HSL-alueen bussien laatu koheni keväästä 2016

HSL:n syksyn 2016 tutkimus joukkoliikennekaluston laadusta kertoo, että yhä suurempi osa busseista on hyväkuntoisia. Myös lähijunien taso on parantunut.

Lähes 60 prosenttia busseista, joita HSL viime syksynä tutki, oli hyvässä kunnossa, eikä niistä löytynyt poikkeamia HSL:n laatukriteereistä. Hyväkuntoisten bussien osuus kasvoi kevään 2016 tutkimukseen verrattuna.

Syksyn tuloksiin vaikutti laatupoikkeamien sanktiointi, joka tuli käyttöön loppukeväällä. Jos bussien laatu poikkeaa liikaa HSL:n kriteereistä, liikennöitsijät joutuvat maksamaan tilaajalle sanktioita,    mikä kannustaa korjaamaan puutteet ajallaan. Pitkällä aikavälillä bussien laatua ovat kohottaneet myös kunnossapidon kehittyminen sekä kaluston uusiutuminen. 

Raitiovaunuista ja metrojunista oli hyvässä kunnossa yli 80 prosenttia. Tulokset eivät juuri muuttuneet edellisestä tutkimuksesta, koska molempien kulkuneuvojen lähtötaso oli korkea.  

Myös junakaluston laatu parani kokonaisuudessaan keväästä 2016. Reilut 80 prosenttia tutkituista junayksiköistä sai kuitenkin merkinnän jostain laatupoikkeamasta. 

Sm2 -junien tyypillisin poikkeama oli ikkunoiden kunto. Sm5 -kaluston yleisin poikkeama oli istuinten siisteys. Suurin osa Sm5 -junayksiköiden istuimien poikkeamista kirjattiin vanhemman sarjan junissa, joiden istuimien materiaali on herkkä lialle. Uudemmassa sarjassa istuimet ovat helpommin puhdistettavaa materiaalia, mikä näkyi tarkkailun tuloksissa.

Junakaluston laatu paranee sitä mukaa, kun vanhempia Sm2 –junia korvataan uudemmilla Sm5-junilla.

HSL havainnoi viime syksynä yhteensä lähes 4 000 bussin, raitovaunun, metrojunan ja lähijunayksikön laatua. Tarkastusten tuloksia käytetään liikennöitsijöille maksettavien laatubonusten ja heiltä perittävien laatusanktioiden määrittelyssä. Koko laatutyön tavoitteena on tehdä matkustajien joukkoliikennekokemuksesta entistä miellyttävämpi.

Eri liikennemuotojen tulokset eivät ole keskenään vertailukelpoisia, sillä kunkin liikennevälineen ominaisuudet ja tutkittavien tekijöiden määrä eroavat toisistaan.

kaluston_laatututkimus_syksy_2016.pdf

 

Kommentit

Onko laatukriteereissä muitakin lähtökohtia hyvälle kuin:

- vaunu kulkee omalla voimanlähteellään eteenpäin;
- vaunun kori on kutakuinkin melkein mahdollisesti kuosissaan:
- vaunussa ei ole näkyvää homekasvustoa matkustamossa?

Jos tuohon jäävät kriteerit, niin voin melkein uskoakin tulokseen. Josko jokin markkinointiylikalifi tähän vastaisi.

Saataisiinko näkyville millaiset kriteerit hyväkuntoisella kalustolla on jne.

Kaluston laatua tarkkaillaan usean laatutekijän suhteen ja tutkittavien tekijöiden määrä vaihtelee liikennemuodoittain. Bussiliikenteessä on käytössä 16 laatutekijää, jotka tarkastetaan jokaisesta ajoneuvosta. Laatutekijät koskevat kaluston yleistä kuntoa, siisteyttä ja matkustusinformaatiota.

 

Erikseen raportoidaan vaaralliset, korjattavat ja vähäiset poikkeamat. Vaarallisia poikkeamia ovat esimerkiksi matkustajille tai heidän omaisuudelleen vaaraa aiheuttavat poikkeamat, kuten bussissa olevat rikkinäinen ja terävä osa, irronnut tukitanko tai vesivuoto matkustamoon. Korjattavia poikkeamia ovat esimerkiksi ikkunan läpinäkymättömyys tai kalustosta löytyvät töherrykset. Vähäisiä poikkeamia ovat muut lievemmät esteettiset vauriot, kuten naarmutetut ikkunat tai epäyhdenmukainen verhoilu.

 

Syksyn 2016 tuloksissa bussikalustosta löytyi keskimäärin yksi vähäinen poikkeama/ajoneuvo. Syksyn lähes 3 000 tehtyyn tarkastukseen sisältyy ajoneuvoja, joissa ei löytynyt yhtään poikkeamaa, ja ajoneuvoja, joissa poikkeamia oli useita. Paras mahdollinen laatutaso, joka tällä tutkimuksella voidaan todentaa, on silloin, kun ajoneuvosta ei löydy yhtään poikkeamaa.

 

Enpä tiedä missä noi tutkimukset on bussien osalta tehty. ainakin sisäinen 51 Malminkartano -Hakaniemi bussit ovat ainakin aamusta vanhoja ja tuskin täyttävät niitä kriteerejä joilla PL voitti ko linjan jokun vuosi sitten. Myös itsekkin 2-3 vikailmoitusta laittanut toimimatomista ovista..joihin pyynnöistä huolomatta ei hsl ole vaivautunut vastaamaan.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.