Pyörän ja joukkoliikenteen yhdistäminen helpommaksi

Pyörä ja joukkoliikenne ovat kätevä pari arjen matkoilla. Pyörällä voi polkaista liityntäparkkiin ja jatkaa matkaa julkisilla. Joskus voi tulla tarve ottaa pyörä mukaan joukkoliikennevälineeseen. HSL:n metro- ja lähijunaliikenteessä se on mahdollista. HSL tulee kevätkauden aikana merkitsemään pisteviivapyörällä ne metro- ja lähijunien ovet, joista pyörän kanssa on kätevintä kulkea. Metrossa vaunujen merkinnät ovat jo käynnistyneet yhteistyössä HKL:n kanssa.

Metron pyörätarra”Pyörän kanssa kulkeminen helpottuu, kun näkee selkeämmin, mistä ovesta pyörän kanssa kannattaa mennä. Kun oikean oven löytää nopeasti, metron tai junan kulku ei viivästy,” toteaa HSL:n johtava asiakasohjelmasuunnittelija Tarja Jääskeläinen.

Merkinnät lisätään niihin metrojuniin, joissa on avarampi eteistila eli M200- ja M300-mallisiin metrojuniin. Samaan eteistilaan sopivat parhaiten myös pyörätuolit ja lastenvaunut. Merkintöjä parannetaan myös näiden osalta.

”Erityisesti lyhyen vuorovälin metroliikenteessä näkyvät merkinnät nopeuttavat matkustajien liikkumista, mikä helpottaa metron sujuvaa liikennöintiä. Haluamme kannustaa joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhteensovittamiseen: muita keinoja siihen ovat esimerkiksi pyöräilyn liityntäpysäköinnin kehittäminen sekä kesäaikaan käytössä olevat kaupunkipyörät”, kertoo HKL:n palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö Elina Norrena.

Pyörän kuljettaminen on sallittua metrossa kaikkina aikoina, jos tilaa on. Lähijunissa pyörän kuljettaminen on rajattu ruuhka-aikojen (klo 7–9 ja 15–18) ulkopuolelle turvallisuus- ja kalustosyistä. Asemilla liikuttaessa pyörää on turvallisinta taluttaa ja käyttää laiturille siirtymiseen hissiä. Taittopyörän saa viedä taitettuna kaikkiin HSL:n kulkuvälineisiin.

HSL:n strategiaan kuuluu kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen. HSL on laatinut yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa pyöräilyn markkinointistrategian vuosille 2016–2020. Strategian tavoitteena on kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta ja lisätä liikkujien ymmärrystä toisiaan kohtaan. Tavoitteena on pyöräilyn normalisointi: se on yksi liikennemuoto muiden joukossa.

Pyöräliikenteen väri on keltainen. Yksi konkreettinen esimerkki ilmeen käytöstä ovat toukokuussa kaduille palaavat keltaiset kaupunkipyörät. Keltainen väri tulee näkymään myös pyörien liityntäpysäköintipaikkojen merkinnöissä. Yksi pyöräilyilmeen elementti on pisteviiva, jota nyt käytetään vaunujen oville tulevissa pyörätarroissa.

Kommentit

Hyvä uudistus! Mutta ongelma on, että vanhemmissa M100-junissa tilaa pyörille on huonosti, eikä metromatkustaja voi ennakoida, minkä mallisen junan kyytiin on menossa.

Myös M100-junien vaunuihin voisi tehdä vastaavan avaramman tilan pyörien (+vaunujen, pyörätuolien ym. tilaavievän) käyttöön. Kunkin vaunuparin keskellä olevista päädyistä joissa ei ole ohjaamoa poistettaisiin vastakkaiset penkit ja tilalle tehtäisiin samankaltainen sisustus kuin uudemmissa junissa (putkikaide ja vastakkaisella puolella pitkittäispenkki). Ainoa ero uudempiin juniin on, ettei läpikulkua vaunusta toiseen ole - mikä tarkoittaa, että tilaa on itse asiassa enemmän, kun keskeltä ei tarvitse päästä läpi.

Kiitos, että saan hyväksyä MOLLOMIN YKSITYISYYSKÄYTÄNNÖT ihan vain korvakuulolta, kun ette ole vaivautuneet ulkomaista ostettuanne suomentamaan edes käyttöehtoja. Eläköön SUOMI 100 vuotta!

Minusta metromaiset lähijunat (A/L, I/P, K) voitaisiin pyhittää kokopäiväisesti pyörien kuljettamiseen. M1 ja M2 ovat erittäin samanlaisia edellämainittujen linjojen kanssa, koska molemmilla on lyhyt vuoroväli, tiheä liikenne, sekä pääosin matalalattiavaunut – täydelliset puitteen pyörän kanssa matkustamiseen.

Skip-stop-junista voitaisiin kieltää pyörät ruuhka-aikoina kuten nytkin, koska niitä käyttävät enimmäkseen pitkää matkaa pendelöivät seutulaiset.

Mitä HSL meinaa tehdä, jotta pyöräilijät pysyvät pyöränsä kanssa poissa ruuhka-aikoina junista? Vain taittopyörä saa kuljettaa kaikkina aikoina. Pyöräilijät vievät monen ihmisen tilan, hankaloittavat kulkemista (sisään ja ulos) sekä likaavat meidän vaatteita. Tällä hetkellä on niin, että pyörien kuljettamiseen ruuhka-aikoina ei puututa vaikka henkilökunta näkee ne. Jopa vesisateella suostutaan ottamaan kyytiin, jotta pyöräilijät eivät kastu. Juniin olisi syytä saada kuulutukset sekä näkyviin ajat milloin pyörää saa kuljettaa myös laiturialueille tulisi saada erittäin isoja opastauluja, joissa kerrotaan ajat. Myös henkilökunnan tulee puuttua pyörien kuljettamiseen ruuhka-aikoina ja poistaa pyörät junista. Jos pyöräilijälle huomauttaa niin sieltä tulee vaikka mitä. Itsekin hyötyisin työmatkalla siitä, että voisin kuljettaa pyörääni junassa, mutta kotiin paluu on ruuhka-aikoina. Aamuisin olisin n. 10 minuuttia ennen töissä kuin nyt odottaen bussia Helsingin keskustassa.

Nykyisin pyörää saa kuljettaa HSL-alueella metrossa kaikkina aikoina, jos tilaa on, ja lähijunissa ruuhka-aikojen (klo 7-9 ja 15-18) ulkopuolella. Lähijunien henkilökunta on kyllä varsin ahkerasti huomauttanut, jos pyörän kanssa tulee junaan ruuhka-aikana - silloinkin jos juna on ollut melko tyhjä. HSL on pohtimassa pyörän kuljetuskäytäntöjä. HSL:n tavoitteena on joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen ja siksi mietimme keinoja, jotka lisäisivät niiden kaikkien kulkutapaosuutta ja vähentäisivät yksin omalla autolla tehtyjä matkoja.

Ovatko pyöräilyovet eri kohdissa erimallisissa metroissa? Jos ne olisivat samalla kohdalla, voisi merkintöjä tehdä laituriinkin.

M200- ja M300-sarjan junissa ns. pyöräovet osuvat laiturialueella samoille kohdille, kuten leju1999 jo kommentoikin. Haluamme kuitenkin ensin seurata, miten liikennöinti ja pyörien kuljetus sujuu Länsimetron käynnistyttyä, ennen kuin teemme muita toimenpiteitä.

Samoissa kohdissa. M200 ja M300 metroissa ensimmäisen ja toisen vaunun välissä ja kolmannen ja neljännen vaunun välissä.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.