HSL pyytää kunnilta lausuntoja toiminta- ja taloussuunnitelmasta - HSL valmistautuu uuteen lippujärjestelmään

HSL ottaa käyttöön uuden matkalippu- ja ajantasaisen matkustajainformaatiojärjestelmän täydessä laajuudessaan vuonna 2017. Reittioppaan kokonaisvaltainen uudistus eli Digitransit-palvelualusta ja sen päälle rakennettu Reittiopas-verkkosovellus otetaan myös käyttöön vuoden 2017 alussa.

HSL:n hallitus lähetti tiistain kokouksessaan alustavan − vuosille 2017−2019 − tehdyn toiminta- ja taloussuunnitelman jäsenkuntiinsa lausuntoja varten. HSL pyytää kuntien kantaa muun muassa liikenteen palvelutasosta, HSL:n strategiasuunnitelmasta, lippujen hinnoista, kuntaosuuksien laskentamallin kehittämisestä ja valmiudesta järjestää sähköbusseille pikalatausasemia.

”Jos länsimetro käynnistyy syksyllä, viivästyksellä ei ole tämän hetkisen arvion mukaan olennaisia vaikutuksia taloussuunnitelmaan”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.
HSL:n toimintatulot vuonna 2017 ovat yhteensä 702,4 miljoonaa euroa. Lipputulojen arvioidaan olevan 344,0 miljoonaa euroa vuonna 2017. Lipputulot muodostavat 49,0 prosenttia HSL:n toimintatuloista. HSL:n toimintamenot vuonna 2017 ovat yhteensä 696,2 miljoonaa euroa. Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat 495,9 miljoonaa euroa eli 71,2 prosenttia HSL:n toimintamenoista.

Lippujen hintoja esitetään korotettavaksi vuonna 2017 keskimäärin 5,5 prosenttia. Sisäisiin lippuihin esitetään keskimäärin 6,1 prosentin korotusta ja seutulippuihin keskimäärin 4,7 prosentin korotusta. Tarve lippujen hintojen korotukseen johtuu pääosin länsimetron käyttöönoton aiheuttamista infrakustannuksista. Myös metro- ja junaliikenteen operointikustannukset kasvavat.

Vuonna 2017 ehdotetaan korotettavaksi sekä kerta-, kausi- että arvolippujen hintaa. Kuntien sisäisten kausilippujen hintaa korotetaan enemmän kuin seutukausilippujen hintaa, jotta sisäisten ja seutulippujen korkea hintaporras pienenisi. Arvolippujen hintoja korotetaan keskimäärin 5,1 prosenttia ja kertalippujen hintoja keskimäärin 8,9 prosenttia.

Alustavassa toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuonna 2017 kuntien subventioaste on keskimäärin 50,6 prosenttia. Kuntien HSL-ajan keskimääräinen subventiotaso on 49,2 prosenttia eli se pysyy alle 50 prosentissa, vaikka se vuoden 2017 osalta ylittyykin hieman.

”Kuntien subventioasteen tilapäisellä nostolla vähennetään tarvetta lippujen hintojen nykyistä suuremmille korotuksille”, sanoo Suvi Rihtniemi.

HSL:n investointimenot ovat 18,9 miljoonaa euroa vuonna 2017, 8,7 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja 5,6 miljoonaa euroa vuonna 2019. Merkittävin investointi on lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistus eli LIJ-hanke, jonka valmistuu suunnitelmakauden alussa. Hankkeen investointeihin on budjetoitu käytettäväksi 2017–2019 vielä noin 13,5 milj. euroa. Matkustajainformaatiolaitteisiin ja -järjestelmiin kuten Reittioppaan ja Digitransit-alustan uudistukseen sekä informaationäyttöjen uudistukseen on varattu suunnitelmakaudelle 7,1 miljoonaa euroa, josta 2,8 miljoonaa euroa vuodelle 2017.

”Lippu- ja informaatiojärjestelmäuudistus helpottaa ihmisten liikkumista ja arkea: se tuo mukanaan uudet, helppokäyttöiset laitteet ja pysäkkikuulutukset kaikkiin liikennevälineisiin. Uudesta Reittioppaasta tulee seudun avain asiakkaidemme taskuun – se räätälöidään erityisesti mobiilikäyttäjien tarpeisiin sopivaksi. Reittiopas kertoo reaaliaikaisesti, missä joukkoliikennevälineet liikkuvat ja mitä liikenteessä tapahtuu”, Suvi Rihtniemi sanoo.

HSL:n lippujärjestelmä vaihtuu toiminta- ja taloussuunnitelman tulevalla kaudella selkeisiin kaarimaisiin vyöhykkeisiin. Lippujen hinnoittelu ei enää perustu kuntarajoihin, vaan nykyistä enemmän matkan pituuteen. Kuntien tuki kohdennetaan jatkossakin säännöllisten käyttäjien kausi- ja arvolippujen hintoihin.

HSL myös siirtää lipunmyynnin painopistettä itsepalvelukanaviin. HSL Mobiililippua kehitetään edelleen, ja nykyisen puhelinoperaattorilaskutuksen rinnalle tuodaan maksutavaksi myös pankki- ja luottokokortit. Lipputuotteita ja lipunmyyntikanavia kehitetään muun muassa verkkokauppaan ja liikkuminen palveluna eli MaaS (Mobility as a Service) -yhteistyöhön sopiviksi. Matkakorttien lataus internetissä otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana.

HSL osallistuu tulevina vuosina eBusSystems-hankkeeseen, jossa kehitetään sähköbussijärjestelmää. Jotta täysin sähköllä kulkevat bussit voisivat yleistyä, niille pitää rakentaa latausverkosto. HSL pyytää kunnilta lausuntoa myös niiden valmiudesta toteuttaa sähköbussien pikalatausasemat. 

Kun kuntien lausunnot toiminta- ja taloussuunnitelmasta on käsitelty, HSL:n hallitus päättää lokakuussa lippujen hinnoista vuodelle 2017 ja lähettää toiminta- ja taloussuunnitelman vuosiksi 2017–2019 yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. HSL:n yhtymäkokous hyväksyy suunnitelman lopullisesti marraskuussa.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.