisiä, että uusi sopimus tunnustaa HSL:n täyden toimivallan alueensa junaliikenteeseen. Nyt voimme kehittää myös kolmannen vyöhykkeen junaliikennettä osana koko seudun joukkoliikennejärjestelmää”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Sopimus merkitsee, että HSL päättää myös lähijunissa kelpaavista lipuista. Matkustajille muutos näkyy niin, että HSL-alueen sisäisille lähijunamatkoille myydään jatkossa vain HSL:n lippuja. Poikkeuksena on kuitenkin alueen ulkopuolella asuville työmatkalaisille myytävä VR:n kausilippu.

Kolmannen vyöhykkeen junaliikennekorvauksista on niin ikään päästy sopimukseen. Sen ansiosta Keravan ja Kirkkonummen liikenteen kustannusten kasvu saadaan hallintaan. Nämä kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet selvästi liikenteen tuotantokustannuksia ja lipputuloja nopeammin.

Lisäksi aiesopimukseen on kirjattu muun muassa HSL:n mahdollisia uusia jäsenkuntia sekä uuden ja vanhan junakaluston käyttöä koskevia periaatteita.

HSL ja VR allekirjoittivat kesäkuussa aiesopimuksen ehdollisena niin, että se tulee voimaan vain, jos HSL:n hallitus ja VR-Yhtymä Oy:n hallitus hyväksyvät sen. Lopullinen sopimus allekirjoitetaan tämän vuoden loppuun mennessä ja se tulee voimaan vuoden 2014 alussa. Sopimuskokonaisuus on voimassa vuoden 2017 loppuun.

Lisätietoja antavat:
toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, puh. 050 565 8884
osaston johtaja Reijo Mäkinen, puh. 040 595 0201
sopimuspäällikkö Kimmo Sinisalo, puh. 040 838 0219

Kommentit

Mietin samaa kuin "työmatkaaja", eli esimerkiksi ostan Järvenpään asemalta abc-vyöhykelipun , jolla nykyisellään saa matkustaa esimerkiksi espooseen, niin kuin minä useasti viikossa teen. Kyseiseen matkaan kuuluu junan vaihto Pasilassa, niin tämän uudistuksen myötä lippu ei enää Pasila-Espoo välille kelpaisikaan?

VR:n vyöhykeliput kelpaavat edelleen, jos matka alkaa tai jatkuu HSL-alueen ulkopuolelle. Esimerkiksi matkan Järvenpäästä Espooseen sekä matkaan liittyvän vaihdon voi edelleen tehdä VR:n vyöhykelipulla.

Onko tämä siis tosiaan ymmärrettävä niin, että vaikka Tampereelta Helsingissä työssä käyvä saa jatkossakin matkustaa myös viimeisen lähijunaosuuden VR:n kausilipulla, Helsingistä Tampereella työssä käyvä joutuu ensimmäistä asemanväliä varten hankkimaan myös HSL:n kausilipun? Kuulostaa kovin oudolta.

Tällaista muutosta ei tokikaan ole tulossa vuoden vaihteessa. Kaukoliikenteen lippu on voimassa molempiin suuntiin lippuun merkityllä asemavälillä.

Kohta "Poikkeuksena on kuitenkin alueen ulkopuolella asuville työmatkalaisille myytävä VR:n kausilippu" viittaa siis VR:n lähiliikenteen kausilippuun, kaukojunien toimivat kuten ennenkin? Kiitos selvennyksestä, tämä kuulostaakin kovasti uskottavammalta kuin tiukkapipoisempi tulkinta.

Siltikin jää vielä epäilys, ovatko esimerkiksi Käpylä–Hyvinkää-väliä eri suuntiin työmatkaavat vastaavalla tavalla eri asemassa, tuossakin kun tulee pakollinen vaihto lähijunasta toiseen.

HSL päättää seudun taksa- ja lippujärjestelmästä lakiin ja sopimuksiin perustuen. Taksa- ja lippujärjestelmään kuuluvat alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteet.

HSL aloitti toimintansa vuoden 2010 alusta. Toiminnan käynnistystä valmisteltiin edellisen vuoden aikana ja 3.11.2009 HSL:n hallitus päätti, että aikuisten ja lasten lippujen osto-oikeudet sekä erityisryhmien alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteet ovat toistaiseksi samat kuin YTV:n hallituksen aikanaan päättämät myöntämisperusteet.

Alennuslipuilla, jotka myönnetään Kelan eläkettä saaville, on pitkä historia, jonka kuluessa myöntämisperusteet ovat muokkautuneet nykyisen kaltaisiksi. Aikoinaan perusteista päättivät kunnat itse. Myöntämisperusteet olivat kunnittain erilaiset ja myös alennusten suuruus vaihteli. YTV:n vetämänä toteutettiin 1990-luvulla yhtenäistämisselvityksiä, joiden pohjalta saatiinkin myöntämisperusteet lähes yhtenäisiksi. Lisäksi myöntämisperusteissa on huomioitu lainmukaiset muutokset. Kelan myöntämää takuueläkettä tai kansaneläkettä saavien on katsottu olevan taloudellisesti heikommassa asemassa kuin työeläkettä saavat.

HSL:n jäsenkuntien valtuutetut tekevät vuosittain erilaisia esityksiä alennusoikeuksien laajentamisesta. Jos vapaaliput myönnettäisiin tietyn ikärajan ylittäneille, esim. 70 vuotta täyttäneille, lisätuen tarve olisi noin 14 milj. euroa vuodessa. Alempiin ikäluokkiin ulotettuina tuen tarve kasvaisi tästä edelleen merkittävästi.

Eläkeläisten alennusoikeuden laajentaminen ei ole saanut riittävää poliittista kannatusta mm. siksi, että se lisäisi kustannuksia, eivätkä kunnat ole voineet taloudellisen tilanteensa vuoksi lisätä tukeaan matkalippujen hintoihin. Kysymys ei ole asenteista vaan rahoituksesta. Useissa maissa valtio tukee joukkoliikenteen lippujen hinnanalennuksia, mikä mahdollistaa mm. ikään perustuvat alennus- tai vapaaliput. HSL:n joukkoliikenteen kustannuksista noin puolet katetaan lipputuloilla ja toinen puoli kuntien verovaroista maksettavilla kuntaosuuksilla. Myös normaalihintaisia lippuja tuetaan voimakkaasti eli niistä saadut tulot eivät kata joukkoliikenteen järjestämisestä aiheutuvia menoja. Valtion tukeakin on saatu vuodesta 2009 alkaen, mutta sen suuruus on tälle seudulle vain muutamia miljoonia. Yhtenä tuen käyttökohteena ovat lippujen hinnat, mutta em. summalla ei vielä voida rahoittaa merkittäviä lisäalennuksia.

HSL:n taksa- ja lippujärjestelmä uudistuu lähivuosina. Samalla lippujen hinnoitteluun ja alennuslippuihin tulee muutoksia. Tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa järjestelmää. Tänä vuonna on lausuntokierroksella HSL-kunnissa ollut mm. esitys, jonka mukaan kaikki 70 vuotta täyttäneet voisivat ostaa päivällä klo 9-14 voimassa oleva alennetun arvolipun. Muutosten käyttöönotosta ja aikataulusta ei ole vielä päätöksiä

On käsittämätöntä, että Suomessa ainoastaan Kela-eläkettä saavat eläkeläiset saavat eläkealennuksen joukkoliikenteessä.Riittää, että saat muutaman kympin Kela-eläkettä :Jos satut jäämään rajalle,n. 1300,00€/kk maksat saman kuin työssäkäyvät Satu Rihtniemen mielipide; että jonnekin on raja laitettava; tai että eläkkeet ovat niin hyviä; että kyllä rahaa riittää ovat sopimattomia johtaja-asemassa olevalta henkilöltä
Ei missään muussa Euroopan maassa harrasteta tällaista eläkeläisten syrjintää kuin tässä maassa.,ja on selvää; että Suomessa eläkeläiset asetetaan keskenään eriarvoiseen asemaan. Eläkealennusten myöntäminen ainoastaan Kela-eläkettä saaville johtaa seuraavanlaisiin tilanteisiin: Lyhyen työhistorian tehnyt,Kela-eläkettä saava, avioliitossa asuva hekilö,jolla on perintönä saatuja varoja pankissa kymmeniätuhansia euroja, matkustaa eläke- alennuksella.Työssäkäyvä eläkeläinen ;joka saa Kela-eläkettä saa eläkealennuksen ..Henkilö, joka saa muutaman kympin Kela-eläkettä; saa alennuksen; mutta on niin tottunut .omaan autoonsa;ettei viitsi käyttää yleisiä kulkuneuvoja.Sen sijaan, henkilö ,jolla on pitkä työhistoria ,ja eläkettä noin 1300€ mksaa täyden hinnan puolityhjissä raitiovaunuissa ja busseissa..Haluaisin loogisen vastauksen esittämääni. Vastaukseksi ei kelpaa; että jonnekkin on raja vedettävä, tai että eläkkeet ovat niin suuria; että ne kyllä riittävät.tai, että syy on Kelan:Omaan arvoonsa jätän kaupunginvaltuutetut,jotka matkustavat imaiseksi myös vapaa_ajallaan.

Odotan edelleen vastausta kysymykseeni 3.9. eläkeläisten lippu-uudistuksesta.

Eläkeläisten lipusta, kuten muistakaan tulevan lippujärjestelmän lipuista tai hinnoittelun periaatteista ei ole tehty päätöksiä. HSL:n hallitus päättää niistä sen jälkeen, kun se on saanut jäsenkuntiensa kannanotot asiaan.

Mihin perustuu aie myöntää eläkeläislippuja yli 70-vuotiaille vain 9-14 alkaville matkoille??? Käsittämätöntä.

******* Milloin kilpailutettu junaliikenne voi mukamas koskaan alkaa, kun tuollaisten *** kuten VR annetaan rellestää?! Tällä ajetaan vain suuren valtionyhtiön etuja eikä rehellisen matkustajan, kuten meikäläisen. Taidankin tästä lähtien kulkea pummilla junassa, metrossa, ratikassa, bussissa ja "Suomenlinnan-lautalla."

Kommenttia muokattu. Toivomme vilkasta, mutta asiallista keskustelua uutisiaiheista.

Keravalta Helsinkiin matkavalla eläkeläisellä lippujen hinnat tuplantuu

Eiköhän tässä käynyt niin että Kerava-Helsinki - kertalippu maksaa tästä lähtien enemmän kuin Järvenpää-Helsinki..

Ensi vuoden lippujen hinnoista päätetään vasta myöhemmin syksyllä.

Voiko pelkästä junamatkasta Malmi - Kerava (tai Malmi - Järvenpää) maksaa edelleen vain BC-lipun verran, vai poistuvatko tällaiset VR:n vyöhykeliput kokonaan myynnistä myös 10 matkan lippuina?

HSL ja VR ovat solmineet nyt aiesopimuksen ja yksityiskohtaiset sopimusmuutokset eli muutokset nykykäytäntöön valmistellaan syyskuun loppuun mennessä. Periaate on kuitenkin se, että asiakas, joka ostaa lipun HSL-alueen sisäiselle matkalle, saa aina HSL-lipun. VR:n vyöhykelippuja on myynnissä alueen rajan ylittäville matkoille, mikä toistaiseksi tarkoittaa myös C-vyöhykettä Järvenpäässä

VR:n lippu on ollut halvempi, kuin HSL:n tarjoama tuote.
Kuljen Itse Kerava- Tikkurila, sekä Kauklahti - Kirkkonummi väliä, jolloin tuokin menee taas ihan päälaelleen.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.