HSL kilpailutti Tuusulan bussiliikennettä, voittajat Pohjolan Liikenne ja Reissu Ruoti

HSL järjesti kesällä ensimmäisen tarjouskilpailunsa Tuusulan bussilinjojen liikennöinnistä. Kilpailutettuja reittejä ryhtyvät ajamaan Oy Pohjolan Liikenne Ab ja Bus Travel Oy Reissu Ruoti.

HSL:n Tuusulan suunnan bussilinjojen kilpailutuksessa oli mukana 12 reittiä. Pohjolan Liikenne hoitaa vuoden 2018 alusta lähtien linjoja 962 ja 962K, ja kesäkuusta 2018 alkaen linjoja 632, 635, 963 ja 963K

Reissu Ruoti liikennöi vuoden 2018 alusta lähtien linjaa 65 ja sen eri muunnoksia A, B, K ja T -tunnuksineen. Yhtiö on uusi toimija HSL:n tilaamassa bussiliikenteessä.

HSL järjesti tarjouskilpailun, koska Tuusulasta tulee vuoden 2018 alussa kuntayhtymän jäsen. Tuusulan joukkoliikenteen järjestäminen ja suunnittelu siirtyvät HSL:n vastuulle. Tuusulan bussiliikenteen järjestää nykyään Uudenmaan ELY-keskus.

Kilpailu koski seitsemän bussin liikennettä. HSL:n kilpailuttamisehdot edellyttivät esimerkiksi sitä, että bussit ovat ilmastoituja, ja että niissä on kameravalvonta ja turvaohjaamo. Bussit on myös varustettu automaattisella palonsammutusjärjestelmällä ja ajotavan seurannalla.

Autot, joilla Reissu Ruoti ryhtyy liikennöimään voittamiaan linjoja, ovat pienkalustobusseja ja niissä on 16 istumapaikkaa. Bussit ovat uusia MiniB-tyyppin pikkubusseja. Pohjolan Liikenne alkaa kuljettaa matkustajia vuoden 2011 mallisilla kaksiakselisilla busseilla, joissa on 40 istumapaikkaa.

HSL:n ensimmäiseen Tuusulan bussilinjojen kilpailutukseen osallistui kahdeksan liikennöitsijää. Tarjouksia vertailtin HSL:n hallituksen hyväksymien kilpailuttamisperiaatteiden mukaisesti. Valintakriteerinä liikennöitsijöiden välillä oli kokonaistaloudellinen edullisuus.

HSL:n kilpailukierroksen 41/2017 tulokset

 

 

Lisätietoja:

Osastonjohtaja Tero Anttila, HSL, puh, 050 555 2932

Kommentit

Linja 65? Onko tässä kirjoitusvirhe, vai eikö periaate luopua samannumeroisista linjoista eri kunnissa enää pädekään?

Ei ole kirjoitusvirhe. Bussien numeroihin, reitteihin ja aikatauluihin ei tule muutoksia vielä vuoden vaihteessa, vaan vanhat Uudenmaan ELY-keskuksen aikaiset reitit ja sopimukset jäävät voimaan, ne vain aluksi siirretään HSL:lle. Tuusulan bussiliikenne siis hoidetaan aluksi vanhojen jo voimassa olevien liikennöintisopimusten mukaan. Tuusulan liikenteen ja linjaston suunnittelu aloitetaan liittymispäätöksen jälkeen, kun HSL on saanut kartoitettua alueen liikkumistarpeet.

Tulevatko HSL-liput kelpaamaan kaikkialla näiden linjojen reiteillä?

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.