HSL:n hallituksen päätökset 8.12.2015

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015405.HTM.

Länsimetron liityntäliikenteen bussilinjojen kilpailutus
Hallitus päätti elokuussa järjestetyn avoimen bussiliikenteen tarjouskilpailusta esityksen mukaisesti. Suurin osa linjoista liittyy Länsimetroon ja sen liityntäliikenteen aloittamiseen. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015405-2.HTM.<?xml:namespace prefix = o />

Vuoden 2016 lähijunaliikenteen tilaaminen VR:ltä
Hallitus päätti tilata VR-Yhtymä Oy:ltä lähijunaliikenteen hoitosopimuksen ja junaliikennettä yhteensä 6,9 miljoonaa junakilometriä vuonna 2016. Tilaus on voimassa ostoliikenteen osalta, mikäli HSL:n ja VR:n välillä tulee 1.4.2016 voimaan uusi lähijunaliikenteen suorahankintasopimus. HSL edellyttää VR:ltä, että uusia Sm5-junia voidaan ottaa liikenteeseen mahdollisimman viipymättä ja joustavasti. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015405-3.HTM.

Bussilinja 550 päästöjen vähentäminen
HSL on päättänyt leikata Helsingin katukuilujen typpidioksidi-pitoisuuksia käytännön toimilla. Korkeimpia pitoisuuksia on mitattu Eliel Saarisen tien tunnelissa Huopalahden asemalla linjalla 550. HSL:n ympäristöbonuksen turvin Helsingin bussiliikenne asennuttaa linjan kaikkiin 37 bussiin pakokaasujen jälkikäsittelylaitteet. Hallitus hyväksyi Helsingin Bussiliikenteen tarjouksen päästöjen alentamiseksi, jonka kokonaishinta vuosille 2016 – 2020 on 209 050 euroa (+alv)/vuosi. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015405-4.HTM.

Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely HSL-alueella
Hallitus päätti jatkaa voimassa olevaa palvelutasomäärittelyä HSL-alueella 14.8.2016 asti. 15.8.2016 voimaan tuleva HSL-alueen uusi palvelutasomäärittely ja sen pohjana toimiva joukkoliikenteen suunnitteluohje lähetetään lausunnoille kuntiin ja päivitetään keväällä 2016. Päivitetty määrittely tuodaan HSL:n hallituksen käsittelyyn 16.6.2016 mennessä. http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015405-5.HTM

HSL:n ja R-kioski Oy:n välinen sopimus matkakorttijärjestelmän myynti- ja tukipalveluista
Hallitus päätti hyväksyä sopimuksen R-kioski Oy:n tuottamista matkakorttien myynti- ja tukipalveluista Helsingin seudun matkakorttijärjestelmään vuosille 2016 – 2019. Myyntipalkkio perustuu aiempien vuosien tapaan prosenttipalkkioon matkakorttimyynnistä. HSL:n tavoitteena on saada käyttöön matkakortin nettilataus vuonna 2017, joten sopimuskauden loppuvuosina lipunmyyntiä alkaa siirtyä kioskeista nettiin. Tämä vähentää osaltaan HSL:n maksettavaksi tulevia myyntipalkkioita. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015405-6.HTM.

HSL:n ja jäsenkuntien väliset sopimukset matkakorttijärjestelmän myynti- ja tukipalveluista
Hallitus päätti hyväksyä sopimusmallin jäsenkuntien tuottamista matkakorttien myynti- ja tukipalveluista Helsingin seudun matkakorttijärjestelmään. Sopimukset astuvat voimaan vuoden 2016 alussa ja ovat voimassa toistaiseksi. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015405-7.HTM

HSL:n liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n järjestämään Microsoft-puitesopimukseen
Hallitus hyväksyi HSL:n liittymisen KL-kuntahankinnat Oy:n järjestämän Microsoft-käyttöoikeuksien jälleenmyynti 2014-2018 puitesopimukseen. Hankinnan kokonaiskustannusarvio on 500 000 euroa (+alv). Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015405-9.HTM.

Mankin ja Luoman lähijunaliikenteen korvaava bussiliikenne
Hallitus päätti Luoman ja Mankin asemien lakkauttamista korvaavista ratkaisuista esittelijän muutetun esityksen mukaisesti. Ratkaisuja tarkennetaan liikennöintisuunnitelmaa (LISU) koskevan päätöksen yhteydessä tammikuussa 2016. Korvaavassa liikenteessä käytetään HSL:n miniA-vaatimukset täyttävää bussia. Lisäksi HSL selvittää kuntien kanssa mahdollisuutta  liikennöintiaikojen laajentamiseen iltaisin ja viikonloppuna. Linkki alkuperäiseen esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015405-10.HTM

Espoon Kehä III:n ulkopuolisten alueiden lähibussiliikenteen tarve
Merkittiin tiedoksi selvitys Espoon Kehä III:n ulkopuolisten alueiden lähibussiliikenteen tarpeesta. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/kokous/2015405-11.HTM

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.