HSL:n hallituksen päätökset 10.12.2013

Matkalippujen hinnoittelu uudessa vyöhykemallissa
Hallitus päätti lippujen hinnoitteluperiaatteista ja hintasuhteista uudessa vyöhykemallissa esityksen mukaisesti. Hallitus äänesti BC-kaaren hinnasta, joka esityksessä oli 60 euroa ja vastaehdotuksessa 55 euroa. Esittelijän esitys sai 9 JAA-ääntä ja Sirpa Hertellin vastaehdotus 5 EI-ääntä. Lisäksi hallitus äänesti opiskelija-alennuksen yläikärajan poistosta. Esittelijän ehdotus, jossa alennuksen yläikäraja oli 29 vuotta, sai 8 JAA-ääntä ja Sirpa Hertellin vastaehdotus 6 EI-ääntä. Päätöksestä tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-2.PDF.

Runkolinjan 560 perustaminen
Hallitus päätti perustaa uuden runkolinjan 560 ja tehdä siihen liittyvät linjastomuutokset syysliikenteen 2015 alussa. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-3.PDF.

Lähijunaliikennetilaus vuodelle 2014 ja sopimus junaliikenteen tarkastustoiminnasta
Hallitus päätti tilata VR-Yhtymä Oy:ltä lähijunaliikenteen vuodelle 2014 esityksen mukaisesti. Hallitus päätti solmia VR:n kanssa myös sopimuksen junaliikenteen tarkastustoiminnasta ensi vuodelle. Linkit esityksiin: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-4.PDF ja http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-5.PDF.

Lausunto Länsi-Uudenmaan liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta
Hallitus antoi asiasta Uudenmaan liitolle esityksen mukaisen lausunnon. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-7.PDF.

Lausunto Kerca III –alueen länsiosan asemakaavaehdotuksesta
Hallitus antoi asiasta Keravan kaupungille esityksen mukaisen lausunnon. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-8.PDF.

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 – 2016 muutos yhtymäkokouksessa
Hallitus merkitsi tiedoksi Yhtymäkokouksen päätöksen. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-9.PDF.

HLJ 2015
Hallitus merkitsi tiedoksi Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelun tilanteen. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-10.PDF.

HSL-brändin arvostus 2013
HSL:n tunnettuus ja arvostus ovat kehittyneet myönteisesti sekä käyttäjien että kaikkien pääkaupunkiseudun asukkaiden parissa. Hallitus merkitsi asian tiedoksi. Linkki esitykseen: http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-11.PDF.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi, p. 050 565 8884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
Viestintä- ja markkinointijohtaja Mari Flink, p.0407150440, mari.flink@hsl.fi

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.