Koillis-Helsingin linjastosuunnitelmaluonnos valmistunut - Tervetuloa asukastilaisuuteen 15.1.

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelman luonnos on valmistunut. Luonnosta voi kommentoida blogissa 30.1.2015 asti. Samassa yhteydessä on suunniteltu myös Kalasataman alueen linjastojärjestelyjä, jotka voisivat toteutua arviolta vuonna 2018 Kalasataman keskuksen valmistuttua.

Linjastosuunnitelma viimeistellään helmikuussa. Tutustu suunnitelmaan

Linjastosuunnitelmasta järjestetään asukastilaisuus Malmitalossa torstaina 15.1.2015 klo 18–20. Tilaisuudessa on mahdollista tutustua suunnitelmakarttoihin, keskustella suunnittelijoiden kanssa sekä jättää palautetta suunnitelmista.

Palautetta voi jättää myös HSL:n palautelomakkeella

 

Kommentit

Hei hyvät päättäjät,

Linjastosuunnitelma jättää Tapanilan Fallkullassa asuvat todalla pulaan. 76 a/b-linjaa olen itse käyttänyt viikoittain kun käyn kirjastossa ja uimassa Malmilla, sekä teen isommat kauppareissut siellä. Juna jää liian kauas, jos haluaa raskaita kauppakasseja ja treeni/opiskelukamoja kantaa samalla. 74 on myös ainoa yhteys keskustaan, mikäli junat "sattuvat" olemaan sekaisin aikatauluista.

En ymmärrä miten 76a/b voidaan korvata jollakin liian pitkällä linjalla Hakunilasta Leppävaaraan. En osaa kuvitella sellaisen tarvettakaan Koillis-Helsingin asukille, jolla suurin tarve on päästä liikkumaan Malmille ja Puistolaan sekä keskustaan.

Itse linjoja jo yli 10v käyttäneenä (yläaste, lukio ja nyt yliopistoajat) 76a/b on ollut linja, jolla on päässyt kouluun, harratuksiin ja kavereiden luo tehden nämä kaikki tällä samalla bussilinjalla. Itse autosta luopuneena hyvien yhteyksien takia, tuntuu asia muutenkin yhteiskunnallisiin tavoitteisiin kuten ympäristöön ja autottoman kaupunkialueen luomisen kannalta todellakin ottavan takapakkia nyt tällaisien linjauudistusten myötä.

Olen hyvin pettynyt, sillä pidän Helsingin joukkoliikennettä pääosin hyvin toimineena ja tarpeisiin vastanneena. Mikäli kokonainen asuinalue jätetään pulaan, vaikuttaa tämä asuntojen ja koko asuinalueen haluttavuuteen. Pidän suunnitelmaa epäonnistuneena ja vaadin, että tätä mietitään uudelleen.

Teillä(HSL) on mainittu suunnittelun tavoitteina: "Joukkoliikenneyhteyksien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet ja odotukset. Joukkoliikenteen käytön lisääntyminen edistää kestävää kehitystä ja tukee omalta osaltaan kaupunkien kilpailukykyä. Joukkoliikenteen ympäristöystävällisyyttä pyritään jatkuvasti parantamaan." Nyt tulisi miettiä uudestaan toteutuvatko nämä tässä Koillis-Helsingin uudistuksessa. Näin käyttäjän näkökulmasta voin sanoa, että ei toteudu.

Joukkoliikkennelain 3 §:n tavoitteena on joukkoliikenteen kehittäminen siten, että ihmisten käytettävissä on välttämättömiä jokapäiväisiä liikkumistarpeita vastaavat joukkoliikenteen palvelut koko maassa. Tavoitteena on lisäksi, että runsasväkisillä kaupunkiseuduilla ja niiden välisessä liikenteessä palvelutaso on niin korkea, että joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa. Näin ollen jokapäiväisiä ovat juuri kauppareissut, koulumatkat ja harrastuksiin käytettävät matkat, joita 76a/b on Fallkullan asukkaille turvannut. Näiden matkojen poisto on lain tavoitteiden vastaista.

Joukkoliikkennelain 6 §:ssä mainitaan lisäksi eri väestöryhmien kuten lasten, nuorten, naisten, miesten, vanhusten ja vammaisten tarpeiden huomioon ottamisesta. Vanhusten ja lasten ei voida olettaa kävelevän pitkiä matkoja, niin kauppaan kun kouluunkin sekä käyttävän pitkiä matkoja ja aikaa sosiaalisten suhteiden vaalimiseen, mikäli kaverit/sukulaiset asuvatkin nyt suunniteltujen linjojen saavuttamattomissa.

Pyydän ottamaan huomioon joukkoliikenteen käyttäjät Fallkullassa, meidään toiveenamme on säilyttää linja 76a/b!

Toivon, että suunnitellessanne linjoja huomioitte sen, ettei kukaan halua kiertää puolta kaupunkia tai vaihtaa liikennevälinettä useamman kerran päästäkseen töihin tai kotiin. Siksi toivon "suoria" linjoja.
Esitän, että linja 76A ja 76B säilytetään. Ne ovat toimivia ja palvelevat laajaa asukasaluetta, ei vaan liitoslinjana junalle, vaan myös kauppa/postilinjana arkisten asioiden hoitamisessa.
Samoin linja 74, joka nykyisin kulkee Vantaankin puolelle tulisi säilyttää entisellään.

76AB reitti Malminkaarella Malmin ja Puistolan välillä PITÄISI JOKO SÄILYTTÄÄ tai KORVATA pysäkeiltään täysin vastaavana linjana. Linjaa 74 ei pitäisi siirtää pois Suurmetsäntieltä myöskään.

Mikään seutulinjan ohiajo ei ole korvaava, eikä toimiva.

Fallkullasta ei kävellä reilua kilometriä Tapanilaan kauppaan, vaan matkataan kauppoihin busseilla, niin Puistolaan kuin Malmille, koska bussilla pääsee lähemmäs kauppaa. Tälläinen yhteys on säilytettävä!

Juuri näin, tällä itäpuolella rataa käytetään 76 paljon ja kaikkina kellonaikoina. Haetaan ruoat, käydään uimahallissa, osa lastenvaunuja, rollatoria tai pyörätuolia käyttäen. Varmasti jokainen ymmärtää, että bussi on välttämätön jotta asioille pääsee. Mitenkä te siellä suunnitelmien tekijät luulette, kenenkään jaksavat kantaa ruoka ostoksia lähes kilometrin matkan.
Lisäksi miksi seutulinja ei korvaa meidän omaa linjaa? Seutulinja ei mene Puistolan kautta, tällä 76a/b käydään ostoksilla ja asioilla Puistolan ja Malmin suunnalla. Lapset kulkevat harrastuksiin Puistolaan ja Malmille
Jos tuntu siltä ettei käyttäjiä ole länsipuolella linjaa niin laittakaa 76 kulkemaan itäpuolta vain Puistola-Malmi ja päätepysäkki nykyinen Novan edessä oleva pysäkki.

Nykyistä linjaa 69 on moitittu hitaaksi ja totta on, että on todella ärsyttävää istua ruuhka-aikana Nordenskiöldinkadun lähes paikallaan pysyvässä loputtomassa jonossa. Tähän ei uusi linjastosuunnitelma tuo mitään parannusta. Niinpä ehdotan:

1) 69:n tai uuden 74:n eteläosa muutetaan raitiovaunulinjaksi jatkamalla nykyistä linjaa 2 nordenskiöldinkadulta Pasilan asemalle ja edelleen Mäkelänkadun ja Käpylän kauta Oulunkyläntietä ja Norrtäljentietä aina Käskynhaltijantielle asti. Päätesilmukalle on tilaa Oulunkylän kirkon pohjoispuolella Norrtäljentien ja Kärkynhaltijantien liittymän lounaispuolella olevalla rakentamattomalla alueella.

2) Uudistetun 74:n pohjoisosa yhdistetään linjaan 552, siis 552 jatketaan Malmin asemalta aivan niin kuin ehdotetaan nykyistä 69:ää jatkettavaksi.

Tällä tavalla saataisiin ruuhkista vähemmän kärsivä yhteys Helsingin keskustaan ja vähennettäisiin diesel-liikennettä kantakaupungissa.Lisäksi Mäkelänkadun raitiotielle saataisiin mielekäs rooli kadun joukkoliikenteessä, kun sitä käyttävä raitiotielinja ei toivottomasti yrittäisi kilpailla lukemattomien keskustaan menevien bussilinjojen kanssa.

Linja 72 tulee ehdottomasti säilyttää ennallaan. Yli 20 vuotta säännöllisesti käyttäneenä voi sanoa, että se palvelee Karhusuontien varren asukkaita erittäin hyvin. HSL:n 2012 julkistaman matkustajien tyytyväisyystutkimuksen mukaan sitä käyttää päivittäin yli 7000 matkustajaa, joka tekee sitä yhden pääkaupunkiseudun suosituimmista linjoista. Bussit ovat etenkin ruuhka aikoina täysiä ja vain seisomapaikkoja on yleensä tarjolla. Matkustajia ovat koululaiset, jotka kulkevat Oulunkylän kouluihin ja Mäkelänkadulle sekä isät ja äidit, jotka vievät lapsiaan päivähoitoihin sekä työpaikoilleen kulkevat 72 nykyisen reitin varrella. Linja 72 on ainoa vaihtoehto lukuisiin harrastuspaikkoihin meneville. Näille ehdotettu suunnitelma ei tarjoa järkevää vaihtoehtoa. Myöskin Karhusuontien varrelta loppuu syöttöliikenne Pukinmäen juna-asemalle, ellei tarkoitus olekin Pukinmäen aseman alas ajaminen. Uusi linjasuunnitelma merkitsee myös suoran bussi yhteyden loppumista Helsingin keskustasta Karhusuontien suuntaan. Linja 72 on palvellut hyvin myös iltaisin ja on usein silloinkin kaikista järkevin yhteys keskustaan. Muutoksesta kärsivät myös ne joiden liikunta kyky on rajoittunut kuten vanhukset.
Linjasuunnitelma merkitsee huomattavaa heikennystä Karhusuontien varren asukkaiden julkisen liikenteen yhteyksille. Tämä merkinnee myös yksityisautoilun lisääntymistä.
Hyvän suunnittelun periaatteina on pidetty, että se mikä on hyvää tai toimivaa tai johon ollaan tyytyväisiä, ei pitäisi muuttaa. Nykyinen linja on kaikkea tätä, joten linja 72 tulee säilyttää ennallaan.

linja 75 säilytettävä nykyisellään
linja 577 säilytettävä nykyisellään
78 myöskin

Ei mitään mieltä kierrättää linjaa Jakomäen kautta ja tehdä 77:sta ruuhkavuoro. Pitäkää sekä 77 että 75 entisillä reiteillään, kiitos!

Linjan 74 päätepysäkin tulisi säilyä Porttipuistossa, eikä Heikinlaaksossa. Se on ollut monille autottomille kätevä keino päästä Porttipuiston kauppoihin. Joku ihmetteli tällä palstalla miksi suunniteltu 74:n reitti kulkee Pasilan kautta. Älkää vain muuttako sitä. Tapanilan ja Malmin suunnalta on päästävä jollain bussilla Käpylän, Pasilan ja Töölön suuntaan esimerkiksi silloin kun VR lakkoilee tai junat eivät muusta syystä kulje. 69 on ollut hyvä korvaaja. Tosin nyt kun 74 kerää matkustajia laajalta alueelta, junaliikenteen häiriöiden aikana ei Tapanilasta tai Malmilta varmaan enää bussiin mahdu. Joku linja Malmilta Pasilan suuntaan olisi hyvä olla.

Samaa mieltä kuin edellä. Päätepysäkki Porttipuistoon kuten nytkin ja reitti Kustaankartanon, Käpylän, Pasilan ja Töölön kautta keskustaan joko Kamppiin tai Elielin aukiolle. Vr:n ei luotettava, mutta tämä turvaisi kulun Töölön suuntaan.

Eilinen Malmitalon tilaisuus oli fiasco.
Yleistä keskustelutilaisuutta kaivattiin, sitä ei ollut. HSL on aliarvioinut alueemme asukkaita. Tämän osoittaa jo se, että varataan tilaisuuteen
liian pieni tila, eikä yleistä keskustelua järjestetä. Olisi mielenkiintoista tietää
kuinka moni suunnittelija / päättäjä asuu alueellamme, saatika kulkee julkisilla kulkuvälineillä. Tilaisuus oli todella huonosti järjestetty.
Jos linjamuutokset toteutuvat ehdotusten mukaisesti, ne eivät lisää julkisen liikenteen käyttämistä.

Malmintalon asukastilaisuus eilen 15.1. ei onnistunut palvelvemaan Koillis-Helsingin asukkaiden tarpeita. Tilaisuuteen saapui odotettua enemmän ihmisiä, joten suunnitelmamme keskustella luonnoksista pienryhmissä epäonnistui. Olemme pahoillamme asukkaille aiheutetusta mielipahasta, ja HSL aikookin järjestää muutaman korvaavan tilaisuuden mahdollisesti eri puolilla Koillis-Helsinkiä, jolloin linjastoluonnoksista päästään keskustelemaan ansaitulla tavalla. Tiedotamme korvaavien tilaisuuksien aikatauluista tuonnempana.

Toivottavasti tilaisuuksissa ei ole tarkoitus keskustella pienryhmissä vaan yhdessä, puheenjohtajan ohjauksessa.

Ilmiselvästi HSL:ssä ei oltu huomioitu, että koska suunnitelmat bussilinjojen muutoksista koskeva kaikkia koillisen bussilinjoja. Muutokset ovat myös todella suuria ja aiheuttavat huolta asukkaissa, joten oli jo alunperinkin ainakin minulle asukkaana selvää, että huolestuneita asukkaita tulee suuri joukko paikanpäälle. Sen vuoksi oli heti klo:17.40 itse Malmitalolle saapuneena selvää, että tila on aivan kuin pieni. Itse tilaisuuteen olisi järjestäjien pitänyt varautua paremmin kertomalla kaikille kuinka reititystä tullaan kehittämään huomioimalla hieman paremmin myös asukkaiden tarvitsemia suoria yhteyksiä keskustaan, kauppoihin, terveysasemille ym. eikä meille vain sanella mihin meille tarjotaan yhteydet.

Tämäkin koettiin, nimittäin HSL oli kotisivuillaan ja somessa kutsunut Koillis-Helsingin alueen asukkaita Malmitalolle torstaina 15.1.15 klo 18-20. Ystävättäreni kanssa menimme kuulemaan mielenkiinnolla asukastilaisuuteen. Asukkaita oli odottamassa Malmitalon aulassa varmasti lähemmäs sata ja lisää tuli pikkuhiljaa.

Klo 18 avattiin pienen salin ovi, josta päästettiin asukkaat sisälle. Joku jonossa oleva kysyi vahtimestarilta että miksei toista ovea avata, jolloin vahtimestari kertoi että "tästä ovesta mennään sisälle ja kierretään salin etuosaan, jossa on linjaluonnokset ja toisesta ovesta tullaan ulos". Päästyämme sisälle asukkaat olivat istuutuneet salin tuoleihin, jonka jälkeen pikkuhiljaa selvisi että asukastilaisuus onkin järjestetty niin että HSL Koillis-Helsingin linjastomuutoskartat ovat teipattuna salin edessä oleviin pöytiin ja 3-4 HSL henkilökunnan jäseniltä voi kysellä muutoksista. Mitään alkupuheita ei ollut. Eli jokainen asukas saattoi kysyä samoja kysymyksiä salin edessä suoraan suunnittelijoilta.

Salissa oli parhaimmillaan ainakin sata Koillis-Helsinkiläistä asukasta ja pettymys oli SUURI kun myöhemmin tulleillekin selvisi ettei linjamuutoksia esitellä valkokankaalla ja niistä ei keskustella muuten kuin salin edessä pöytien ympärillä.

Salissa olevat asukkaat kyselivät päällekkäin "huutelemalla" ja antoivat palautteita että asukkaita on juksattu kun ei ole keskustelua kuten asukastilaisuuksissa yleensä on.
Eräs HSL suunnittelija otti tiukkojen palautteiden jälkeen mikin ja totesi moneen otteeseen että nämä ovat suunnitelmia, mitään ei ole päätetty, palautetta on saatu ja että nytkin voi antaa palautetta = täyttää palautelomakkeen, joita sai pöydiltä. Ne käsitellään ja sitten niiden pohjalta tehdään muutoksia (jos tehdään).

Samainen suunnittelija omassa mikkipuheenvuorossaan sanoi että nyt kaikki huutelee päällekkäin etteivät he kuule eteen kaikkia kysymyksiä yms. ja että ne jotka ovat jo antaneet palautetta niin heidän ei tarvitsisi nyt antaa palautetta eli moni asukas siinä ympärilläni totesi että näin suljettiin asukkaiden suut.

Asukkaat olivat sitä mieltä että samat linjamuutoskartat on nähtävillä netissäkin ja sitä kautta olisi voinut antaa palautettakin ja että odotus oli asukastilaisuudesta ihan toista. Asukkaita oli eri ikäisiä: työssä käyviä, nuoria, lasten vanhempia ja iäkkäitäkin oli paikalle.

Koillis-Helsingin asukkaat tulevat varmasti antamaan palautetta HSL:lle järjestelyistä. Moni asukas tuli suoraan töistä / syötettyään perheensä / jne., mutta Malmitalolta lähti pettyneitä asukkaita.

Lähidemokratia(ko) ? :(

Arzu Çaydam-Lehtonen

HSL ei odottanut että ihmisiä olisi tullut niin paljon. Ja ennen kaikkea suunnitelmasta tuohtuneina ihmisiä. Järjestelyt eivät vastanneet tarpeita, sali oli liian pieni, liian vähän HSL:n edustajia. Ihmisten mielipiteitä ja puheenvuoroja ei osattu ohjata ym, ym. Moni lähti vihaisena ovelta pois. Moni huonojalkainen ei edes jaksanut jonottaa pääsevänsä saliin.
Mutta ennen kaikkea kiitos kaikille, jotka tulivat sinne. Tämä oli arvokas viesti. Ja kaikesta huolimatta jaksoin jutella lähes kahdeksaan asti kahden eri suunnittelijan kanssa. En pidä keskusteluja huonoina, vaan esitimme todella tärkeitä argumentteja alueen palveluista joiden äärelle ihmisten täytyy päästä. Toivotaan kaikki, että arvokkaat mielipiteemme on kuultu.

Tulin juuri hsl:n "asukastilaisuudesta". Valitettavan huonosti järjestetty :-( Olisin odottanut hsl:ltä parempaa satsausta. Odotin että hsl:n edustajat olisivat ensin esittäneet suunnitelmaluonnoksen kokonaisuudessaan esim. power point -esityksenä ja sen jälkeen yleisö olisi saanut esittää kysymyksiä/kommentteja. Sen sijaan saimme täytettäväksi kyselylomakkeen, jonka laatimiseen hsl olisi saanut satsata vähän enemmän... Olen kokonaisuudessaan pettynyt kyseiseen tilaisuuteen.

Yhdyn edelliseen täysin. Järjestäjät olisivat voineet hieman paremmin syventyä tiedotus iltaansa ja ainakin informoida etukäteen meitä asukkaita, että mitään keskusteluiltaa ei ole tiedossa. Jaetuista linjakartoista ei näe tarkkaan mitä katuja olisi tarkoitus ajaa. Ylipitkien reittien ajoajoista ei mitään tietoa saati aikatauluista, ehtiikö töihin osastolle seitsemäksi myös viikonloppuisin. Entä iltavuorosta klo:21:30 jälkeenkin, osalla taitaa olla töitä klo:22 asti ja aamulla taas seitsemäksi töihin, mutta pitäisi vähän ehtiä nukkuakin. Kolmivuorotyötä tekevänä arvostan myös päivävuorojen sujuvuutta ilman turhan pitkiä vuorovälejä, jotta matkustusajat jäisivät mahdollisimman lyhyiksi. Haitaribusseja pitäisi ainakin tulla näille kokoomislinjoille, että kaikki mahtuvat kyytiin.

"Haitaribusseja pitäisi ainakin tulla näille kokoomislinjoille, että kaikki mahtuvat kyytiin."

Samaa mieltä! Tämä koskee yleisesti pääkaupunkiseudun bussiliikennettä, esimerkkinä mm. linja 519 lentokentän ja Itäkeskuksen välillä. En ymmärrä miksi haitaribusseja ei käytetä.

Nivelbussien ylläpito maksaa huomattavasti enemmän ja niiden tarjoama kapasiteettilisä suhteessa telibusseihin on marginaalinen. Lisätilaa on lähinnä seisomapaikkoina, mitä ei kumipyöräliikenteessä voi pitää mitenkään laadukkaana matkantekona.

"Nivelbussien ylläpito maksaa huomattavasti enemmän ja niiden tarjoama kapasiteettilisä suhteessa telibusseihin on marginaalinen. Lisätilaa on lähinnä seisomapaikkoina, mitä ei kumipyöräliikenteessä voi pitää mitenkään laadukkaana matkantekona." - En ole samaa mieltä. Nykybusseissa on esim. matkatavaroille aivan liian vähän tilaa, nivelbussi olisi hyvä ratkaisu.

On tämä merkillistä. Tuntuu, että noita bussireittejä sumplitaan aika ajoin sentakia, että sumplijat voivat osoittaa, että tekevät jotain palkkansa eteen. Se taitaa olla ainoa oikea selitys. Ette te ainakaan matkustajia ajattele, meitä pienituloisia.
Asun Tapaninvainiossa ja asioin keskustassa. En jaksa vaihtaa bussista toiseen. Te ette kyllä ajattele yhtään vanhempaa väkeä, varmaan siksi, että itse liikutte henkilöautoilla. Järki käteen ja äly hoi!!!

Alppikylä tulisi mielestäni ottaa suunnitelmassa paremmin huomioon. Lähivuosina alueelle valmistuu koti noin 2000 hengelle. 75 tulisi ehdottomasti kulkea Alppikylän kautta.

Tämä talvi on ollut helpompi kulkea Suvikujan pysäkiltä Oulunkylään, jossa on vaihto Jokeriin 550, koska 69 lisäksi on mennyt 554. tosin bussit kulkevat usein aivan peräkkäin. lisättiinkö tuo 554 siksi, että saatiin molempiin busseihin tältä Tapaninvainiosta vähemmän nousijoita? ja perusteet Molempien linjojen lakkauttamiseen täältä Tapaninvainiosta! Tuo suunniteltu uusi bussi ei paljoa lohduta, koska se ajaa Savelan puolelle. sieltä joudut nousemaan Pukinmäen asemalle ja taas alas toiselle puolelle kehän pysäkille, jotta pääset ehkä silloin tällöin kulkevan 552 kyytiin ja Oulunkylään. voihan tietysti jäädä jo Pukinmäessä pois ja seikkailla talojen välistä kehän pysäkille. Valitettavasti, jos tämä suunnitelma toteutuu, joudumme muuttamaan pois Tapaninvainiosta. Työmatkat tulevat liian hankaliksi ja ajallisesti pitkiksi.

Ja ei pelkästään työmatkat. Pukinmäessä on kolme koulua, mm. kristillinen koulu ja liikuntapainoitteinen Pukinmäen peruskoulu. Näihin kouluihin tullaan kauempaakin ympäri pääkaupunkiseutua. Oppilaiden koulumatkat vaikeutuvat radikaalisti. Oppilaat eivät taatusti ole (varsinkaan nuorimmat) täällä kommentoimassa. Jos heidänkin ääni kuuluisi, vastustus olisi paljon suurempi.

Miks 70 ei voi mennä rautatientorille asti, kiva kun on vuorotyö ja illalla olisi turvallista mennä bussilla rautatientorilta suutarilaan suoraan ilman vaihtoja!!!

Linjaa 72 ei saa siirtää nykyiseltä reitiltään! Sitä käyttää valtava määrä ihmisiä, jotka kulkevat Tapanilasta ja Tapaninvainiosta Pukinmäkeen, Oulunkylään, Vallilaan, Sörnäisiin ja Hakaniemeen töihin, kouluun tai päiväkotiin. Bussi on aamuisin ja iltapäivisin vähintään puoliksi täynnä, ja ruuhka-aikaan ei saa välttämättä edes istumapaikkaa. HSL:n tilaston mukaan 72 oli 10:nneksi käytetyin bussilinja vuonna 2013.

Meille, joiden täytyy päästä töihin esimerkiksi Vallilaan tai Hakaniemeen, ei ole hyötyä junayhteydestä keskustaan. Bussin vaihtaminen Malmilla, jonne on pitempi matka kuin Pukinmäkeen, pidentäisi työmatkaan kuluvaa aikaa kohtuuttomasti.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.