Pisararadalla merkittävät vaikutukset työllisyyteen ja maankäyttöön

HSL on teettänyt lisäselvityksen Pisararadan taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista. Selvityksen mukaan Pisaralla on merkittäviä positiivisia talous- ja työllisyysvaikutuksia koko Suomeen.

”Pisararata on iso julkisen talouden investointi. On hämmästyttävää kuinka suuret, positiiviset vaikutukset investoinnilla olisi talouteen ja työllisyyteen eri puolilla Suomea. Positiiviset vaikutukset tuntuvat sekä investoinnin aikana että erityisesti, kun rata on otettu käyttöön. Pisara lisää asema-alueiden vetovoimaa ja nostaa niiden rakennusmaan arvoa sekä lisää asuntotuotantoa Helsingin seudulla.  Asuntorakentamisen myötä Pisaran työllisyysvaikutukset moninkertaistuvat tulevina vuosikymmeninä”, HSL:n hallituksen puheenjohtaja Risto Rautava sanoo.

”Perinteisellä liikennehankkeiden kustannushyötylaskelmalla ei saada riittävästi näkyviin Pisaran etuja, jotka painottuvat työllisyyteen ja maankäyttöön. Kun tarkastelemme kokonaisuutta, Pisaralla on laajoja positiivisia yhteiskunnallisia vaikutuksia, muitakin kuin välittömät käyttäjähyödyt”, Rautava näkee.

Investointivaiheen vaikutus kokonaistuotantoon on 1,5 miljardia euroa. Pisaran rakentaminen synnyttää yli 10 000 työvuotta, josta yli puolet suuntautuu Helsingin seudun ulkopuolelle muualle Suomeen.

Pisaran suurimmat hyödyt tulevat näkyviin kuitenkin vasta rakennusvaiheen jälkeen. Pisaran aikaistaman tai lisäämän asuntorakentamisen kokonaistuotos on arvoltaan 6,5 miljardia euroa ja työllisyysvaikutus yli 48 000 henkilötyövuotta. Pisararata nostaa lisäksi rakennusmaan arvoa 600–800 miljoonaa euroa pääradan, rantaradan ja kehäradan asemaseuduilla sekä kantakaupungin asemien vaikutusalueilla. Talousvaikutusten seurauksena myös valtion ja kuntien verotulot kasvavat.

Kauko- ja lähijunat hyötyvät

Pisararata hyödyttää valtakunnallista kaukojunaliikennettä, kun raidekapasiteettia vapautuu Helsingin päärautatieasemalta. Pisararadalla on keskeinen rooli myös koko Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittämisessä. Pisara vähentää lähijunaliikenteen häiriöitä, kun kauko- ja lähijunat erotetaan omille raiteilleen.

Muun muassa pääradan ja rantaradan varsi, uusien asemien seudut, Malmin lentokentän alue sekä Keski-Pasila hyötyvät saavutettavuuden parantamisesta.

”Toteutuessaan Pisara lisää selvästi ratavyöhykkeiden väestön ja työpaikkojen kasvua ja junaliikenteen suosiota. Pisara luo myös edellytyksiä monille tulevaisuuden junaliikennehankkeille kuten nopealle ja suoralle yhteydelle Helsingin keskustasta lentoasemalle sekä Espoo-Salo -oikoradalle. Sitä kautta Pisaran hyödyt vain vahvistuvat tulevaisuudessa”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi näkee.

Pisaran vaikutusarvioinnin toteutti Deloitte yhteistyössä Strafican ja Kaupunkitutkimuksen kanssa.

Tiivistelmä Pisararadan vaikutusarvioinnista

Pisararadan vaikutusarviointi, loppuraportti

Lisätiedot:
Risto Rautava, HSL:n hallituksen puheenjohtaja, p. 0405045851, risto.rautava@elisanet.fi
Suvi Rihtniemi, HSL:n toimitusjohtaja, p.050 5658884, suvi.rihtniemi@hsl.fi
Sini Puntanen, HSL:n osastonjohtaja, liikennejärjestelmäsuunnittelu, p.0405013362, sini.puntanen@hsl.fi

 

Kommentit

Entisenä junaliikenteen tehokäyttäjänä tiedän, että junaliikenteen ruuhkaongelmat keskittyvät päärautatieasemaakin enemmän Pasilaan. Jos tuo kallis hanke toteutetaan sillä halvemmalla versiolla eli junat menevät tunneliin vasta Alppipuistossa ja Eläintarhassa, Pasilan ongelmat vain lisääntyvät. Samalla pilataan yhdet kantakaupungin parhaista ja viihtyisimmistä puistoista sekä ulkoilualueista. Kantakaupungissa harvalla on kotinsa yhteydessä edes pientä ulkotilaa parvekkeen muodossa, joten puistoalueen ovat todella tärkeitä. Kaikki kun eivät voi työnsä ja elämäntilanteensa vuoksi muuttaa kauemmaksi keskustassa saadakseen oman pihan tai edes parvekkeen. Alppipuiston myötä menee myös tärkeitä kantakaupungin luonnonvaraisten eläinten elintiloja.

Tuota MetroS:n rataa tarkentaisin siten, että siihen lisättäisiin Kampista lenkki Eteläsatamaan , josta siis Hakaniemen kautta Pasilaan. Näin Pasilaan yhdistyisi koko Kantahelsinki. Tällainenhan on ollut pitkään esillä.

Uutena ideana tuon esille, että Eteläsataman metroasema rakennettaisiin ns. Gugenheimin tontilla ja siitä tehtäisin valon ja suomalaisen taiteen asema.

Eli... Tontille rakennettaisiin laaja kuilu syvälle metrotasolle asti ja tuota kuilua maan alla reunustaisi valoisia näyttelytiloja. Asemallakin metron matkustajat näkisivät poikkeuksellisen valon lisäksi reaaliaikaisen silhuetin kauniista vastarannasta.

Maanpäällä olisi täysin lasinen, vain sopivan kokoinen luomus, joka mahdollistaisi valon kulkeutumisen kuiluun. Sinne rakennettaisiin näyttely valosilhueteista mm. prismoin ja linssein yms. kiireisimmille ohikulkijoille. Edessähän on tosi hieno ja eri valistuksessa muuttuva maisema.

Näin metro yhdistäisi kantakaupungin työpaikat, turistiliikenteen ja toisi tahtomattaan turistitkin taiteen ja design:in keskelle. Tällä linjalla myös urheilu ja taide löisivät kättä.

Kytketään siis Helsingin kaksi suurta haastetta yhteen samaan pakettiin.

Tämä on varmaan hyvä joskus mutta ei tässä taloudellisessa tilanteessa välttämättä ole kiireellisin mielestäni. Sama koskee myös Porvoo ehdotusta. Laittaisin mieluummin ainakin valtion rahoja teiden kunnossapitoon.

Eikö ois järkevämpää rakentaa junarataa vaikka Porvoo-Helsinki välille? Monet käyvät Helsingissä töissä Porvoosta ja sen lähikunnista käsin joten junarata nopeuttaisi heidän työmatkaansa huomattavasti. Jos rata kulkisi Sipoon kautta niin silloin ei tarttis mitään metroa tai pikaratikka yhteyttä sinne. Myös Lohja-Helsinki rata olisi hyvä, se voisi kulkea esim. Vihdin kautta.

Entäpä jos metroverkkoon tehtäisi silmukka Sörnäinen-Pasila-Töölö-Kamppi.
Osa junista ajaisi Pasilan kautta osa Rautatientorin kautta. Kaikki työpaikat eivät kuitenkaan ole Helsinginniemellä, monet joutuvat jatkamaan sieltä eteenpäin. Se kävisi kätevästi metrolla.

Eihän tällaista hanketta saa perustella rakennusvaiheen työllisyysvaikutuksilla. Sama saadaan aikaan panemalla vastaava summa paljon tehokkaampaan metrohaaraan. Eikös vihreäta liikennettä ole juuri sellainen, jossa panokset hyötyinin nähden ovat tehokkaassa käytössä. - Puhtaasti asuntopoliittinen ratahan jo on tehty (kehärata).

Pisaraa markkinoitiin sen alussa lähes ainoastaan Linnunlaulun ruuhkien vaikutuksella kaukoliikenteeseen. Miettikääpä kuinka pieni matkustajasuorite on seutuliikenteen ulkopuolinen rautatieliikenne ja mikä osa siitä kulkee häiriintyen niihin ruuhka-aikoihin, jolloin Linnunlaulussa edes on ruuhkaa. Kaukobussiliikenteen vapautuminen tuonee sekin helpotusta. - Siis todella pieni vaikutusten kohdepotentiaali miljardihankkeelle.

Miljardiluokan hankkeen pitää tuoda selkeää lisäarvoa. Eihän se vaikuttaisi juuri mitenkään pääsyyn lähijunilla keskustaan. Päin vastoin yksi pysäkki Pasilan jälkeen lisää. Kuinka sujuvaa onkaan junasta jalkautua suoraan aurinkoon rautatieasemalle, vastapainona että noustaisiin todellä syvältä hitaita rullaportaita. - Takaisin päin lähdettäessä voi nyt asemalla valita mihin junaan hyppäisi. Pisarassa sitä ei enää voidakaan. On päätettävä, kävelenko asemalle, vai menenkö tunneliin.

Tämä sama raha pitäisi laittaa selvästi enemmän liikenteellistä lisäarvoa tuottavaan toiseen metrohaaraan. Ymmärrän, että Helsinki nyt lobbaa tätä, maksaahan valtio siitä leijonanosan. - Onko myöskään järkeä laittaa maan alle aivan toista metrotekniikkaa.

Tällaisen hankkeen kustannusarviot vaan tuppaantuvat kasvamaan isoilla prosenteilla, vaikka tekijät olisivatkin halvan kustannustason EU-maista.

Koko juttu on hakemalla haettu tilaustyö, joka ei pääosin vastaa todellisuutta. Entas miten ne n. 350 Linja-autonkuljettajaa, jotka jäävät työttömäksi radan takia, Minä kun en pysty näkemään sitä positiivisenä asiana.

MIten Pisaran hyödyksi voidaan laskea asunnot jossain Tattarisuolla? Ne voidaan toteuttaa ja toteutetaan ilman Pisaraa, on maankäyttösopimuksia tai ei. Miksi Pisaraa lobataan niin rankasti. Kustannusarvio on edelleen alakantissa. Mutta mitä muuta voitaisiin toteuttaa samalla rahalla? Voisi miettiä varjo-Pisaran

Kallis projekti ja epäilen, että rakennusvaiheessa työllistetään enemmän virolaisia ja puolalalisia ,kuin suomalaisia rakennusmiehiä.

olisi tietysti ihan hyvä jos itse raporttikin olisi saatavilla - mainostiivistelmästä kun ei voi paljoa päätellä, kuka oikein tiivistäisi Etu-Töölöön tai Hakaniemen, tai mitä meitä hyödyttää Kaivopuiston maan arvon nousu? Jo nykyjärjestelmässä asemanseudut kehittyvät kunkin kaupungin kalleimmiksi paikoiksi - tätäkö on tarve saada lisää? Entä se asukas, jolla ei ole varaa maksaa näitä arvonnousuja vastikkeena tai vuokrana: hänkö sitten menee jonnekin liityntäbussin perään jotta saisi iltaisin ilon kulkea Keravan kautta Nikkilään?

olisi tietysti ihan hyvä jos itse raporttikin olisi saatavilla - mainostiivistelmästä kun ei voi paljoa päätellä, kuka oikein tiivistäisi Etu-Töölöön tai Hakaniemen, tai mitä meitä hyödyttää Kaivopuiston maan arvon nousu? Jo nykyjärjestelmässä asemanseudut kehittyvät kunkin kaupungin kalleimmiksi paikoiksi - tätäkö on tarve saada lisää? Entä se asukas, jolla ei ole varaa maksaa näitä arvonnousuja vastikkeena tai vuokrana: hänkö sitten menee jonnekin liityntäbussin perään jotta saisi iltaisin ilon kulkea Keravan kautta Nikkilään?

Kehärata huonontaa merkittävästi monen matkantekoa ja liikennesuunnitelman valmistelu mm. Koillis-Helsingissä on ollut varsinainen farssi HSL:n toimesta. Ihan käsittämätöntä pelleilyä ja suunnitelma on huono monelta osin. Jos Pisararata tulisi tähän päälle niin sama jatkuisi. HSL:lla on pakkomielle saada kaikki raiteille vaikka se tekee matkustamisen hankalaksi ja pidentää esim. työmatkoja ajallisesti. Toivon todella, ettei Pisararata toteutuisi yllä mainituista syistä ja toinen tärkeämpi kriteeri on se, että Pisara on liian kallis suhteessa hyötyyn.

HSL:sta jäi kyllä todella ylimielinen kuva Koillis-Helsingin tilaisuuksien takia. Asian teki vielä erikoiseksi se, että HSL:n edustajat antoivat erilaisia lausuntoja. Muutoksen syyksi kerrottiin toisaalla säästöt ja toisaalla taas ylemmän tason edustaja kertoi ei tämä nyt suinkaan säästöistä johdu. Suunnitelmaa on pyöritelty, käännelty ja aina kun jonkun alueen suunnitelmaa parannetaan niin toisaalta huononnetaan, tuntuu siltä, että projektin vetäjä ei hallitse tilannetta eikä tehtävää. Toivonkin, ettei Pisara-rataa tulisi koska sitten taas alkaisi samanlainen matkustajien kyykyttäminen. Ja Pisaran hintalappu on vaan kallis, Suomessa varmasti löytyy tarvetta muihin talouden nousua edistäviin projekteihin. Ei saa aliarvioida ketään, tämä pitäisi HSL:ssä ymmärtää.

Oli nähtävissä että keskusta voittaa vaalit ja niinpä ryhdyttiin tekemään selvitystä siitä, kuinka pisara hyödyttää maakuntia. Tästä hankkeesta tekee naurettavan se että missään? ei ole kattavasti kansalle esitetty pisaran vaihtoehtoja, jääräpäisesti todetaan että kyllä tämä on välttämätön hanke.

Millä tavalla tämä suuri investointi parantaa Suomen vientiä tai lisää meidän kilpailukykyämme. Kohtuuhintaisten asuntojen tuotanto on lamassa , tämä ei sitä auta yhtään. Olisi hyvä , jos asiantuntijat ja ns. Substanssiosaajat tekisivät selvityksen Pisarahankkeen kannattavuudesta , valitettavasti politiikkojen verbaalinen sanahelinä ei minua vakuuta.

En mitenkään ymmärrä että tällaiseen selvitykseen on jälleen kylvetty rahaa. Koska tällaisesta touhusta tulee oikeasti loppu?

Selvitysten hinta (kymmeniä tuhansia) on minimaalinen investointiin (satoja miljoonia) verrattuna.

En ymmärrä miksi tällainen on tehty? Tässähän yritetään selkeästi myydä tätä maakuntiin ja saada maksajia....

Muualta on saatu lukea, että Helsingin pullonkaula on Pasilan aseman kohdalla tai ympärillä. Pisara ei toisi siihen mitään helpotusta.

Olisi parempi, että investoitaisiin vientiä edistäviin hankkeisiin eli maakunnissa tiet pidettäisiin hyvässä kunnossa niin että tavara saataisiin maailmalle. Suomen on tuettava vientiä kaikella mahdollisella tavalla, mielestäni Pisararata ei tähän kuvanaan sovi ainakaan tässä taloudellisessa tilanteessa. Ehkä joskus myöhemmin.

No, eikö tuossa yllä juuri ole aika runsaasti todella hyvin perusteluja hyötyjä, niin taloudellisia kuin muitakin. Hassua että vielä tämänkin jälkeen jotkut keskustalaiset jaksavat niin runsaasti vastustaa järkevää hanketta, joka parantaisi päivittäin satojen tuhansien ihmisten matkantekoa!

Katsohan kuinka paljon julkista rahaa tähän menee eli siis kaikilta. Et näköjään ymmärrä, että esim. Suomen tehtaat ovat maakunnissa ja teiden PITÄÄ olla hyvässä kunnossa, että tavarat voidaan viedä Suomesta maailmalle. Saadaksemme myös lisää investointeja maamme tiet pitää olla erinomaisessa kunnossa. Miten voi olla vaikeaa ymmärtää tämä asia? Pisara-rata on käsittämättömän kallis hanke hyötyyn verrattuna.

Tehtaat on kyllä suurimmaksi osaksi rannikolla tai junaratojen varrella. Myöskään suurin taloudellinen hyöty ja lisäarvo ei enää tule tehtaista vaan jostain ihan muusta. Ollaan meinaan siirrytty pois bulkkituotantoyhyeiskunnasta, jota valitettavan monet eivät näemmä ole huomanneet. Miten voi olla vaikeaa ymmärtää tämä asia?

Todella paljon tavaraa kulkee vielä kumipyöirillä. Kannattaisi käydä autoajelulla Helsingin ulkopuolella niin näet mikä tilanne on. Pisara-radasta hyötyy todella harva ja on suhteettoman kallis. Olen töissä yrityksessä, jonka tavarat liikkuvat kumipyöirillä paljon joten tiedän tilanteen. Kannattaa myös katsoa pe 8.5. Klo 20.30 uutiset jossa kerrottiin mitä teiden huono kunnossapito oikeasti tulee maksamaan . Lopuksi avaatko vielä mikä on tuo jostain muusta mistä suurin taloudellinen hyöty ja lisäarvo mielestäsi tulevat?

Eikös Suomeen ole toivottukin jotain Esankin mainitsemaa muuta. Onpas ihanaa, että joku tietää mitä se muu on. Kertoisitko Esa tarkemmin meille tietämättömille, thanks.

On taidettu nyt hakemalla hakea tähän raporttiin tietoja hankkeen puolustamiseksi ja on tietoisesti vedottu maakuntiin. Tiedot perustuvat olettamuksiin ja ovat kaukana todellisuudesta. Esalle vinkki: mistä luulet johtuvan, että Suomesta katoaa nimenomaan tehtaiden työpaikat? Toinen mitä ihmettelen aina on se, että Helsinkiin ennustetaan tulevan kymmeniätuhansia uusia asukkaita. Olisi mukavaa tietää mistä mahtanevat tulla. Todennäköisesti ovat rikkaita koska Helsinkiin suunnitellut uudet asunnot eivät todellakaan ole mitään kohtuuhintaisia.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.