HSL hyväksyi seitsemän tarjoajaa osallistumaan lähijunien kilpailutukseen

Tarjoajista kaksi on valtion rautatieyhtiötä ja viisi Euroopan markkinoilla toimivaa joukkoliikenneyhtiötä. Kilpailutusta jatketaan nyt tarjoajien kanssa käytävillä neuvotteluilla. Lähijunaliikenteen kilpailutus on tarkoitus ratkaista huhtikuussa 2020. Valittu operaattori aloittaa kilpailutetun lähijunaliikenteen HSL:n alueella näillä näkymin kesäkuussa 2021.

HSL päätti hyväksyä kaikki seitsemän osallistumishakemuksen jättänyttä tarjoajaa mukaan HSL-alueen lähijunaliikenteen kilpailutukseen. Kilpailutuksessa on nyt mukana kaksi valtion rautatieyhtiötä, VR-yhtymä Oy Suomesta sekä SJ AB Ruotsista.  Loput viisi mukana olevaa tarjoajaa - Arriva Sverige AB, MTR Nordic AB, Transdev Sverige AB, First Rail Holdings ja The Go-Ahead Group plc - edustavat laajasti Euroopan markkinoilla toimivia joukkoliikennekonserneja, jotka MTR:ää lukuun ottamatta toimivat myös bussiliikenteessä.

HSL arvioi osallistujien taloudellisen suorituskyvyn ja vaati, että kilpailutuksen jatkoon hyväksyttävillä yrityksillä pitää olla jo valmiiksi toimilupa rautatieliikenteen harjoittamiseen jossain Euroopan maassa.  HSL vaati myös referenssejä vastaavanlaisen lähijunaliikenteen hoitamisesta.

Kaikki osallistujat täyttivät HSL:n antamat kelpoisuusvaatimukset. Seuraavaksi HSL tapaa tarjoajat ja neuvottelee kaikkien tarjoajien kanssa erikseen. Neuvotteluiden tavoitteena on se, että tarjouskilpailussa ja sopimuksessa kaikki tarvittavat yksityiskohdat tulevat huomioiduiksi.

”Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että tarjouskilpailuun osallistuu näin monta pätevää hakijaa. Meillä on hyvät mahdollisuudet saavuttaa kilpailutuksen tavoitteet”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

HSL tavoittelee kilpailutuksella sekä paremmin toimivaa lähijunaliikennettä että kustannussäästöjä.

”Tavoitellut säästöt eivät saa kuitenkaan toteutua laadun kustannuksella. Haluamme nimenomaan parantaa lähijunaliikenteen laatua ja luotettavuutta. Haluamme lähijunaliikenteen myös kiinteämmäksi osaksi HSL:n joukkoliikennejärjestelmää”, sanoo Rihtniemi.

HSL:n käynnistämä kilpailutus koskee junaliikennettä kehäradalla, pääradalla Helsingistä Keravalle ja rantaradalla Helsingistä Siuntioon. Muut lähijunat ovat osa liikenne- ja viestintäministeriön hankkimaa Etelä-Suomen taajamaliikennettä, jossa kilpailutettu liikenne alkaa myöhemmin.

HSL:n lähijunaliikenteen kilpailutus toteutetaan kaksivaiheisella neuvottelumenettelyllä, jonka ensimmäinen vaihe käynnistyi tämän vuoden helmikuussa. Nyt päätetyssä ensimmäisessä vaiheessa on arvioitu tarjoajien soveltuvuus. Kaikki tarjoajat täyttivät HSL:n asettamat kelpoisuusvaatimukset ja hyväksyttiin mukaan nyt alkavaan neuvottelumenettelyyn. Neuvotteluvaiheen jälkeen HSL julkaisee lopullisen tarjouspyynnön ja sopimusluonnoksen näillä näkymin toukokuussa 2019.

Tarjouskilpailun voittaja on määrä julkistaa huhtikuussa 2020. Tarjouskilpailun voittajan kanssa tehdään 10 vuoden sopimus HSL-alueen lähijunaliikenteen hoitamisesta. Valittu operaattori aloittaa kilpailutetun lähijunaliikenteen HSL:n alueella näillä näkymin kesäkuussa 2021.

 

HSL:n on tarkoitus ratkaista lähijunaliikenteen kilpailutus huhtikuussa 2020. Valittu operaattori aloittaa kilpailutetun lähijunaliikenteen HSL:n alueella näillä näkymin kesäkuussa 2021. Kuva: Lauri Eriksson / HSL

Kommentit

Miten kilpailutuksessa on otettu huomioon läntisen ja eteläisen Vantaan asutuksen lisääntyminen? Myyrmäkeen on tulossa 10 000 uutta asukas ja Kivistö-Lapinkylä -alueen asukasmääräksi suunnitellaan 45 000 ja yhtä asemaa lisää. Kun valittu/valitut raiteilla kulkijat aloittavat Kehäradan matkustusmäärä on nykyistä paljon isompi. Aviapoliksen ja lentoaseman matkustajat lisääntyvät; enemmän työpaikkoja ja enemmän turisteja. Lisäksi sekä Myyrmäen että Kivistön asemat toimivat liityntäliikenteiden solmukohtina niin busseille kuin omilla autoilla kulkeville.
Hämmästynyt vantalainen

Ei sanaakaan kalustosta (tai sitten sanottu niin huolellisen pienellä, ettei lyödy) – lieneekö tarkoitus, että valittu operaattori hoitaa vain operoinnin HSL:n tarjotessa kaluston? Ainakin tavalliselle tallaajalle ja toimittajalle tämä ei käy juuri mitenkään ilmi tiedotteesta.

HSL-alueella käytettävä Sm5-kalusto on yhtiöitetty operaattorista riippumattomaan Pääkaupunkiseudun Junakalusto -yhtiöön, joten kalusto pysyy samana.

Voisin epäillä että kalusto pysyy samana

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.