Tiemaksujen tuotot kohdennettava sinne, mistä ne kerätään

Helsingin seudun liikenne pitää tänään julkistetun Ollilan työryhmän raportin linjauksia uudesta ajoneuvo- ja autoveron korvaavasta tiemaksujärjestelmästä pääosin kannatettavina. Raportissa ehdotetaan, että valtio vastaa tiemaksun keräämisestä. HSL korostaa, että tuottojen tulisi kohdistua sinne, mistä ne kerätään.

”Liikennesuunnittelun kannalta on kuitenkin ensiarvoista, että tiemaksujen tuottoja kohdistetaan alueelle, jolta maksut kerätään. Tällöin on mahdollista ohjata rahoitusta  joukkoliikenteen palvelutason parantamiseen ja tarjota houkutteleva vaihtoehto henkilöautolle sekä rahoittaa investointeja pitkäjänteisesti ”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi painottaa.

Raportissa esitetään, että joukkoliikenne ja kuorma-autoliikenne jäisivät kilometriveron ulkopuolelle.

”Ehdotus on kannatettava sekä elinkeinoelämän kilpailukyvyn että joukkoliikenteen kannalta. Tiemaksut vähentävät henkilöautoliikennettä jonkin verran, jolloin elinkeinoelämän tavarakuljetukset ja joukkoliikenne sujuvoituvat. Joukkoliikenteen suosio lisääntyisi erityisesti Etelä-Suomessa ja kaupunkimaisissa kunnissa. Myös henkilöautolla kaupungissa liikkuva hyötyy ruuhkien vähentymisestä”, HSL:n liikennejärjestelmäosaston johtaja Sini Puntanen näkee.

Loppuraportissa ei oteta suoraan kantaa ruuhkamaksujen käyttöönottoon. HSL selvitti 2012 Helsingin seudun asukkaiden liikkumisasenteita. Tutkimuksen mukaan valtaosa vastaajista haluaisi kehittää alueen joukkoliikennettä. Yli 60 prosenttia vastaajista kannattaa ja vajaa 20 prosenttia vastustaa moottoriajoneuvoliikenteen kasvun hillitsemistä. Ruuhkamaksujen kerääminen ja varojen ohjaaminen joukkoliikenteen kehittämiseen sai hienoisen enemmistön kannatuksen pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen).

HSL korostaa, että jos ruuhkamaksuja otetaan joskus käyttöön, niissä pitäisi noudattaa samaa periaatetta kuin HSL esittää tiemaksuissa: tuottojen pitäisi ohjautua alueelle, josta maksut kerätään.

”Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015:n valmistelussa tutkimme myös liikenteen hinnoittelun vaihtoehtoja tulevan vuoden aikana. Tiemaksujärjestelmän vaikutuksia Helsingin seudulla tulee vielä selvittää tarkemmin”, Puntanen korostaa.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.