Tavoitteena helppous, sujuvuus ja päästöjen vähentäminen - HSL:n hallitus hyväksyi MAL 2019 -puiteohjelman

HSL:n hallitus hyväksyi uuden maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -puiteohjelman

Miten Helsingin seudulla liikutaan ja asutaan tulevina vuosikymmeninä? Miten kaksi miljoonaa asukasta ja miljoona työpaikkaa saadaan toimimaan yhdessä niin, että kasvusta saadaan kaikki hyödyt irti ja ihmiset voivat mahdollisimman hyvin?

HSL:n hallitus hyväksyi tiistaina kokouksessaan maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019-puiteohjelman, jonka tavoitteena on tehdä Helsingin seudulla arjesta helppoa ja terveellistä ja liikkumisesta sujuvaa ja turvallista. MAL-puiteohjelma kertoo, miten MAL-suunnittelukierros seudulla toteutetaan ja mitkä ovat sen keskeiset teemat. Puiteohjelmassa laaditaan suuntaviivat myös sille, miten liikenteen päästöt saadaan seudulla selvään laskuun. EU-komission Suomelle antama päästövähennystavoite on päästökaupan ulkopuolisille aloille, joihin liikenne kuuluu, 39 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

MAL 2019 –suunnittelukierroksella laaditaan yksi yhtenäinen Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma. MAL-suunnitelma sisältää myös Helsingin seudun lakisääteisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, josta HSL vastaa. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritellään, miten liikennejärjestelmää kehitetään tulevina vuosina toimivammaksi ja kestävämmäksi ja mitkä ovat tärkeimmät yksittäiset kehittämiskohteet.

”Ihmiset eivät pysähdy kuntarajoille: arki, työ ja harrastukset leviävät ympäri Helsingin seutua. Haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä seudulla, jotta saamme toteutettua kokonaisuuden, jossa ihmisten on helppo elää ja liikkua”, sanoo HSL:n liikennejärjestelmäosaston johtaja Sini Puntanen.

Ensi keväänä HSL teettää mielipidekyselyn, jossa selvitetään seudun asukkaiden ja kuntapoliitikkojen näkemyksiä Helsingin seudun kehittämistä. Tulokset julkaistaan maalis–huhtikuussa.

MAL-suunnitelma hyväksytään seudun päätöksenteossa keväällä 2019.

”Seutu kasvaa kovaa vauhtia. Kaikkien tavoitteena on, että kasvu tapahtuu kestävästi niin, että se hyödyttää meitä kaikkia ja haittavaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Liikenteen kasvu ohjataan kestäviin kulkumuotoihin: joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Kommentit

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.