Ota kantaa runkolinjan 560 vaikutuksiin Kontulassa ja Vuosaaressa

Uusi poikittainen runkolinja 560 aloittaa liikennöinnin syksyllä 2015. Bussin suunniteltu reitti kulkee Vuosaaresta Malmin aseman ja Paloheinän kautta Myyrmäkeen, ja se tuo muutoksia myös muihin Vuosaaren ja Kontulan bussireitteihin. HSL:n hallitus käsittelee suunnitelmaa kokouksessaan joulukuussa.

Linja 560, aikaisemmalta nimeltään Jokeri II, parantaa merkittävästi yhteyksiä Malmin ja Myyrmäen välillä. Reitin pituus on 25 kilometriä. Se luo osaltaan edellytyksiä paremmin toimivalle liikenneverkolle ja parantaa koko pääkaupunkiseudun poikittaisen liikenteen tarjontaa. Suunnittelun pohjalla on nykyisin Vuosaaren ja Malmin välillä liikennöivä bussilinja 78.

Kehäradan valmistuminen vuonna 2015 kasvattaa matkustajamääriä Malmin ja Itä-Helsingin välillä. Runkolinja 560 vastaa kysyntään, sillä se nopeuttaa yhteyksiä Malmin ja Vuosaaren välillä. Myös matkat lentoasemalle nopeutuvat, kun runkolinjalta voi vaihtaa Malmilla Kehäradan juniin.

Runkolinjat ovat nopeita ja kulkevat usein

Runkobussilinjat ovat nopeita, niillä on tiheä vuoroväli ja kattava liikennöintiaika. Vaihdot ovat sujuvia ja autot esteettömiä.

Runkolinjaa 560 liikennöidään maanantaista perjantaihin noin klo 4.45–23.30, lauantaisin 5.30–23.30 ja sunnuntaisin 6–23.30. Vuoroväli on ruuhka-aikaan 7–8 min, arkisin ja lauantaisin päivällä 10 min, sunnuntaisin päivällä 15 min ja hiljaiseen aikaan 20–30 minuuttia.

Liikennevaloetuuksien lisäksi runkolinjan nopeutta lisää muuta linjastoa harvempaan sijoitetut pysäkit. Linja 560 ei myöskään pysähdy kaikilla nykyisillä pysäkeillä. Vuosaaren Kallvikintiellä kuusi pysäkkiparia yhdistetään neljäksi. Meri-Rastilantiellä pysähdytään kaikilla pysäkeillä, mutta muulla reittiosuudella vain terminaaleissa, tärkeimmillä vaihtopysäkeillä sekä niillä, joilla matkustajia on paljon. Pysäkkien saavutettavuus pidetään kuitenkin hyvällä tasolla, ja mm. pyörien liityntäpysäköintiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Lue lisää runkolinjasta 560

Muutokset Vuosaaressa

Runkolinja 560 vaikuttaa metron liityntälinjastoon eniten Vuosaaren alueella. Se korvaa lakkautettavan linjan 78, jolla nyt pääsee metroasemalta Kallvikintielle ja Vuosaaren satamaan.

Rastila

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen linjaa 560 on tarkoitus jatkaa Vuosaaren metroasemalta Rastilaan. Tällöin voidaan välttää muutoinkin vilkkaan Vuosaaren terminaalin ruuhkautuminen.

Uusi runkolinja korvaa Meri-Rastilassa linjan 96 sekä bussin 98 reittiosuuden Rastilan metroasemalta Vuosaaren metroasemalle. Runkolinjan 560 aloittaessa linjan 96 reitti lyhenee välille Vuosaari(M)–Porslahdentie. Linjan 98 reitti lyhenee välille Itäkeskus(M)–Marjaniemi–Rastila(M).

Muutoksen jälkeen kävelymatkat pidentyvät linjan 98 nykyisiltä pysäkkipareilta ”Venemestarintie” ja ”Kaivonkatsojanpuisto”. Kävelymatka Kaivonkatsojanpuiston pysäkiltä lähimmälle runkolinjan pysäkille on noin 250 metriä ja metroasemalle 600 metriä. Toisaalta runkolinjan tiheämpi vuoroväli korvaa osittain pidentyviä kävelymatkoja.

Kallvikintie

Linja 560 korvaa bussien 78 ja 90 poistuvan palvelun Kallvikintiellä. Kallvikintien tiheää pysäkkiväliä harvennetaan runkolinjan nopeuttamiseksi.

Linja 78 lakkautetaan ja linjan 90 reitti muuttuu: uusi reitti kulkee Vuosaaren metroasemalta Aurinkolahden kautta Vuosaaren satamaan.

Kallvikintien alueen palvelua täydentävät linjat 813 ja 814, joita ajetaan pikku busseilla.
Lue lisää linjoista 813 ja 814

Hiljaiseen aikaan, erityisesti myöhään illalla, Kallvikintiellä bussin vuoroväli metroasemalta pitenee. Nykyään linjojen 78 ja 90 yhteinen vuoroväli on 10 minuuttia, 560:n suunniteltu vuoroväli iltaisin on 15–20 minuuttia. Matkustajamäärien puolesta harvennus on perusteltua. Lisäksi uusi runkolinja tarjoaa uuden nopean liityntäyhteyden myös Mellunmäen metroasemalle, erityisesti Kallvikintien pohjoispäästä.

Porslahdentie, Aurinkolahti ja Vuosaaren satama

Linjan 78 poistuvaa palvelua korvaavat linjat 90 ja 96. Bussi 90 ajaa Aurinkolahden kautta Vuosaaren satamaan ja bussi 96 Porslahdentielle.

Metroliikenteessä siirrytään tiheämpään vuoroväliin: Vuosaareen ja Mellunmäkeen liikennöidään ruuhka-aikaan 5 minuutin välein nykyisen 8 minuutin sijaan, arkisin ja lauantaisin päivällä ja alkuillasta vuoroväli on 7,5 minuuttia nykyisen 10:n sijaan. Sunnuntaisin ja iltaisin säilyy nykyinen vuoroväli 10 minuuttia.

Liityntäliikenteen, mm. linjojen 90 ja 96, vuoroväli muuttuu metroon sopivaksi: ruuhka-aikaan 10 minuuttia (nykyään 8 min), muulloin 15 tai 20 minuuttia (nykyään 20).

Muutokset Mellunmäessä, Kontulassa ja Kivikossa

Linja 560 nopeuttaa ja parantaa palvelua Mellunmäentien ja Kontulantien varrella.

Kivikossa yhteyksiä Kontulan metroasemalle ja Malmille korvataan aluksi väliaikaisella ruuhkalinjalla 78. Kivikon eritasoliittymän valmistuttua arviolta syksyllä 2016 jatketaan Munkkiniemen ja Latokartanon välillä kulkevaa linjaa 57 Kivikon kautta Kontulaan. Samalla loppuu ruuhkalinjan 78 liikennöinti.

Linjalta 57 tulee olemaan Kivikon liittymästä hyvät vaihtoyhteydet Malmin suuntaan runkolinjalla 560 sekä linjoilla 519 ja 554. Kivikon liittymässä voi vaihtaa myös linjalle 54, joka kulkee Kehä I:tä Pitäjänmäen suuntaan.

Erillinen ruuhkalinja 94V Kontulankaarelle lopetetaan ja korvataan tihentämällä bussin 94 Itäkeskus–Kontulankaari vuoroväliä.

Yhteenveto:
Miten bussilinjat suunnitelman mukaan muuttuvat

kun runkolinja 560 aloittaa liikennöinnin syksyllä 2015 reitillä Rastila (M)–Vuosaari–Kontula–Malmi–Myyrmäki:
 

  • Linja 78, Vuosaaren satama–Mellunmäki (M)–Malmi, lakkautetaan. Samalla numerolla alkaa liikennöidä uusi väliaikainen ruuhkalinja, joka kulkee väliä Kontula(M)–Kivikko–Malmin sairaala. Bussin liikennöinti lakkaa, kun Kivikon liittymä valmistuu arviolta syksyllä 2016.
  • Linjan 90 reitti muuttuu: uusi reitti Vuosaari(M)–Aurinkolahti–Vuosaaren satama. Nyt bussi ajaa reittiä Vuosaari(M)–Kallvikintie.
  • Linjan 96 reitti lyhenee välille Vuosaari(M)–Porslahdentie, nyt bussi ajaa Rastilan metroasemalle asti.
  • Linjan 98 reitti lyhenee välille Itäkeskus(M)–Marjaniemi–Rastila(M), nyt bussi ajaa Vuosaaren metroasemalle asti.
  • Linja 98A lopetetaan.
  • Linjan 57 reittiä jatketaan Latokartanosta Kivikon kautta Kontulaan, kun Kivikon liittymä valmistuu arviolta syksyllä 2016.

Suunnitelman tavoitteena on selkeyttää bussilinjastoa. Yksittäisten linjojen ja reittivariaatioiden määrää on vähennetty, minkä ansiosta runkolinjan 560 tarjontaa voidaan parantaa.

Helsingin seudun ensimmäisestä runkolinjasta eli linjasta 550 on saatu hyviä kokemuksia. Myös kansainvälisten kokemusten mukaan linjaston selkeys ja vuorovälin tiheys lisäävät matkustajamääriä ja joukkoliikenteen osuutta kulkumuotona.

Suunnitelma on menossa HSL:n hallituksen käsittelyyn joulukuussa 2013. Itse liikenne alkaa elokuussa 2015.

Karttoja

Runkolinjan 560 reitti

Vuosaaren ja Kontulan bussilinjasto ennen Kivikon eritasoliittymän valmistumista vuonna 2016

Vuosaaren ja Kontulan bussilinjasto Kivikon eritasoliittymän valmistumisen jälkeen

 

Mitä mieltä olet suunnitelluista muutoksista? Kerro mielipiteesi ja ajatuksesi sivun alalaidan kommenttikentässä.

Huom. Mielipiteiden kerääminen on päättynyt. HSL:n hallitus hyväksyi suunnitelman kokouksessaan joulukuussa 2013, ja uuden suunnitelman mukainen liikenne alkaa elokuussa 2015.

Saatuja kommentteja käytettiin hyväksi hallitukselle tehdyn esityksen viimeistelyssä. Lisäksi niistä on hyötyä liikenteen tarkemmassa suunnittelussa. Kommenteissa tuotiin esiin paljon arvokkaita näkökantoja. Monet niistä ovat olleet tiedossamme jo suunnitelmaa tehtäessä. Esiin tulleita kipupisteitä arvioitaessa on otettava huomioon useita eri näkökulmia, eikä kaikkia toiveita ole mitenkään mahdollista toteuttaa.

Takaisin ylös

Kommentit

Linjan 560 aikataulut Rastilan metroaseman suuntaan eivät pidä. Usein vuoroväli on lähemmäs parikymmentä minuuttia ja sitten tulee kaksi bussia peräkkäin. Päättäri Myyrmäessä on aivan liian kaukana tällaiselle linjalle, jonka tulisi toimia syöttölinjana metroasemalle.

Tämä on todella huono asia jos 78 otetaan pois meiltä kivikkolaisilta. Tajuatteko että jätätte meidät tänne yhden bussin varaan?
Kehä ei ole kaikille aivan vieressä.

Täytyy nyt vielä varmennuksen varaksi kysästä kulkeehan tämä 78 korvaava bussi sitten myös täältä kivikon kautta eikä vain kehän kautta?
Kivikko on muutenkin aika hyvin pimennossa täällä kulkee vain pahainen 94a ja sekin harvoin. Kaikilla ei ole autoa taikka edes ajokorttia ja kaikki isohkot kaupat ovat kilometrien päässä joten älkää jättäkö meitä aivan yksin tänne. Muutenkin nousee uusia asuintaloja koko ajan. Sanoisin että lisää monipuolisia linjoja olisi hyväksi. Yksi joka menisi suoraan itäkeskukseen kivikosta olisi myös mukava nyt saa koko ajan olla vaihtamassa tai kävelemässä pitkää matkaa kehän busseille.

hyvä että torpparinmäkeen tulee 560.

Täytyy kai hankkia oma auto jolla pääsee Itäkeskukseen. Kait nämä vierailijoita varten luotavat linjat ovat tärkeämpiä kuin asukkaiden tarpeet.

Oikein huono uudistus Kalvikintiellä asuvan kannalta, kun samaan aikaan harvennetaan sekä pysäkkiväliä että vuoroväliä! Jos ruuhka-ajan ulkopuolella on vuoroväli 15-20 min, on se metron liityntäliikenteeksi aivan kohtuuttoman harva. (Moni työmatkalainen ei edes ehdi palaamaan vielä ns. ruuhka-ajan sisällä työssäkäyntialueen toiselta laidalta toiselle!) Pohjois-Vuosaaressa on todella paljon joukkoliikenteen käyttäjiä (ja lisää asuntojalueita juuri rakennetaan Kallvikintien pohjoispäähän), joille yhteys jokaiselle lähtevälle/ saapuvalle metrolle on tärkeä - yhteys noin joka 3:lle ei todellakaan riitä! Näyttää siltä, että linjasuunnittelijoilta on päivittäisen työmatkalaisen arki unohtunut kokonaan, pikkubussien palveluliikenne ei korjaa harvenevaa vuoroväliä millään tavalla! Linja 90 tulee säilyttää ainakin 560:n harvennetun liikenteen aikana siten, että jokaiselta metrovuorolta on myös liityntäbussi!

Runkolinja 560 aloittaa liikennöinnin syksyllä 2015, joten vielä ei ole tietoa liikennöitsijästä.

Muutos Vuosaaressa on hyvä, koska se palauttaa edellisessä muutoksessa kadonneen suoran bussiyhteyden Kallvikintieltä Meri-Rastilan tielle. Kallvikintie on Keski-Vuosaaren pääkatu (ei Porslahdentie). Koululaiset ja urheilukentän käyttäjät kiittävät muutoksesta.

Entäs sitten uusi lippujärjestelmä, ehtiikö se tulla käyttöön, ennen ku 560 aloittaa, mietityttää vaa että Kuninkaantammi-Myyrmäki väli tulee aika kalliiks, ellei jaksa kävellä Vantaan puolelle. Kuitenkin tärkeimmät lähipalvelut ovat Myyrmäessä ja Kannelmäessä, ja Myyrmäkeen pääsisi kätevästi 560:llä. Kun taas Kannelmäkeen menisi pelkkä 43, joka ei todellakaan kovin tiheällä vuorovälillä mene...

Uusi lippujärjestelmä tulee käyttöön näillä näkymin vuonna 2017. Uudessa mallissa lippuja ei enää hinnoitella kuntarajojen mukaan, vaan vyöhykkeiden rajat perustuvat etäisyyteen Helsingin keskustasta. Vyöhykekaaret on nimetty sisimmästä uloimpaan kirjaintunnuksilla A–D. Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa sijoittuvat kolmelle sisimmälle kaarelle. Tällä ABC-alueella kausi-, arvo- ja kertaliput kelpaavat aina vähintään kahdella vyöhykkeellä (AB tai BC).

Toivottavasti linjan 97/97V liikennöintiväli säilyy edes kohtalaisen tiheänä. 78:lla on voinut kulkea Mellunmäen läpi metroasemalle asti - ja nyt korvaamaan tulee runkolinja 560. Pysäkit näyttäisivät olevan Itäväylän varressa, Pyhätunturintiellä ja metroasemalla. 300 metriä "ylimääräistä" käveltävää ei ole paljon - jos ei ole kannettavaa.
Oma auto kiinnostaa taas aiempaa enemmän.

Minusta Vuosaaressa pitäisi säilyttää linja 96 Rastilaan! On tyhmää ajaa niin lyhyt matka Porslahdentieltä- metroasemalla ja samalla pitkän linjan 560 bussi ajaa turhaan metroasemalla Rastilaan. Ihan hyvin Vuosaaressa voisi olla oma linja. Ja 560 ajaisi vain Vuosaaren metroasemalla asti. Ja samalla Kivikko jossa asukkaita enemmän kuin Kontulan tie- kehä1 voisi jatkaa nykyisellään. Ei monia eri busseja reitin varrelle.

Ilmeisesti matka Kivikkoon jää pois uuden reitin tieltä? Kun Kontulassa joutuu vaihtamaan bussia päästäkseen Kivikkoon niin matkaan Vuosaaresta menee 45 min!!! Nykyinen 78 menee suoraan Kivikon kautta ja nopeammin kun ei tarvitse tehdä vaihtoja. Ja selkeämpiä nämä uudet muutokset eivät ole!

Muuten, millä linjalla kallvikintietä palvellaan öisin? 90A?

Minusta olisi parempi jos vuoroväli olisi vieläkin tiheämpi, usein on 78 täynnä eikä sinne mahdu istumaan tai edes kyytiin, toki runkolinjan bussit tulevat olemaan isompia, mutta uskon, että enemmän matkustajiakin tulee joten vuoroväli 7-10 ei varmasti riitä. On vähän hölmöä, että Kallvikintieltä on poistettu puolet pysäkeistä mutta Rastilan-Vuosaaren metroaseman väliltä ei.... Ei ihan reilulta kuulosta.

Todella hyvä idea on! Itse asun Rastilassa ja joudun nykyään menemään 7:37 metrolla Vuosaareen josta sitten 7:45 78-bussilla kouluun. Nyt jos 560 ajaa Rastilaan asti niin ei enää tarvitse käyttää metroa lainkaan koska 560 menee Kallvikintielle suoraan! Säästää hyvinkin paljon aikaa!

Ensi vaikutelma on kyllä se, että pitäisiköhän muuttaa muualle asumaan. Jos haluan Kaivonkatsojantieltä bussilla Itäkeskukseen... Siis joudun käyttämään kahta eri bussia ja kävelemään huomattavasti pidemmän matkan... Ja aikaa tähän kuluu??? Omasta näkökulmastani palvelut HSL:llä sen kun huononee. Ei se metrokaan aina kulje ongelmitta...

Kannatan suunnitelmaa, että linja 560 ajaisi Rastilaan asti. Linjan 96 vuoroväli on nykyisellään pitkä (varsinkin ei-ruuhka-aikoina). Itse olen ajokortiton Ramsinniemeläinen ja bussilinja on keskeinen osa työmatkaani.

Miten Aurinkolahdesta pääsee Kallvikintien päähän jatkossa? Nyt sinne pääsee 78lla. meneekö uusi 96 reitti Aurinkolahdesta Porslahdentien päähän? Kun olisi matkalla Mustavuoren ulkoilualueelle.

96:n reitti tulee jatkossa kulkemaan Vuosaaren metroasemalta Porslahdentielle. Aurinkolahdesta tulee pääsemään Mustavuorelle menemällä aluksi linjalla 90 Vuosaaren metroasemalle ja vaihtamalla siellä 560:een.

Kallvikintien päähän pääsee vaihtamalla Columbuksessa 560:iin. 90 uusi reitti on Aurinkolahdesta Columbukseen, Columbuksessa bussi vaihtaa linjanumeron 96 ja jatkaa Porslahteen.

Ko. suunnitelmat ovat selkeä huononnus vuosaarelaisille: kallahtelaisille ja meri-rastilalaisille. En kannata enkä hyväksy suunnitelmianne. Bussit 96 ja 98 ovat todella tarpeellisia välillä Rastila (M) - Vuosaari (M).
Kaikki nykyiset linjat ovat todella käytettyjä ja tarpeellisia. Ja ihan selkeitä.
Lasten pitää päästä kouluun, pienten lasten kanssa on päästävä asioimaan Columbukseen, vanhusten päästävä asioimaan Columbukseen ym.
Eli noissa suunnitelmissanne ei suomeksi sanottuna ole mitään järkeä.
Tässä vain lyhyesti sanottuna.

Toivottavasti tosiaan Fallpakankujalta pääsee sujuvasti jatkossakin Vuosaaren suuntaan, siellä kuitenkin pääosin koulut ja kaupat. Lisäksi täällä on kehitysvammaisten ryhmäkoti, jonka asukkaista monet käyttävät bussia mennäkseen sekä Vuosaaren että Mellunmäen suuntaan.

Nähtävästi alueen asukkaita oikeasti kuulematta jo etukäteen valmisteltu HSL:n hallituksen esityslistateksti näkyy nyt tässä osoitteessa:

http://dsjulkaisu.tjhosting.com/~hsl01/kokous/2013342-3.HTM

Melkoinen paukku, kun tämä kannanottoja muka rakentavasti luotaava keskustelu käynnistyi vasta viime viikolla!

No, HSL:n hallituksen päätökseen saa hakea HSL:n hallitukselta itseltään muutosta. Pitää vuosaarelaisten sitten itsepalveluna toimittaa tämän keskustelun yhteenveto vaikka kunnallisvalituksen aineksiksi.

Kuten tämän keskustelun johdannossa todetaan: ”HSL:n hallitus käsittelee suunnitelmaa kokouksessaan joulukuussa.” Esitys täytyy hallituskäsittelyyn olla.

Keskustelu tukee sekä hallituskäsittelyä että liikenteen tarkempaa suunnittelua. Runkolinjan liikennehän käynnistyy näillä näkymin syksyllä 2015.

Keskustelu on tähän mennessä tuonut esiin paljon arvokkaita näkökantoja. Monet niistä ovat olleet tiedossamme jo suunnitelmaa tehdessämme. Kipupisteitä arvioidessamme meidän täytyy kuitenkin huomioida useita eri näkökulmia, jotka eivät aina ole yhtä aikaa toteutettavissa.

Runkolinja 560 on valtava parannus Pohjois- ja Itä-Helsingin poikittaisyhteyksiin ja sellaisena huomattava investointi. Jotta investointi olisi mahdollisimman kannattava ja jotta uusi runkolinja houkuttelisi mahdollisimman paljon matkustajia, joudutaan sen kanssa päällekkäisiin linjoihin tekemään muutoksia.

Pienetkin muutokset nykyiseen liikenteeseen koetaan ymmärrettävästi osin hankalina. Joukkoliikenteen täytyy kuitenkin kehittyä kehittyvän kaupungin mukana. Aito pyrkimyksemme on tehdä joukkoliikenteestä nykyistä houkuttelevampaa. Muuttuvien järjestelyjen vastapainoksi haluamme tarjota esimerkiksi parempia pysäkkejä, joilta menee nopeampi bussi useammin. Linjastomuutosten myötä syntyy myös kokonaan uusia yhteyksiä, joille liikkumistutkimusten ja muilta poikittaisilta bussilinjoilta saamiemme kokemusten perusteella on paljon kysyntää.

Toivottavasti keskustelu jatkuu! Suunnittelijat esittelevät tätä suunnitelmaa ja pikkubussilinjojen vuodenvaihteen muutoksia tulevana sunnuntaina 8.12. Vuosaaren metroasemalla klo 12-16. Tervetuloa!

Voisitteko tehä paremman ja pitemmän linjan itä hesan
Elikä reitti voisi olla seuraava
Vuosaari-Karhusaari-Landbo-Mellunmäki-Itäkeskus-Siilitie-Herttoniemi-Roihuvuori-Itäkeskus-Rastila-Vuosaari*
Asun aluella jossa metro jää 1,5 km mellunmäe metro aluelta,ühtään suora linja ei kulkee roihuvuoreen tai herttoniemeen,aina pitää vaihta ja odotella joskus 10-30 minuttia kun pääse toisella bussilla toiseen suuntaan,sen sijalle voisi tulla suoraa linja
Roihuvuoresta ei pääse suoraan mellunmäkeen tai vuosaaren ollenkaan,metroon jää noin1,5 km matka,roihuvoressa tarvitais kanssa enemmään bussi valikoita,myös siilitillä voisi parantua liikenne

LINJA90 VOISI JÄÄ KALVIIKINTIELLE

HSL:än olisi pitänyt kysyä mielipiteitä aikaisemmin! Moni on kritisoinut kallvikintiellä harvennettavia pysäkkejä. Nyt kun uusia pysäkkejä on jo tehty, niin harvennus tulee joka tapauksessa, vaikka moni on sitä vastaan!

Kallvikintien uudet pysäkit liittyvät perusparannukseen, joka on suunniteltu kaupunkisuunnitteluvirastossa, ja osin toteutettukin (Kallvikintien/Rastilantien risteyksen uusi liikenneympyrä). Pyrkimyksenä on pysäkkien keskeinen sijainti, kuten juuri edellä mainitussa risteyksessä. Samalla pysäkit rakennetaan runkolinjatasoisiksi, mutta sinänsä ei Kallvikintien perusparannuksella ole suoraa yhteyttä runkolinjaan.

Kallvikintien keskimääräiseksi pysäkkiväliksi tulee noin 500 metriä. Uusien pysäkkien saavutettavuus säilyy analyysien mukaan hyvällä tasolla. Lisäksi Kallvikintien palvelua täydentävät pikkubussilinjat, joista erityisesti 813 tarjonnallaan muodostaa varteenotettavan vaihtoehdon.

Meri-Rastilantie on taasen tullut mukaan runkolinjasuunnitteluun vasta paljon myöhäisemmässä vaiheessa, kuten aikaisemmin olemme todenneet. Siellä ei pysäkkiharvennuksia ole suunnitteilla, ja ne vaatisivatkin huolellista analysointia ja suunnittelua, puhumattakaan itse rakentamisen kuluista. Kallvikintiellä tämän siis mahdollisti kadun perusparannus.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.