Klaukkalan ohikulkutie ja Raide-Jokeri toteutetaan, Pisaran aikataulusta sovitaan 2017

HSL, Helsingin seudun kunnat ja valtio solmivat tänään maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen vuosille 2016-2019. Sopimuksessa valtio sitoutuu mm. Raide-Jokerin ja Klaukkalan ohikulkutien rahoittamiseen, liityntäpysäköinnin edistämiseen sekä täsmentämään Pisara-radan ajoitusta. Myös liikenteen kysyntään vaikuttavan tiemaksun valmistelua jatketaan.

Valtio osoitti Raide-Jokerin toteuttamiseen vuosille 2017–2019 yhteensä 84 miljoonaa euroa, mikä vastaa 30 prosenttia varsinaisen radan hankesuunnitelman alkuperäisestä kustannusarviosta. Sopimuskaudella toteutetaan myös Klaukkalan ohikulkutie, jonka kustannusarvio on 42 M€. Lisäksi Pisara-radan suunnitelmien valmistuttua alkuvuodesta 2017 osapuolet tekevät arvion hankkeen toteuttamisen aikataulusta ja rahoituksesta.

”Olemme tyytyväisiä, että valtio sitoutui Helsingin seudun tuleviinkin raidehankkeisiin. Alueen väestö kasvaa ja maankäyttö tiivistyy voimakkaasti, minkä seurauksena raidehankkeista saatavat hyödyt ovat merkittävät”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Valtio osoitti lisäksi yhteensä 15 miljoonaa euroa Helsingin seudun pieniin kustannustehokkaisiin hankkeisiin, joilla voidaan parantaa muun muassa kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja liityntäpysäköinnin palveluja ja olosuhteita. Kunnat panostavat hankkeisiin saman suuruisella summalla.

Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuki Helsingin seudulle on sopimuskaudella 19 miljoonaa euroa. Tuella edistetään lippu- ja maksu- sekä informaatiojärjestelmien toimivuutta ja uudistamista sekä mahdollistetaan digitaalisten liikennepalvelujen syntymistä.

Joukkoliikenteeseen kohdistuvaa rahoitusta tulee seudulle lisäksi ELY-keskuksen joukkoliikenteen määrärahasta ja lähijunaliikenteen ostoista.

Liikenteen kysyntään vaikuttavan tiemaksun valmistelua jatketaan  seudun ja valtion yhteistyönä. Valmistelun lähtökohtana on, että kerätyt varat voidaan käyttää seudun liikennejärjestelmän rahoittamiseen eikä menettely vähennä valtion pitkän aikavälin mukaista keskimääräistä liikennerahoitusta seudulla.

”Mahdollisen uuden rahoitusmallin lisäksi valtion pitkäjänteinen tuki Helsingin seudun liikennehankkeille on tulevaisuudessakin tarpeen”, Rihtniemi korostaa.

Osapuolet sopivat lisäksi mm. seuraavien asioiden edistämisestä:

  •          yhteen toimivan tunnistepohjaisen lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotto
  •          reaaliaikaisen matkustajainformaation kattavuus ja laatu, avoimen datan ja rajapintojen käyttö sekä avoimeen sovelluskoodiin perustuvat ratkaisut
  •          uusien käyttövoimien lisääminen joukkoliikenteessä

Kommentit

Taidat olla oikeassa. Onko muissakaan Pohjoismaissa käytössä tiemaksua, ei taida olla? Ruuhkamaksu olisi hyvä ja toimiva ratkaisu. Liikenteen kysyntään vaikuttavan ruuhkamaksun valmistelu kannattaisi aloittaa tiemaksun sijasta.

Hei!

Ehdotan ruuhkamaksun käyttöönottamista Helsingin seudulla. Tiemaksun käyttöönottamista en kannata, koska Tukholmassa on käytössä ruuhkamaksu, eikä muissakaan Pohjoismaissa ole käytössä tiemaksua.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.