HSL:n hallituksen päätökset 16.4.2013

Esityslista

Kauniaisten edustus HSL:n hallituksessa

Kauniainen on nimennyt HSL:n hallitukseen
asiantuntijaedustajiksi Finn Bergin ja varaedustajaksi Tapani
Ala-Reinikan.

Vantaan joukkoliikennelinjasto 2015

Hallitus pyytää HSL:n jäseniltä lausunnot Vantaan
joukkoliikennelinjastosta 2015 HSL:n talous- ja
toimintasuunnitelmaehdotuksen yhteydessä.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Vantaan palvelulinjat

Vantaan palvelulinjastosuunnitelmaa esitetään
toteutettavaksi vuodeksi 2015 ja suunnitelman toteuttamisesta
päätetään talous- ja toimintasuunnitelmaehdotuksesta saatujen
lausuntojen perusteella.

Bussiliikenteen tarjouskilpailu

Hallitus valitsi kokonaistaloudellista edullisuutta
koskevan vertailun perusteella liikennöitsijät 41 linjalle ja 7
sopimuskohteeseen.

Kilpailutuksen tuloksista tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Liikennöintisopimusten jatkaminen

Hallitus päätti jatkaa HSL:n liikennöintisopimuksia
Espoon ja Vantaan linjoilla koskien 205 autoa. Etelä-Espoon ja
Keski-Vantaan sopimusoptiot liittyvät nyt meneillä oleviin
Länsimetron ja Kehäradan raidehankkeisiin.

HLJ 2015 konsultointisopimus

Hallitus valitsi seuraavat konsultit HLJ 2015:n
konsultoinnin puitejärjestelyyn: Strafica Oy, WSP Finland,
konsulttiyhteenliittymä YY-Optima Oy ja Trafix Oy sekä Sito Oy.

Muutoksia HSL:n johdossa

Hallitus myönsi eron HSL:n hallintojohtajalle Tuija
Sundbergille ja talousjohtajalle Pirjo Laitiselle sekä nimitti
hallintojohtajan tehtävää hoitamaan HSL:n henkilöstöpäällikkö
Eeva-Liisa Haaksluodon sekä valtuutti toimitusjohtajan
valmistelemaan mahdollista johtosääntömuutosta osastojen ja
yksiköiden tehtävänjaon edelleen kehittämiseksi.

Toimitusjohtajan sijaiset

Hallitus päätti toimitusjohtajan
sijaisuusjärjestelyistä.

Lausunto Kirkkonummen Gesterbyn ja Sepänkylän
osayleiskaavaehdotuksesta

Hallitus antoi asiasta ehdotuksen mukaisen
lausunnon.

Matkustajatyytyväisyys joukkoliikenteeseen ja
Joukkoliikenteen laatututkimus 2012

Tutkimustuloksista tiedotetaan

erillisillä tiedotteilla.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.