HSL kannustaa kulkutapojen sekakäyttöön: pyörää saa kuljettaa lähijunassa myös ruuhka-aikana 19.6. alkaen

HSL ja VR helpottavat kestävien kulkutapojen yhdistämistä 19.6. alkaen vuoden kestävässä kokeilussa, kun pyörää saa kuljettaa lähijunaliikenteessä tilan salliessa myös ruuhka-aikoina.

HSL ja VR helpottavat kestävien kulkutapojen yhdistämistä 19.6. alkaen vuoden kestävässä kokeilussa, kun pyörää saa kuljettaa lähijunaliikenteessä tilan salliessa myös ruuhka-aikoina. Kuva: HSL / Lauri Eriksson
 

Keväällä 2018 HSL ja VR arvioivat kokeilun tulokset ja päättävät niiden pohjalta pyörien kuljetuksen käytännöistä lähijunissa jatkossa. Jos pyörien kuljetuksesta aiheutuu haittaa joukkoliikenteen sujuvuudelle, kokeilu voidaan päättää myös kesken vuoden.

Nykyisin pyörää saa kuljettaa HSL:n joukkoliikenteessä ilman lisämaksua metrossa kaikkina aikoina, jos tilaa on. Lähijunissa pyörän kuljettaminen on rajattu ruuhka-aikojen (klo 7–9 ja 15–18) ulkopuolelle.

HSL:ssä käynnistyi vajaa vuosi sitten pyörien kuljetusta tarkasteleva projekti.

”Kävimme läpi asiakaspalautteita, tutkimme kansainvälisiä käytäntöjä ja kokemuksia, toteutimme asiakaskyselyn ja teimme pyörälaskentoja, joiden pohjalta arvioimme liikennekaluston tilan riittävyyttä”, kertoo projektia vetänyt HSL:n johtava asiakasohjelmasuunnittelija Tarja Jääskeläinen.

Viime kesäiseen HSL:n asiakaskyselyyn saatiin yli 4 000 vastausta. Pyörien kuljetuksen salliminen lähijunissa myös ruuhka-aikoina sai paljon kannatusta. Peräti 84 % kaikista vastaajista ja jopa 65 % myös niistä, jotka käyttävät paljon joukkoliikennettä, mutta eivät juuri pyöräile, kannattivat pyörien kuljetuksen sallimista lähijunissa kaikkina aikoina, jos tilaa on.

Tänä vuonna Helsingin seudun asukkailta kysyttiin näkemyksiä maankäytöstä, asumisesta ja liikenteestä niin kutsutulla MAL-barometrillä. Siinä saatiin samansuuntaiset tulokset: 61 % noin 3 300 vastaajasta oli sitä mieltä, että pyörää pitäisi saada kuljettaajoukkoliikenteessä nykyistä helpommin.

”HSL:n strategiaan kuuluu kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen. Mitä paremmin erilaiset kestävät kulkutavat tukevat toisiaan, sitä paremmin ne voivat korvata yksin omalla autolla tehtäviä matkoja”, toteaa HSL:n asiakkuus- ja myyntiosaston johtaja Mari Flink.

”Pyöräliikenteen lisääntyminen on kaikkien etu: muihin kulkutapoihin verrattuna se vaatii pienempiä investointeja, vie vähemmän tilaa ja tuo terveyttä edistävänä ja päästöttömänä kulkumuotona merkittäviä hyötyjä sekä pyöräilijöille että yhteiskunnalle. Toisaalta myös autoliikenteen sujuvuus paranee, kun joukko- ja pyöräliikenteen käyttö kasvaa.”

HSL:n lähijunaliikenteessä kaikki junat ovat kesään mennessä uusia Sm5- eli Flirt-junia, joissa on pyörien, pyörätuolien ja lastenvaunujen kuljetukseen tarkoitettu monitoimitilavaunu. Vaunun ovet merkitään isolla pisteviivapyörällä, kuten metrossa, jotta oikealle ovelle on helpompi löytää.

”Kalustoanalyysissä tuli ilmi, että vaikka pyörien kuljetukselle on yleensä tilaa, ruuhka-aikoina on joitakin vuoroja, jotka ovat hyvin täysiä. Toivon, että pyöräilijät olisivat huomaavaisia ja noudattaisivat jos tilaa on -ohjeistusta sekä lähijunissa että metrossa, jotta matkustus olisi mukavaa kaikille ja kuljetus voitaisiin sallia jatkossakin”, kertoo Jääskeläinen.

VR luopuu samalla omassa lähiliikenteessään pyöränkuljetusmaksusta. Kaikissa VR:n lähijunavuoroissa ei vielä ole mahdollista käyttää niin sanottua matalalattiamallia, joten pyörän kuljettamisessa tulee käyttää myös omaa harkintaa. Junahenkilökunnalla on jatkossakin oikeus ohjata pyöräilijä tarvittaessa pois junasta, jos se haittaa muiden asiakkaiden matkaa. HSL ohjeistaa pyörän kuljetusta tarkemmin kesäkuun alussa ennen kokeilun käynnistymistä.

Asemilla liikuttaessa pyörää pitää taluttaa ja käyttää laiturille siirtymiseen hissiä. Taittopyörän saa viedä taitettuna kaikkiin HSL:n kulkuvälineisiin.

Havainnekuva pyörätarrasta Flirt-junan kyljessä.

Kommentit

Ovatko kaikki lähijunat flirt junia? Vaihteleekohan aina onko monitoimivaunu junan etupäässä tai loppupäässä?

Erinomainen idea. Ruuhkaa vastaan kulkevat junat ovat usein aivan tyhjillään, mutta silti on aina ollut riski joutua poistetuksi junasta, jos on ottanut pyörän sinne. Helpottaa ainakin minun liikkumistani merkittävästi, kun pitää usein päästä Oulunkylästä keskustaan iltaruuhkan aikaan.

Lähiseutu 3-alueella asuvana toivoisin, että liityntäbusseihin saisi ottaa pyörän. Lähimmälle asemalle on matkaa 8,7 km ja metrolle 25 km.

Mulla uteliaisuus heräsi siis viet ensin pyörän bussissa junalle tai metrolle, jonka jälkeen siirrät pyörän joko junaan tai metroon. Tuota, missä vaiheessa on tarkoitus ajaa pyörällä?

Niin kauan kuin muut matkustajat tulevat tähän pyörätuoleille, lastenvaunuille ja polkupyörille tarkoitettuun tilaan(vaikka heillä toki siihen oikeus onkin) kokeilu ei tule onnistumaan, koska jo nyt paikoitellen ruuhka-aikojen ulkopuolella on melko täyttä. Monet jäävät seisomaan junan eteiseen vaikka tilaa istua junassa on yleensä aina. Tästä syntyy ketjureaktio ja eteiseen alkaa jäädä muilta asemilta lisää matkustajia tukkien eteisen. Olisiko mitään keinoa ohjata ihmisiä istumaan/seisomaan omaan vaunuosastoon ovien edessä norkoilun sijaan? Tästä hyötyisivät kaikki matkustajaryhmät jolloin poistuminen ja junaan nousu olisi sujuvampaa kun ei tarvitsisi turhaan väistää ovelle rynniviä matkustajia. Poistumisuunnat laitureille(vasen/oikea) Keski-Euroopan malliin olisi suotavaa kuuluttaa junassa ennen seuraavaa asemaa.

Lattiaan pultattu kaide keskellä kulkuväylää vaunuosastossa vie myös paljon tilaa. Onko sen tarkoitukselle jotain turvallisuuteen tai käytännöllisyyteen liittyvää merkitystä.

Metrossa ei ole ollut koskaan mitään ongelmaa fillarin kanssa myöskään ruuhka-aikana, miksi juna olisi poikkeus?

Jostain syystä linja-autoissakin on aina näitä poistumisovien "tukkijoita". Jäävät seisomaan muiden esteeksi vaikka linja-autossa olisi tilaa istua. Lisäksi, kun keskiovesta tulee lastenvaunut niin jotkut eivät tajua siirtyä lastenvaunujen paikasta pois kunnolla vaan pitää käädä seisomaan tielle vaikka linja-autossa olisi paikkoja istua.

Jostain syystä linja-autoissakin on aina näitä poistumisovien "tukkijoita". Jäävät seisomaan muiden esteeksi vaikka linja-autossa olisi tilaa istua. Lisäksi, kun keskiovesta tulee lastenvaunut niin jotkut eivät tajua siirtyä lastenvaunujen paikasta pois kunnolla vaan pitää käädä seisomaan tielle vaikka linja-autossa olisi paikkoja istua.

Kannattaisi huomioida kuinka tiheästi metro kulkee juniin nähden. R-juna 2 kertaa tunnissa, K-juna 6 kertaa tunnissa osan aikaa, I-juna 6 kertaa tunnissa osan aikaa, Z-juna kerran tunnissa jne. Oletko koskaan kulkenut aamun tai iltapäivän ruuhkissa junissa? Istumapaikat täynnä, eteiset täynnä ja vaunuosaston käytävilläkin ihmisiä. Osassa junissa saattaa olla enemmän tilaa pohjoisen päässä, mutta ei kaikissa. Osa kalustoa on vanhaa eikä pääse rungosta toiseen sisäkautta. Toiset haluavat seistä, koska eivät halua istua muutaman minuutin tai muutaman kymmenen minuutin takia vaikka tilaa olisi. Myös vaihdot toisiin kulkuneuvoihin vaatii nopeata poistumista junasta eli nopeasti junasta pois ja myös mahdollisimman sopivaa kohtaa portaisiin tai alikulkuihin nähden.
Itse käytän metroa harvoin, mutta eivät ne ole koskaan olleet niin täynnä ruuhka-aikaan kuin käyttämäni junat.
Kaikista parasta olisi ihan erillinen vaunu/vaunuosasto missä saa kuljettaa pyörää eli se olisi vain henkilöille, jotka ovat pyörällä. Tällainen nykyinen tapa missä pyörät ja ihmiset ilman pyörää tungetaan samaan tilaan, ei ole hyvä ratkaisu kaikilta osin. Myös sujuvuus noustessa ja poistuessa on hankalaa. VR:n ja HSL:n kannattaisi ottaa mallia Keski-Euroopasta.

Toivon, ettei pyörien kuljettamista päädytä sallimaan kaikissa liikennevälineissä. Tietyillä bussilinjoilla ja -vuoroilla eivät edes kaikki lastenvaunut mahdu kyytiin.

Muutenkin tämä matkustajien huomaavaisuuteen luottaminen on aika naiivia. Monesti olen junassa seissyt lastenvaunujen kanssa ovilla tien tukkeena saaden vihaisia katseita samalla, kun muut lastenvaunuttomat matkustajat istuvat lastenvaunupaikan klaffipenkeillä.

Kannatan myös, että lähiliikenteen linja-autoon ei voi ottaa pyörän mukaan. Kuinka paljon se hidastaa liikennettä? Kuinka linja-autosta poistutaan, kun fillari on linja-autossa ja "aina" tiellä. Myös turvallisuus kysymys.

Hei! Kiitos palautteestasi! Tämä kokeilu toteutetaan lähijunissa ja kestää vuoden. Tarkoituksena on kerätä kokemuksia siitä, miten käytäntö toimii. Lastenvaunujen kanssa liikkuessa voi tulla eteen hankalia tilanteita. Kanssamatkustajat eivät aina välttämättä huomaa avuntarvetta. Moni on kuitenkin valmis vastaamaan ystävälliseen avunpyyntöön: pyydäthän apua tarvittaessa! 

Tarkoittaako ilmainen kuljetus sitä, että Tampereelle, Lahteen ja Riihimäelle päättyvissä lähiliikennejunissa voi kuljettaa fillaria ilmaiseksi?

Nyt alussa olisi voinut kokeilla niin, että kesäajalla 19.6-20.8.2017 saisi kuljettaa fillari lähiliikennejunien kulkuaikana kaikkina aikoina. Joo, hyvä idea, että saisi kuljettaa vain fillarilla merkityssä vaununa. Itse kuljetan fillaria junassa ympäri vuoden.

Asiana ihan hyvä, mutta mitä sitten tapahtuu, kun Helsingin päärautatieasemalta tulee kyytiin monta ihmistä pyörän kanssa ja vievät muiden matkustajien tilan. Pasilassa jäädään sitten asemalle, koska pyöräilijät ovat varanneet paljon tilaa!
Onko jatkossa niin, että pyörää saa kuljettaa vain merkityissä vaunuissa eikä kaikkissa vaunuissa?
Pitääkö pyöräilijän siirtyä junasta pois mikäli muut eivät mahdu junaan väliasemilla?
Ei pyöräilijät pahemmin huomioi meitä muita matkustajia nykyäänkään jopa vaatteet likaantuu, kun tullaan väkisin ahtaaseen tilaan.
Järjestyksenvalvojat joka junaan valvomaan!

Uusissa matalalattiajunissa eli Flirt-junissa pyörän kanssa on kätevintä matkustaa monitoimitilavaunussa, joka on tarkoitettu nimenomaan lastenvaunujen, polkupyörien ja pyörätuolin kanssa liikkuville. Vaunun oville tulee isot pisteviivapyörätarrat, jotta oikean oven löytäminen olisi helpompaa. Pyörää saa kuljettaa, jos tilaa on, kun pyöräilijä nousee kyytiin. Eli kesken matkan ei pyörän kanssa matkustavan tarvitse junasta poistua, vaikka se myöhemmin matkan aikana tulisikin täydemmäksi. Huomaavaisuutta toisiaan kohtaan tarvitaan kaikkien matkustajien kesken.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.