Matkustajamäärän kasvu jatkui 2012 Helsingin seudun joukkoliikenteessä

Helsingin seudun joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvu jatkui
vuonna 2012. Matkoja tehtiin vuoden aikana lähes 344,9 miljoonaa,
mikä tarkoittaa 2,7 prosentin kasvua edellisvuodesta.
Merkittävimmin matkustajamäärät olivat nousseet raitioliikenteessä
6,6 prosentilla. Kirkkonummen sisäisen liikenteessä lisäystä oli
5,4 prosenttia, seutuliikenteessä 4,9 ja Vantaan sisäisessä
liikenteessä 4,4 prosenttia.

Matkustajien tyytyväisyydessä joukkoliikennepalveluihin pysyi
korkealla tasolla. Lievää laskua oli tapahtunut bussi- ja
metromatkustajien antamissa arvosanoissa. HSL:n asiakaskyselyyn
vastanneista 81,7 prosenttia antoi joukkoliikenteelle hyvän tai
erittäin hyvän arvosanan.

”Sipoo liittyi HSL:n jäseneksi vuoden 2012 alussa. Vuoden
lopussa 3 300 sipoolaisella oli käytössä matkakortti, ja myös
Sipoossa joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet
ilahduttavasti. Sipoon liikennöintisuunnitelman valmistelu alkoi
välittömästi jäsenyyden myötä ja se viimeistellään tänä vuonna.
Sipoolle toivotaan seuraajia muista kunnista. HSL:n tavoitteena on
laajeneminen koko Helsingin seudun alueelle, jotta
joukkoliikennettä pystyttäisiin suunnittelemaan entistä
toimivampana kokonaisuutena ja hankkimaan tehokkaammin”, HSL:n
toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo

Lisää lipputuloja, pinnaus pieneni

Vuonna 2012 HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 564,8
miljoonaa euroa, josta lipputulojen osuus on 47,7 prosenttia ja
jäsenkuntien maksuosuudet 49,2 prosenttia. HSL:n lipputulot
lisääntyivät vuodesta 2011 noin 16,9 miljoonalla eurolla 269,7
miljoonaan euroon.

Matkalippujen tarkastus tehostui uuden tarkastuslaitteen
myötä. Tarkastettujen matkustajien määrä oli vuoden lopussa 3,4
miljoonaa (2,8 miljoonaa vuonna 2011). Tarkastetuista lipuista
liputtomien ja virheellisten lippujen osuus kutistui
edellisvuodesta 3,2 prosenttiin (3,6 prosenttia vuonna 2011).
Tarkastusmaksutuloja kertyi 5,6 miljoonaa euroa.

Liikenteen kustannukset nousivat, bussiliikenteen päästöt
vähenivät

Toimintamenojen toteutuma oli 552,3 miljoonaa euroa. Suurin
menoerä, 79,3 prosenttia viime vuoden toimintamenoista, ovat
liikennöintikustannukset, joita kertyi 437,7 miljoonaa euroa.
Joukkoliikenteen kustannustaso nousi vuonna 2011 keskimäärin 4,4
prosenttia. Joukkoliikenneinfran käyttökorvaukset olivat yhteensä
68,3 miljoonaa euroa.

HSL:n henkilöstökulut olivat yhteensä 17 miljoonaa euroa.
Vuoden lopussa HSL:n palveluksessa oli 361 henkilöä.

Vuonna 2012 HSL investoi 13,3 miljoonalla eurolla.
Investointimenoista 10,9 miljoonaa euroa liittyi uudistettavan
lippu- ja informaatiojärjestelmän hankintoihin.

HSL:n ympäristötavoitteissa ilahduttavaa kehitystä tapahtui
bussiliikenteen päästöjen vähentämisessä. Bussiliikenteen
hiilidioksidipäästöt vähenivät 1,6 prosentilla, typen oksidit 8,3
ja pienhiukkaset 14,4 prosentilla.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.