HSL:n hallituksen päätökset 25.10.2016

Esityslistatekstit ovat luettavissa: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2016441.

Sokeiden vapaalippu ja konduktöörien lipunmyynti
Hallitus päätti vapaalipun myöntämisestä HSL-kunnassa vakituisesti asuville sokeille, joiden näkövamman haitta-aste on vähintään 50 %. Aikaisemmin edellytyksenä on ollut 90 prosentin haitta-aste. Hallitus päätti myös konduktöörien lipunmyynnin lopettamisesta lähijunissa 1.4.2017, jollei VR:n kanssa toisin sovita. Myynti lopetetaan kuitenkin viimeistään kesäkuussa 2017. Samassa aikataulussa päättyy HSL-lippujen myynti myös muissa VR-myyntikanavissa eli asemamyynnissä ja VR:n automaateissa. Raitiovaununkuljettajien kertalippujen myynnin lopetuksen ajankohta päätetään myöhemmin, kun korvaavat järjestelyt on toteutettu. Linkki esitykseen http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-2.

Matkalippujen hinnat ja muut maksut 2017
Hallitus päättää lippujen hinnoista esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-3.

HSL:n talous- ja toimintasuunnitelma 2017 - 2019
Hallitus päätti HSL:n TTS-suunnitelmasta esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-4.

Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen
Länsimetron käyttöönoton viivästymisen vuoksi HSL:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää laskea HSL:n vuoden 2016 kuntaosuuksien sitovaa tuloarviota länsimetron käyttökorvauksen osuudella eli 16 029 000 eurolla 309 867 000 eurosta 293 838 000 euroon. Samalla hallitus esittää, että jäsenkunnille hyvitetään länsimetron käyttökorvauksen osuus. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-5.

HSL:n ja jäsenkuntien välinen sopimus sähköisistä informaatio- ja lipunmyyntilaitteista
Hallitus hyväksyi sopimusmallin ja esittää jäsenkunnille, että kukin jäsenkunta tekee mallin mukaisen sopimuksen HSL:n kanssa. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-6.

HSL:n ja VTT:n sopimus älykkäästä vähähiilisestä liikenteestä
VTT ehdottaa HSL:lle älyliikenteen puitesopimusta vuosille 2017 – 2019. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan neuvottelemaan VTT:n kanssa enintään 3 mil. euron puitesopimuksen vuosille 2017 - 2019. Asiasta tiedotetaan erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-7.

Raide-Jokerin kalustohankinta
Hallitus hyväksyi Raide-Jokerin raitiovaunukaluston hankinnan siten, että HKL tilaa 29 kappaletta raitiovaunuja Transtech Oy:ltä voimassaolevan Artic-vaunujen hankintasopimuksen option perusteella. Hallitus hyväksyi hankinnan kokonaiskustannukseksi enintään 107,9 miljoonaa euroa. Asiasta tiedotetaan erikseen. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-8.
 

Henkilökunnan matkalippuetu HSL-alueen ulkopuolella
Hallitus päätti, että HSL tarjoaa HSL-alueen ulkopuolella asuville työntekijöilleen esitetyn mukaisen matkalippuedun vuoden 2017 alusta lukien. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-9

Eron myöntäminen Pirkko Lennolle ja Ilkka Heinäselle
Hallitus myönsi eron matkustajapalvelut osaston johtajalle Pirkko Lennolle ja talous- ja hallintojohtaja Ilkka Heinäselle. Linkit esityksiin: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-11 ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-12.
 

HSL:n organiosaatiorakenteen ja johtosäännön muuttaminen sekä johtajavirkojen muutokset
Hallitus esittää HSL:n organisaatiorakenteen ja johtosäännön muuttamista sekä johtajavirkojen muuttamista yhtymäkokoukselle esityksen mukaisesti. Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella. Linkit esityksiin: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-13 ja http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-14

Uuden organisaation johtajavalinnat
Hallitus päätti johtajavalinnoista niin, että Sini Puntanen vastaa Liikennejärjestelmä ja tutkimukset -osaston johtajan virasta, Tero Anttila Joukkoliikenne -osaston johtajan virasta ja Mari Flink Asiakkuus ja myynti -osaston johtajan virasta. Teknologiaratkaisut sekä Hallinto- ja strategiapalvelut - osaston johtajat rekrytoidaan. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-15

HSL:n lausunto valtiolle maakuntauudistuksesta
Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö ovat pyytäneet lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi. HSL antaa ministeriöille lausunnon, jonka mukaan tienpitotehtävät, niiden vastuu ja rahoitus tulee vielä pohtia ja selkeyttää ennen varsinaista lakiesitystä. Lisäksi liikennejärjestelmän toimivuus ja liikenneturvallisuus ovat nyt liian yleispiirteisesti kuvattuja tehtäviä. Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnittelun ei pidä kuulua maakunnan tehtäviin, elleivät kyseisen kaupunkiseudun kunnat näin päätä. HSL katsoo myös, että Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelu tulee edelleen toteuttaa Helsingin seudun toimesta. HSL painottaa, että kunnille ja niiden yhteistyöelimille kuuluvia joukkoliikennetehtäviä ei tule tässä yhteydessä muuttaa. Myöskään raideliikenteen järjestämistä ei ole syytä lukea Helsingin seudulla maakunnan tehtäväksi. Linkki esitykseen: http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2016441-17.

Kommentit

Minkä takia Helsinkiläiset tasaavat muiden kuntien seutulippujen hintoja?
Maksakoot itse omat matkansa, jo nyt kuukausiliput ovat järjettömän korkeita.

Tässä kootusti tietoa lippujen hankkimisesta ja tarkastamisesta. Matkustaja on lain mukaan vastuussa siitä, että hänellä on asianmukainen matkalippu. Jos aikoo maksaa matkansa arvolipulla, pitää huolehtia siitä, että matkakortilla on riittävästi rahaa lipun hankkimiseen. Jäljellä olevan arvon näkee arvolipun ostamisen yhteydessä kortinlukijan näytöltä. Lisäksi lukija näyttää keltaista merkkivaloa, kun arvoa on jäljellä vähemmän kuin 7,50 euroa. Muutenkin matkakortilla olevan saldon tai kauden voimassaolon voi milloin tahansa tarkastaa kortinlukijalta ja automaatista. Älypuhelimiin, joissa on ns. lähialuetunnistus (NFC) ominaisuus, voi ladata sovelluskaupoista maksutta Oma matkakortti -sovelluksen, jonka avulla matkakortin tiedot, mm. saldon, saa puhelimen näytölle.

Jos automaatti ei toimi eikä matkustajalla ole matkakorttia tai sillä saldoa, pitää lippu hankkia jollain muulla tavalla. On mahdollista ostaa joko mobiili- tai tekstiviestilippu, tai lipun voi hankkia kioskista tai palvelupisteestä. Mobiililipun voi lähitulevaisuudessa maksaa myös luottokortilla.

Jos esimerkiksi junassa kortinlukijat eivät toimi tai asemalla oleva ainoa automaatti on rikki eikä matkustaja ole sen vuoksi voinut ostaa lippua, tarkastaja myy hänelle tarkastajalipun tai arvolipun omalla laitteellaan. Tarkastaja selvittää tarkastustilanteessa, onko kortinlukija tai automaatti rikki. Mikäli asiaa ei tuossa tilanteessa saada selville ja tarkastaja joutuu kirjoittamaan tarkastusmaksun, se voidaan perua jälkikäteen, jos laitteet ovat olleet rikki.

Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 4 § sallii avorahastukseen liittyvän nykyisenlaisen lipuntarkastustoiminnan edellytyksin, että matkalippujen hankinta ja käyttäminen sekä tarkastus järjestetään yksinkertaiseksi ja varmaksi. Saman lain 7 § tulee sovellettavaksi, mikäli edellytyksiä ei täytetä.

Valikoiman näennäinen monipuolisuus ei välttämättä takaa tavallisten (kerta)lipunostotilanteiden helppoutta tai varmuutta. Pelkästään itsepalvelun varaan järjestetty lipunhankinta on onnistuneesti ollut käytössä metrossa ja (pääosin) Suomenlinnan lautalla. Niissä matkakortinlukijat ja lippuautomaatit sijaitsevat lipuntarkastusalueen ulkopuolella sekä keskenään tasapuolisesti: matkakortinlukijan ilmaisemassa ongelmatilanteessa on sujuvaa siirtyä lippuautomaatille. Tätä voidaan varsin johdonmukaisesti kutsua matkustajan vastuuksi.

Mitä lippuja kioskit tulevat myymään "menomatkaa" tai "menopaluumatkaa" varten käteisellä? Entä palvelupisteet? Tiettävästi kausilipun tai muun tarpeettoman laajan lipun hankkimista tai omaa matkaviestintä ei toistaiseksi edellytetä Suomessa kansalaisilta, joten ne eivät tule sisältymään toiminnan perusedellytysten lainmukaisuustarkasteluun.

Peruutettavien tarkastusmaksujen yleistyminen ei taida palvella tarkastusmaksulain henkeä yksinkertaisuuden kannalta myöskään.

Taksa- ja lippujärjestelmä 1.1.2017 alkaen LIITE 1 Luonnos 19.10.2016.

"Kahden vyöhykkeen lähiseutuliput kelpaavat seutuliikenteessä ja kuntien sisäisessä liikenteessä Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen sekä Vantaan, Keravan ja Sipoon alueilla, mutta eivät Helsingissä."

Kelpaavatko ne kuitenkin bussin sisällä kauttakulkuun Helsingin reuna-alueen läpi samalla tavalla kuin esimerkiksi Vantaan sisäiset liput?

"Tarkastajan lippu on paperinen haltijakohtainen lippu, joka myydään tarkastusmaksun saaneelle."

Säilyykö tarkastusmaksun määrääminen tarkastajan lipun myymisen edellytyksenä, vaikka matkustaja haluaisi eräissä uusissa teknisissä ongelmatilanteissa maksaa matkansa?

Kyllä, kahden vyöhykkeen lähiseutuliput kelpaavat kauttakulkuun Helsingin reuna-alueen läpi tietyillä erikseen määritellyillä bussilinjoilla samaan tapaan kuin Vantaan sisäiset liput. Esimerkiksi Vantaan linjoilla 562, 572 ja 588 matka alkaa ja päättyy Vantaalle, mutta bussi ylittää hetkellisesti vyöhykerajan Helsingin puolelle. Asiakas voi kysyä asiasta kuljettajalta. Jatkossa tiedon saa myös uudesta Reittioppaasta, johon tulee tieto siitä, mikä lippu tarvitaan palvelun suosittelemalla matkalla.

Sokeiden vapaalippu ja konduktöörien lipunmyynti

Pystyykö näkövammaisten edustajien ja asiantuntijoiden mielestä uudella matkakortinlukijalla erottamaan riittävän hyvin vaivatta matkakortilla olevan arvosaldon (euromäärän), kun näkövamman haitta-aste on alle 50 prosenttia?

Mikäli lipunmyynnin uudistuttua kuka tahansa matkustaja huomaa järkytyksekseen hypättyään kyytiin raideliikenteessä, että matkakortin saldo ei riitä arvolipun ostamiseen, kuinka tulee menetellä - erityisesti jos lipuntarkastus on samanaikaisesti alkamassa? Entä myykö konduktööri tai tarkastaja käteisellä lipun ilman lisämaksua, jos asemalaiturilla tai raitiovaunupysäkillä sijaitsevan ainoan automaatin tiedetään menneen epäkuntoon (kuinka matkustaja todistaa asian)?

Kannattaako HSL:n hallituksen päätökselle tässä vaiheessa antaa mitään lainvoimaa, jos tällaiset peruskysymykset hiertävät ratkaisemattomina?

HSL on selvittänyt asiaa Näkövammaisten liiton kanssa, mutta on vaikea yksiselitteisesti sanoa, erottuuko kortin saldo näytöltä riittävän hyvin. Näkövammaisilla kuten muillakin henkilöillä on henkilökohtaisia eroja näkökyvyssä. Alle 50 %:n haitta-aste tarkoittaa sitä, että henkilöä ei luokitella näkövammaiseksi, mutta hänen näkönsä on alentunut ja puhutaan näköongelmaisesta, ja hän ei voi esimerkiksi saada ajokorttia.

Kortin saldo näkyy uuden kortinlukijan näytöllä aina samassa kohdassa näytön alareunassa. Mikäli kortilla on saldoa alle 7,50 euroa, asiaa korostetaan keltaisella ja vihreällä merkkivalolla, ja lisäksi jäljellä olevan arvon määrä näkyy keltaisella pohjalla. Pitämällä korttia lukijan edessä on mahdollista lukea näytöltä tiedot kortilla voimassa olevista lipuista sekä arvon määrästä. Lippujen ostamista ja tarkastusta koskevia vastauksia on koottu myös toiseen, 28.10. klo 08.55 julkaistuun kommenttiin.

Tuohon myyntiautomaatin toimimattomuuteen löytyy vastaus HSL:n yleisistä matkaehdoista kohdasta 4 "jos kortinlukija ei toimi": jos kaikki liikennevälineessä tai laiturin portilla olevat kortinlukijat ovat vikaantuneet siten, ettei asiakas voi kohtuudella hankkia matkaansa varten sopivaa matkalippua, tarkastusmaksu voidaan jättää perimättä liputta matkustaneelta. Tällöin tarkastaja veloittaa asiakkaalta kertalipun hinnan.

Matkaehdoissa

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/yleiset_matkaehdot_100x170_2016_fi.pdf

ei oteta kantaa automaatin toimimattomuuteen. Automaateissa itsessään toisaalta on opaste ilmoittaa automaatin vikaantumisesta, joten automaatin vikaantumista tavallaan pidetään mahdollisena.

Kortinlukija on selvästi eri käsite. Kortinlukijankin ongelmissa HSL on jo määritellyt tarkastajilleen melko epäsuhtaisen valta-aseman: "Jos kaikki liikennevälineessä tai laiturin portilla olevat kortinlukijat ovat vikaantuneet siten, ettei asiakas voi kohtuudella hankkia matkaansa varten sopivaa matkalippua, tarkastusmaksu voidaan jättää perimättä liputta matkustaneelta." Tällaisessa toivottavasti harvinaisessa tilanteessa, jos kohtuudella-rajoite säilytetään, "voidaan jättää" kuuluisi kohtuuden nimissä muotoilla "jätetään"!

Koen asetelman periaatteessa niin kireäksi, että ilman muita luvattuja periaatteellisia joustoja - vikatilanteissa - yhtäkään nykyistä lipunhankkimismenetelmää ei voida poistaa. Muussa tapauksessa satunnainen eli kausiliputon matkustaminen raideliikenteessä menettää houkuttelevuuttaan muuttuessaan silloin tällöin tarkastusmaksuansaksi (HSL tahtoo jopa 100 e).

Kyllähän jo nykyäänkin matkustajalla on velvollisuus varmistua että matkakortilla on tarpeeksi arvoa matkan maksamiseen. Jos epäilee ettei saldo riitä niin sitten ei pidä hypätä liikennevälineeseen ennen kuin on ladannut tarpeeksi arvoa tai vaihtoehtoisesti voi ostaa mobiili/tekstiviestilipun.

Raitiovaunun etuosaan tai lähijunan lipunmyyntiosastoon voi parhaillaan hypätä tasaraha tai vähän enemmän taskussaan turvallisin mielin, vaikkei olisi mukana matkakorttia lainkaan. Viime hetken ongelmia lipunostossa ei vielä ole kriminalisoitu.

Mobiili- tai tekstiviestilippu ei ole mikään vaihtoehto palveluviestiestoin tai jo liikennevälineeseen nousemisen jälkeen - sallittuna varavaihtoehtona on silloin ainoastaan lipun ostaminen henkilökunnalta.

(Jos muodostetaan hirveää kiirettä rynnätä ulos takaisin pysäkille matkakortinlukijan äärestä, fyysiset vaaratilanteet yleistyvät.)

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.