HSL kilpailuttaa Espoon sähköbussien latauspalvelun

HSL:n hallitus on päättänyt kilpailuttaa bussiliikennöitsijöiden käyttöön tarkoitetun sähköbussien latauspalvelun Espooseen. Latauspalvelun hankkimiseen ostopalveluna päädyttiin yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Sopimusjärjestelyllä HSL pyrkii varmistamaan, että latausinfra toimii luotettavasti ja on riittävästi resursoitu.

Linkker-bussi

HSL:n kilpailuttama palveluntuottaja vastaa latauspalvelusta kokonaisuutena. Palveluun tulee sisältyä mm. latauslaitteet, asennukset, sähköliittymä, palvelun ylläpito, päivystys sekä sähkön myynti bussiliikennöitsijöille. Espoon kaupunki osoittaa sijoituspaikat latausasemille ja rakentaa tilat latauslaitteille.

Ensimmäinen latausasema on tarkoitus rakentaa Leppävaaran bussiterminaalin yhteyteen ja ottaa käyttöön vuonna 2020, jolloin myös sähköbussien liikennöinnin alueella ennakoidaan kasvavan.

Sopimus sisältää lisäksi option kahdesta muusta latausasemasta Espoon alueella. Toinen sijoittuisi Tapiolan bussiterminaaliin ja toinen vielä nimeämättömään kohteeseen.

”Hankintaa on valmisteltu käymällä markkinavuoropuhelua mahdollisten tarjoajien kanssa. Hankinta tehdään neuvottelumenettelyllä kesän aikana. Varsinaisen hankintapäätöksen tekee HSL:n hallitus syksyllä”, hankejohtaja Reijo Mäkinen kertoo.

Koska latauspalvelun perustaminen edellyttää palveluntuottajalta merkittäviä investointeja, tehdään palvelusta sopimus seitsemäksi vuodeksi. Tämän jälkeen sopimusta voidaan vielä jatkaa optiovuosilla (6 + 6 vuotta), mikäli palvelu on toiminut hyvin.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.