HSL kysyi kuljettajien mielipidettä HSL:n toiminnasta

HSL selvitti helmi-maaliskuussa linja-autonkuljettajien tyytyväisyyttä HSL:n toimintaan kyselytutkimuksella. Hieman alle puolet kyselyyn vastanneista kuljettajista antoi HSL:n toiminnalle arvosanan melko hyvä tai erittäin hyvä. Keskinkertaisen arvion antoi kolmannes vastaajista. 14 % kuljettajista piti HSL:n toimintaa joko melko huonona tai erittäin huonona.

”HSL arvostaa linja-autonkuljettajien mielipiteitä ja hyödyntää tutkimuksessa saatua palautetta kehittämisessä.”, sanoo operatiiviset tutkimukset –ryhmän päällikkö Antti Vuorela.

Aikataulut ja ajoajat aiheuttavat tyytymättömyyttä kuljettajien keskuudessa. Lähes 60 % kuljettajista arvioi, ettei HSL ole onnistunut aikataulu- ja ajoaikasuunnittelussa, ja vain reilu kolmannes vastaajista ilmoitti pystyvänsä noudattamaan aikatauluja.

Enemmistö kuljettajista (78 %) kokee olonsa turvalliseksi arkisin työmatkaliikenteessä. Myöhäisliikenteessä tilanne on toinen: 43 % vastaajista kokee olonsa turvalliseksi arkisin myöhäisliikenteessä ja 32 % viikonlopun myöhäisliikenteessä. Yhdeksän kuljettajaa kymmenestä ei ole joutunut väkivallan kohteeksi työssään viimeisen vuoden aikana, mutta runsas 40 % vastaajista ilmoitti kokeneensa häiriköintiä.

Suurin osa vastaajista on osallistunut HSL:n järjestämään koulutukseen, jota pidetään tasoltaan melko hyvänä tai erittäin hyvänä. Lähes kolme neljäsosaa kuljettajista ilmoitti saaneensa koulutuspäivästä tietoa, jota on pystynyt hyödyntämään työssään.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 377 linja-autonkuljettajaa kuudesta eri yrityksestä: tutkimukseen osallistui Helsingin Bussiliikenne Oy, Korsisaari-yhtiöt, Nobina Finland Oy, Taksikuljetus Oy, Tammelundin Liikenne Oy, Transdev Finland Oy ja Åbergin Linja Oy. Kyselylomakkeita jaettiin varikoilla ja HSL:n järjestämissä koulutuksissa 3.2.–15.3.2016. Kyselyyn pystyi vastaamaan myös internetissä.

 

Kommentit

Entä koska kysytte matkailijoiden eli meidän asiakkaiden mielipidettä? En luota tippaakaan teidän aiempiin tutkimuksiin, jossa väitätte olevanne Euroopan parhaimpia. Ehkä kannattaisi tehdä kysely isommalla otannalla ja puolueettomasti?

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.