Koillis-Helsingin bussilinjasto uudistuu vuonna 2017

HSL aikoo uudistaa Koillis-Helsingin bussilinjaston kokonaisuudessaan, kun syysaikataulut astuvat voimaan vuonna 2017. Tämän kevään aikana valmistuneen linjastosuunnitelman tarkoituksena on saada Koillis-Helsingin bussiliikenne vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita.

Koillis-Helsingin nykyinen linjasto on suunniteltu noin 20 vuotta sitten, kun Tikkurilan kaupunkirata otettiin käyttöön ja junaliikenne Helsingin ja Tikkurilan välillä tiheni. Linjasto ei kuitenkaan ole nykytilanteessa paras mahdollinen: osalla bussilinjoista matkustajamäärät ovat jääneet vähäisiksi, ja eri linjoja on vaikea saada kulkemaan keskenään tasaisin vuorovälein.

HSL:n liikenteessä tapahtuu tänä vuonna myös kaksi suurta muutosta, jotka vaikuttavat merkittävästi Koillis-Helsinkiin. Kehäradan liikenteen alkaessa pääradan junaliikenne lisääntyy, minkä seurauksena junat kulkevat entistä tiheämmin myös ruuhka-aikojen ulkopuolella Malmilla ja Puistolassa. Lisäksi uusi, tiheästi liikennöivä runkolinja 560 (Vuosaari–Myyrmäki) kulkee Malmin aseman kautta ja tarjoaa uuden vaihtoyhteyden Itä-Helsingin suuntaan.

Linjasto on pyritty suunnittelemaan niin, että se tarjoaisi Koillis-Helsingistä vaivattomat yhteydet kantakaupunkiin ja palvelisi myös sekä liityntäliikennettä juna- ja metroasemille että liikennettä Koillis-Helsingin sisällä. Suunnittelussa on pyritty tasavälisiin vuoroväleihin ja tiheään liikenteeseen tiettyjen linjojen yhteisillä osuuksilla.

Esimerkiksi linjaparien 71+71B, 73+74, 79+79B ja 561+561B yhteisillä osuuksilla vuoroväli tulee olemaan arkisin ja lauantaisin päiväsaikaan enintään 10 minuuttia ja sunnuntaisin enintään 15 minuuttia.

Asukkaat aktiivisesti mukana suunnittelussa

HSL aloitti linjaston suunnittelun viime syksynä. Asukkaille työn etenemisestä on kerrottu alusta alkaen Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma -blogissa, joka keräsi työn aikana noin 1800 kommenttia. Lisäksi HSL järjesti suunnitelmaa esitelläkseen ja palautetta saadakseen kolme asukastilaisuutta Koillis-Helsingissä.

Suunnitelman ensimmäinen luonnos julkaistiin juuri ennen joulua 2014. Siitä saadun runsaan palautteen perusteella tehty toinen luonnos julkaistiin 5.2.2015. Toiseen luonnokseen tehtiin vielä joitain pieniä muutoksia, mutta palaute oli huomattavasti ensimmäisestä saatua positiivisempaa.

Erityisesti palautetta kirvoittivat linjat 69 ja 72, joiden säilyttämiseksi perustetut nettiadressit keräsivät molemmat toistatuhatta allekirjoitusta. Asukkailta saadun palautteen perusteella linja 69 on olemassa myös tulevaisuudessa ja linjan 72 suunniteltuun uuteen reittiin tehtiin muutoksia.


Lisätietoja:
Tero Anttila, johtaja, joukkoliikennesuunnitteluosasto, p. 050 555 2932
Arttu Kuukankorpi, ryhmäpäällikkö, linjasto- ja aikataulusuunnittelu, p. 040 505 2226

Kommentit

The current north-eastline line is designed around 20 years ago when Tikkurila City Track was launched and rail traffic between Helsinki and Tikkurila was quiet. Linjasto is, however, not the best in the current situation: some of the bus lines have reduced the number of passengers and it is difficult for different lines to travel smoothly on one another. I heard that soon Tikkurila City will open way to 5 more cities. Information taken from http://www.writingsmyessays.com/pay-for-essay .

Koillis-Helsingin busseista pari kommenttia:
1. Bussi 74 tulee jatkaa Alppikylään. Nyt uudessa suunnitelmassa väli Puistolan asema - Alppikylä jää ilman yhteyttä. Alue kasvaa edelleen ja tarve päästä koululle, lähikauppoihin, kirkolle kasvaa. Alppikylässä on kaksi hyvää kääntöympyrää. Yksi vaihtoehto olisi myös se, että käännös tapahtuu Tattarisuolla. Bussi 69 ajaa Alppikylästä vain Malmille.

2. Uusi bussi 75 ei tule toimimaan. Se on jo nyt täysi. Jatkossa keskustaan päin bussi on täynnä ennen Jakomäkeä ja maalle päin tullessa se ei pysty ottamaan matkustajia enää Kurvin jälkeen. Otateen 75:n kaikki ruuhka-ajan lisävuorot eli aamun ja illan joka toinen vuoro tunnukselle 75X, joka ajaa mootttoritietä (E4) kehä III:lle ja sieltä Heikinlaakson kautta Puistolaan. Näin myös Jakomäki saa pitää hyvät yhteydet. Samoin Heikinlaakso. Ei pysätä kaupunkiin tullessa Kehä III:n pohjoispuolella eli pysytään Helsinki sisäisenä. Muuten autot ovat ruuhka-aikaan ylikuormassa. Sinänsä 75 yhteys Puistola - Jakomäki on hyvä.

SUURI harmitus on se, että alkuperäisessä suunnitelmassa ollut yhteys Mäkelänkadun-Tuusulantien kautta Puistolan asemalle on pois. Se oli ainoa tosi hyvä ajatus suunnitelmissa. En liene ainoa, joka käyttäisi tuota reittiä, jos se olisi olemassa. Se poistaisi tarpeen kiertää keskutan / sörnaisten kautta. Voisiko 611:lle tehdä vaihtoehtovuoro reitille Mäkelänkatu - (550) - (560) - Tapaninkyläntie - Tapulikaupungintie - Puistolan asena (KPIN) - Tikkurila

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.