Katso tilaisuus netissä: Millainen on metropolialue vuonna 2050?

HSL:n yleisötilaisuudessa 6.11. keskusteltiin Helsingin seudun tulevaisuuden suunnitelmista: mihin rakennetaan asunnot ja työpaikat. Entä millaiset ovat liikenneyhteydet ja joukkoliikennepalvelut eri puolilla seutua?

Tilaisuudessa esiteltiin maankäytön, asuntostrategian ja liikennejärjestelmän tuoreet suunnitelmaluonnokset, joissa on esitetty yleispiirteinen kuvaus metropolin tulevasta rakenteesta. Yleisötilaisuus järjestettiin torstaina 6.11. klo 18–20 Helsingin Kansallismuseon auditoriossa, Mannerheimintie 34, Helsinki.

Voit seurata tilaisuutta tallenteena osoitteessa http://bit.ly/metropoli2050. Pääset tutustumaan suunnitelmien keskeiseen sisältöön ja kommentointimahdollisuuksiin. Voit ottaa kantaa suunnitelmaluonnoksiin sähköpostitse lähettämällä kommenttisi osoitteeseen hlj@hsl.fi.

Suunnitelmien lähtökohtana on ollut, että vuonna 2050 seudulla on 2 miljoonaa asukasta ja että seutu on joka kolmannen suomalaisen kotipaikka. Seutua tarkastellaan 14 kunnan muodostamana kokonaisuutena, johon kuuluvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmi­järvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelman ja asuntostrategian laatimisesta ovat vastanneet alueen kunnat sekä Uudenmaanliitto ja HSY. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015:n valmistelusta on vastannut HSL ja työhön ovat osallistuneet edellisten lisäksi valtion liikenne- ja ympäristöviranomaiset.

Lisätietoa suunnitelmaluonnoksista:
www.helsinginseutu.fi/masu
www.hsl.fi/hlj

Kommentit

Tilaisuuden puheenvuorot pitää laittaa jakoon kirjallisena jo kuulovammaistenkin puolesta. Tämähän on kerrottu jo perustuslaissa.
2 luku

Perusoikeudet

6 §

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Kun puhutaan MAL-sopimuksesta 14 kunnan alueella, tulisi samalla ottaa huomioon, että kokonaisuuteen liittyy myös elinkeino-, palvelu- ja ympäristöratkaisut eli vesi- ja viemärijärjestelmät Kaavoitus on alueen kokonaisratkaisu ei vain osaratkaisu asumisen ja liikenteen osalta.

Toinen metrolinja valmistunu kokonaisuudessa vuonna 2030
espa/eira-kamppi- töölöö- meilahti-pasila-viikki-malmin lentoasema-porttipuisto- hakunila/ maunula - torpparinmäki- tammisto- vantaanportti - lentoasema - hyrylä.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.