HSL uudistaa liput ja vyöhykkeet vuoden 2019 alussa

HSL uudistaa joukkoliikenteen maksuvyöhykkeet ja liput heti, kun valtaosa matkakorteista on vaihdettu uusiin. Tavoiteaikataulu uudistukselle on vuoden 2019 alku. Myös lippujen hinnat muuttuvat.

Ehdotuksen mukaan uusi 30 vuorokauden AB-lippu maksaa 5 euroa enemmän kuin nykyinen sisäinen kausilippu. Uudella lipulla voi kuitenkin matkustaa huomattavasti laajemmalla alueella. Niinpä monilla sisäisen kausilipun käyttäjillä kokonaismatkakustannukset jopa laskevat, kun ei tarvitse enää ostaa kertalippuja matkoille nykyisen kausilippualueen ulkopuolelle. Niillä seutulipun käyttäjillä, joille jatkossa riittää AB- tai BC-lippu, kuukausilipun hinta laskee lähes 47 euroa eli 44 prosenttia. Lisäksi HSL tuo tarjolle uuden kerran kuussa laskutettavan vuosilipun, joka on edullisin tapa matkustaa joukkoliikenteessä.

”Uudet vyöhykkeet vastaavat kasvavan Helsingin seudun tarpeisiin, kun kaupunkirakenne tiivistyy ja väkiluku kasvaa. Helsingin seutu muodostaa yhtenäisen työssäkäyntialueen, jossa liikutaan kuntarajoista riippumatta. Monissa paikoissa lähin kauppakeskus, kirjasto tai uimahalli voi olla naapurikunnan puolella. Myös seudun kunnat kehittävät palveluitaan niin, että niitä voi käyttää yli kuntarajojen. Vyöhykeuudistus muuttaa monia kuntarajan ylittäviä matkoja huomattavasti nykyistä edullisemmiksi”, Suvi Rihtniemi toteaa.

Nykyiset lippualueet noudattavat kuntarajoja, ja lyhyet kuntarajan ylittävät matkat ovat matkan pituuteen nähden kalliita. Toinen ongelma on, että samalla lipulla voi tehdä hyvin eri pituisia matkoja: idässä voi matkustaa Helsingin sisäisellä lipulle aina Sipoon rajalle saakka, mutta lännessä seutulippuraja tulee vastaan jo Hanasaaressa.

Uudistus myös selkeyttää lippuvalikoimaa. Nykyiset liput ja niiden matkustusalueet ovat vaikeita hahmottaa: mitä tarkoittaa seutu, lähiseutu 2 ja lähiseutu 3. Helsingin keskustasta vyöhykkeittäin piirtyvät, kirjaimilla ABCD nimetyt vyöhykkeet ja liput ovat helpommin ymmärrettävissä.

Ennustemallien mukaan uudet vyöhykkeet lisäävät joukkoliikenteen käyttöä koko seudulla pitkällä aikavälillä noin prosentilla. Luku voi kuulostaa pieneltä, mutta on todellisuudessa hyvin suuri, sillä kaikkiaan seudun joukkoliikenteessä tehdään vuosittain yli 370 miljoonaa nousua. Joukkoliikenteen matkustajakilometrit kasvavat vielä enemmän, noin 5 prosenttia, sillä kuljetut matkat pitenevät. Eniten joukkoliikenteen käyttö lisääntynee uudella, laajalla B-vyöhykkeellä, jolla on hyvä joukkoliikenteen tarjonta ja jossa asuu yli 600 000 ihmistä eli noin puolet HSL-alueen asukkaista.

Mitä vyöhykeliput maksavat?

HSL:n hallitus tekee päätökset vuoden 2019 lippujen hinnoista syksyllä 2018. Nyt kesäkuun 12. päivä se lähettää vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) lausuntokierrokselle jäsenkuntiin. Hinnat ovat ehdotuksia, joiden perusteella talousarvio on laskettu. HSL:n hallitus päättää hinnat kuntien TTS-ehdotuksesta annettujen lausuntojen perusteella syksyllä. TTS:n lipputulotavoite on 371,3 miljoonaa euroa.

HSL:n vuosien 2019–2021 TTS:n valmistelussa on käytetty seuraavia lippujen hintoja:

  AB BC ABC CD BCD D ABCD
Kertalippu 2,80 2,80 4,60  4,60  5,40  2,80  6,50
Kausilippu 30 vrk 59,70  59,70  107,50  107,50  115,80  59,70  157,60
Vuosilippu 53,00  53,00  96,00  96,00  104,00  53,00  141,00

 

”Hinnoista on valmistelun aikana tehty useita laskelmia. Nyt esitetty hinnoittelu perustuu siihen, että seudun asukasmäärä ja joukkoliikenteen matkustajamäärät kasvavat ja että kuntien rahoitusosuus joukkoliikenteen kustannuksista säilyy 50 prosentissa”, Suvi Rihtniemi sanoo.

Esityksen mukaan AB- ja BC-lippu on hieman kalliimpi kuin nykyinen yhden vyöhykkeen sisäinen lippu. Hintaero 30 päivän kausilipussa on 5 euroa. Uudella lipulla voi kuitenkin matkustaa niin paljon laajemmalla alueella, että jo yksi matka kuukaudessa nykyisen sisäisen alueen ulkopuolelle tekee uudesta järjestelmästä edullisemman nykyiseen verrattuna. Esimerkiksi helsinkiläinen, jolla on Helsingin sisäinen kausilippu, maksaa nykyisin yhdestä edestakaisesta matkasta vaikkapa Tapiolaan, Leppävaaraan tai Myyrmäkeen enemmän kuin 5 euroa, sillä edullisin kertalippu Helsingistä Espooseen maksaa nyt 4,20 euroa.

TTS-laskelmissa on mukana myös uusi vuosilippu, joka on kerran kuussa laskutettava, vähintään 12 kuukautta voimassa oleva kausilippu. Uusi AB- tai BC-vuosilippu on noin 10 prosenttia edullisempi kuin nykyinen sisäinen kausilippu 30 vuorokaudeksi.

HSL:n uudet vyöhykkeet ja liput

Lisätietoa vyöhykeuudistuksesta verkkosivuilta: http://www.hsl.fi/uudetvyöhykkeet

Kommentit

Vyöhykeuudistuksen piti olla oikeudenmukainen ja maksun määräytyä matkan pituuden mukaan. Nyt pari pysäkinväliä ratikalla maksaa saman kuin matka Matinkylästä Itikseen. Helsinkiläiset laitetaan taas maksumiehiksi.. Työmatkani piteni ajallisesti yli 50% metron myötä ja hintaa aiotaan nostaa 30%! Viimeisin HSL:n veto oli se, että linjan 21 päätepysäkki siirrettiin keskustasta Eiraan, jonne varmaan suuntautuu paljon työmatkaliikennettä...

Ratikkalippu poistuu, eli yksittäisen ratikkamatkan hinta nousee. Mutta minkälainen matka on matka, joka on sekä noin paljon pidentynyt että noin paljon kallistuu?

Aivan kehä 3:n vieressä eteläpuolella asuvana ja aivan kehä 3:n vieressä pohjoispuolella töissä käyvänä (ei siis samassa kohtaa vaan kehää vajaa 10 km) lipun hinta tulee nousemaan 5 eurolla. Sillä rahalla ei saa edes sujuvaa suoraa yhteyttä vaan täytyy mennä vaihdolla ja matka-aika on lyhyeen kilometrimäärään turhauttavan pitkä. Ei kyllä tosiaan hyvään suuntaan ole tämä uudistus menossa..
Toisekseen aiemmin mielestäni oli helpompi hahmottaa pääseekö sisäisellä vai tarvitaanko seutulippu. Jatkossa jos on menossa jonnekin sellaiseen paikkaan, missä ei normaalisti käy, tulee reitin lisäksi etsiä myös vyöhyke- ja hintatieto.

Kuukausilipun hinnan nousu viidellä eurolla on varsin maltillista kun ottaa huomioon miten kauan ne ovat säilyneet lähes tai täysin ennallaan. Inflaatio kuitenkin laukkaa joka vuosi.

Ja totta on, että jokainen muutos tuntuu aluksi hankalalta, mutta eiköhän normaali aikuinen opi suurin piirtein vyöhykerajat tuntemaan (samaan tapaan kuin nykyiset kuntarajat) melko pian.

Voisiko joku Viisas selventää miksi on vyöhyke A jos ei pelkkää A lippua voi ja saa ostaa?

Vyöhykkeiden idea on, että pääkaupunkiseudulla voisi matkustaa asuinpaikasta riippumatta kaikkiin suuntiin vähintään 10 km ilman "seutulippua". Jos yhden vyöhykkeen matkalle myytäisiin halvempia lippuja, silloin kahden vyöhykkeen lippu olisi uusi "seutulippu", jolloin vyöhykkeen rajalla asuvat eivät pääsisi joka suuntaan 10 km samalla hinnalla.

Miksei sanottu vaan reilusti että helsinkiläisten lippujen hintaa korotetaan ja muiden lasketaan. Kuka Helsingissä asuva ja töisäkäyvä haluaisi Espooseen tai Vantaalle mennä???

Koska noin ei käy. Myös "Espoon sisäisen" lipun hinta nousee, mutta kaikilla entisillä sisäisillä lipuilla pääsee jatkossa pidemmälle. Lipun hinnan nousu on välttämätöntä jo inflaationkin takia (toki olisi ollut HSL:ltä oiva PR-veto olla nostamatta lipun hintoja tämän muutoksen yhteydessä).

Pääkaupunkiseudun liityntäpysäköinnistä suurin osa sijaitsee C-vyöhykkeellä. Auton jättäminen B-vyöhykkeen liityntäparkkiin tulee kuitenkin valtaosalle matkustajia halvemmaksi.

Ennustan, että vyöhykeuudistuksen jälkeen alkaa joka aamuinen kilpa-ajo B-vyöhykkeen harvoille liityntäpaikoille. Viimeistään kuudelta aamulla B-vyöhykkeen parkkipaikat tulevat olemaan täynnä.

Tähän ongelmaan on kuitenkin olemassa helppo ja suhteellisen halpa ratkaisu: liitetään kaikki raideliikenteen aseman B-vyöhykkeeseen!

Eläkeläisten saamat alennukset tulee kohdistaa kaikkiin eläkeläisiin, ei vain Kelan eläkettä saaviin kuten nyt on.HSL:n tulisi huomioida mahdollisimman hyvin ja nykyistä paremmin erityisryhmät ( lapset, eläkeläiset, invalidit jne. ) joukkoliikenteen käyttäjinä ja tarjota alennukset kaikille tasapuolisesti ja "hiljaiseen " liikenneaikaan jopa maksutta ! Useissa Euroopan kaupungeissä on joukkoliikenteen käyttö eläkeläisille maksutonta ja siihen pitäisi täälläkin päästä. Esim.Pääradalla Helsinkiin makustavilla ASCD lippujen hinnat ovat kohtuuttoman suuret, eivätkä suinkaan kannusta julkisen junaliikenteen käyttöön! Tarkistakaa siis eläkeläishintoja ja mahdollista maksutonta aikaa uudelleen kun teette päätöksiä.

Hei! Suunnitelmissa on ottaa käyttöön seniorilippu 70 vuotta täyttäneille HSL-kuntien asukkaille. Se on arvolippu, jonka hinta on 50 % aikuisen arvolipun hinnasta. Sen voi ostaa kaikkina päivinä klo 9–14 alkaville matkoille. Tarkkaa tietoa siitä, milloin uusi lippu saadaan käyttöön, ei valitettavasti vielä ole tiedossa.

Työkyvyttömällä, sairaalla, eläkeläisellä, työttömällä, osa-aikaisella työntekijällä...pääsääntöisesti heillä, joiden toimeentulo on heikompi, matkustaminen on epäsäännöllistä mutta usein välttämätöntä. Kausi-lippujen edullisuus verrattuna arvo/kertalippuihin ei osu tälle ryhmälle.
Kuitenkin eläkeläis-alennusta saa vain tiettyä eläkettä saavat, vaikka rahallisesti eroa eläkkeissä ei välttämättä eri eläkkeitä saavilla aina ole kymppiäkään. Myös invalidi-vähennykseen oikeuttavista haittaluokista hyväksytään enää vain kaikkein korkein aste. Aikuisopiskelijat eivät saa opiskelija-alennusta, työttömille ei ole omaa alennus-ryhmää jne jne
Enemmän pitäisi tukea köyhimpien matkustamisia, sillä heillä on helpommin ja useammin vastassa tilanne, että matkalipun ostoja pitää säännöstellä. Heidän matkustamistensa lisääntyvä väheneminen lopulta pienentää kokonaislipputuloja. Heidän matkustamistensa tukeminen taas päinvastoin voisi lisätä myyntiä.

Olen suoraankin kysynyt, mutta kysyn ja kommentoin tässäkin.

Miksi Puistolasta Espooseen ja Myyrmäkeen pakotetaan kulkemaan ruuhkaisen ja työmaan takia haasteellisen Pasilan kautta? Kehärata lentokentän kautta olisi usein helpompi, mutta koska siinä käydään C-alueella, ei se ole järkevää. Tämä näin, koska työn vuoksi käytän AB-lippua.

Ehdotukseni on se, että koko kehärata Pasilan pohjoispuolella on sekä B- että C-aluetta. Tällöin myös lentomatkaajille asia olisi helpompaa, osta aina AB-lippu tai BC-lippu riippuen kumpaan suuntaan olet menossa. Nyt joko AB, BC tai ABC.!

Hei! Vyöhykerajojen sijainti on kerännyt paljon kommentteja. Sitä on pohdittu tarkasti myös suunnittelutyön kuluessa. Valmistelun aikana on selvitetty koko Helsingin seudun asukkaiden liikkumistarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Suunnittelussa on otettu huomioon joukkoliikenneverkosto, työ- ja opiskelupaikkojen sekä palveluiden sijainti. Rajojen paikkoihin vaikuttavat myös alueen maantieteellinen laajuus sekä asukkaiden ja työpaikkojen määrä. Lisäksi on laskettu joukkoliikenteellä tehtyjen työmatkojen kilometrihintoja eri alueilla.

HSL:n jäsenkunnat ovat yhdessä sopineet, miten vyöhykerajat kunnissa sijoittuvat. Rajoista on lisäksi käyty lausuntokierrokset kaikissa HSL:n jäsenkunnissa. Vyöhykerajojen määrittelyssä on otettu huomioon kuntien peruspalvelujen sijainti, merkittävät liikenneväylät, vesistöt, metsäalueet ja peltoaukeat.

Mikäli B-vyöhykettä laajennettaisiin niin, että se kattaisi kaikki Espoon kaupunkikeskukset ja Kehäradan Vantaalla, C-vyöhykkeen pinta-ala supistuisi liikaa. C-vyöhykkeelle jäisi ainoastaan Espoon Nuuksio, pohjoisin Espoo ja mahdollisesti Kauklahti ja Vantaalla vain Korso ja Seutula. C-vyöhyke kävisi käytännössä tarpeettomaksi, eli C-vyöhyke pitäisi liittää B-vyöhykkeeseen. Tällöin Espoo ja Vantaa olisivat kokonaisuudessaan B-vyöhykkeellä. Samalla vesitettäisiin uudistuksen periaate, että lipun hinta määräytyy matkan pituuden mukaan, sillä pitkä matka maksaisi yhtä paljon kuin lyhyt. Samalla kadotettaisiin toinenkin uudistuksella saavutettava parannus, koska suuri hintaporras säilyisi pääkaupunkiseudun AB-vyöhykkeen ja D-vyöhykkeen kehyskuntien välillä.

Näin HSL:

HSL:n vuosien 2019–2021 TTS:n valmistelussa on käytetty seuraavia lippujen hintoja:

AB BC ABC CD BCD D ABCD
Kertalippu 2,80 2,80 4,60 4,60 5,40 2,80 6,50
Kausilippu 30 vrk 59,70 59,70 107,50 107,50 115,80 59,70 157,60
Vuosilippu 53,00 53,00 96,00 96,00 104,00 53,00 141,00

Vuosilippuhan on todella edullinen - jopa kuukauslippua halvempi! Ymmärrän, että kysymyksessä on hinta per kuukausi: mutta sitähän ei hienossa taulukossanne mainita. Valitettavasti tämmöinen huolimattomus ja suurpiirteisyys näkyy kaikessa HSL:n toiminnassa. HSL ansaitsee toiminnastaan todella huonon arvosanan. Mutta organisaatio on kuntien rahoittama ja tekee mitä haluaa. Kansalaisen melipide ei vaikuta tuon taivaallista. Ainoa tapa protestoida on välttää tämän orgnisaation palveluita. Vaikkapa yksityisautoilua lisäämällä.

Lukisitko HSL:n yllä olevan tiedotteen loppuun saakka, siis viimeinen lauseke. Siellähän asia kerrotaan....

Uudistuksessa hehkutetaan kovasti sitä, että yli kuntarajan matkustaminen halventuu. Kyllä tämän uudistuksen maksumiehiksi joutuvat helsinkiläiset, joiden joukossa on kaupungin suuren asukasmäärän vuoksi ylivoimaisesti eniten sellaisia joukkoliikenteen käyttäjiä, jotka eivät juurikaan matkusta Espooseen tai Vantaalle. Lisäksi uudistus kolahtaa ilmeisen kovasti eläkeläisten ja muiden sellaisten varsin ahkerasti julkisia kulkuvälineitä käyttäjien kukkaroon, joiden ei kuitenkaan kannata hankkia kuukausilippua. Uudistuksesta on ilmeisen tarkoituksella tiedotettu varsin salamyhkäisesti, minkä tavallaan voi ymmärtää, sillä asia on vaikea. Mutta esimerkiksi hinnoittelusta ei missään yhteydessä ole annettu julkisuuteen tietoa siitä, minkälaista lipun hintaa suunnittelussa on käytetty arvolipun käytön osalta. Toivottavasti helsinkiläiset valtuutetut osaavat valvoa, ettei lopullinen uudistus käy erityisesti stadilaisten kukkarolle.

Hei! Uudistuksella halutaan nimenomaan korjausta siihen, että nykyisin etenkin lyhyet kuntarajan ylittävät matkat ovat matkan pituuteen nähden kalliita. Toisaalta nyt samalla lipulla voi tehdä hyvin eri pituisia matkoja: idässä voi matkustaa Helsingin sisäisellä lipulle aina Sipoon rajalle saakka, mutta lännessä seutulippuraja tulee vastaan jo Hanasaaressa.

Koska B-vyöhyke on sekä maantieteellisesti että asukasluvultaan hyvin suuri, monelle nykyiselle seutulipun käyttäjälle riittää jatkossa yli 40 % edullisempi AB- tai BC-lippu, joten voittajia tässä uudistuksessa on paljon. B-vyöhykkeellä asuu HSL-alueen asukkaista yli puolet eli yli 600 000 asukasta.

Myös Helsingin asukkaista yli puolet asuu B-vyöhykkeellä: A-vyöhykkeellä helsinkiläisistä asuu 260 000 ja B-vyöhykkeellä yli 350 000. B-vyöhykkeellä on myös paljon erilaisia palveluita, esimerkiksi lähes kaikki alueen kauppakeskukset sijaitsevat siellä. AB-lipulla pääsee Helsingistä Espoon itäosiin, esimerkiksi Tapiolaan ja Matinkylään sekä Vantaan etelä- ja länsiosiin, esimerkiksi Jumboon ja Myyrmäkeen. AB-lipulla voi matkustaa myös koko metrolinjan päästä päähän.

Uudet vyöhykkeet otetaan käyttöön, kun valtaosa matkakorteista on vaihdettu uusiin. Tavoiteaikataulu uudistukselle on vuoden 2019 alku. Sitä ennen uudistuksesta tullaan tiedottamaan ja kampanoimaan hyvin laajasti.

Kommenteista voi päätellä, että uudistuksessa on voittajia ja häviäjiä. Häviäjiä ilmeisesti enemmän, mutta tämä ero laskettaneen normaalin muutosvastarinnan piikkiin.
Näyttää selvältä, että muutoksen yksi tavoitteista on lisätä lipputuloja.
Kun puhutaan myös silloin tällöin joukkoliikenteen maksuttomuudesta voisi tällä uudistuksella pyrkiä tekemään matkustamisesta helppoa ja oikeudenmukaista. Kun vyöhykkeet on luotu pitäisi jokaiselle vyöhykkeelle voida ostaa lippu/ kuukausikortti ilman pakkovyöhykkeitä. Ja kun se A vyöhykkeen kuukausikortti on ostettu ja matkustaa satunnaisesti B vyöhykkeelle joutuu maksamaan kertalipun sille B alueelle - ei AB alueelle.
Raitiovaunulippujen poistaminen aiheuttaa sen että pidemmät matkat tehdään mieluummin bussilla joka on nopeampi. Täydet bussit ajavat ruuhka-aikaan yhä useammin pysäkkien ohitse.
Autoilua pyritään rajoittamaan lisäämällä autoilun välttämättömiä kustannuksia kuten parkkipaikkojen hintoja kaupunkien toimesta ja valtiovalta nostaa autoveroja. Koska tarvitsen autoani vanhojen sukulaisten auttamiseksi korotettu kk lippu tarkoittaa, että autoilen myös työmatkat.
VR joutui laskemaan junalippujen hintoja kun Onnibus tuli kilpailemaan reiteistä joka johti siihen että matkustaminen busseilla halpeni kautta linjan. Nyt VR raportoi lisääntyneistä matkustajamääristä ja kohentuneesta tuloksesta. Monopoleilla ei näytä olevan kykyä katsoa kokonaisvaikutusta kun vasta pakon edessä.
Puhutaan paljon kunnalliseen vaikuttamiseen osallistumisen tärkeydestä. Osaako joku sanoa mihin tästä syksylle suunnitellusta valmiiksi leivotusta päätöksestä voi valittaa - oikeusasiamihelle?

Tässä uudistuksessa on kyllä enemmän voittajia kuin häviäjiä. Ratikkaliput ovat olleet halvempia kuin muut liput, joka on aivan älytöntä. A-vyöhykkeellä asuvilla on moninkertaiset yhteydet ja A vyöhykkeellä on vähemmän työpaikkoja ja asukkaita kuin muilla vyöhykkeillä. A-vyöhykkeen narina johtuu kertalipun muutaman sentin hinnan noususta. AB lipun hinta on edullisempi kuin nykyinen Helsingin sisäinen jos ostaa vuosilipun, joka veloitetaan kuukausittain. On ihan älytöntä verrata Helsinkiä suurkaupunkeihin esim. Sydney. Suurimmalle osalle tämä on kauan toivottu uudistus ja en voi veronmaksajana mitenkään ymmärtää miksi jollakin alueella pitäisi olla muita halvempi lippu. Kantakaupungin yhden pysäkin väliä matkustavat voivat jatkossa esim. Kävellä. Joku kertoili myös, että Stadilaiset joutuivat maksumiehiksi...Vai niin....Stadia on muuallakin kuin kantakaupungissa. HSL:lta on kerrankin tullut erinomainen uudistus ja vielä erityiskiitokset HSL sovelluksesta, johon saa kuukausikortin. Hieno juttu ja toimii hyvin.

Jos ihmiset jaetaan voittajiin ja häviäjiin sen mukaan, nousevatko vai laskevatko matkakulut, niin tässä pikainen arvioni. Häviäjiä ovat jonkin kunnan sisäisen lipun käyttäjät sekä lähiseutulippujen käyttäjät. Voittajia sen sijaan ovat sellaiset seutulipun käyttäjät, jotka jatkossa pärjäävät kahden vyöhykkeen lipulla.

HSL:n vuosikertomuksen mukaan vuoden 2017 lipputulot jakautuivat näin:
Helsingin sisäinen: 47,1 %
Seutulippu: 38,8 %
Lähiseutulippu: 5,5 %
Espoon sisäinen: 4,8 %
Vantaan sisäinen: 3,5 %
Kerava-Sipoo: 0,2 %
Kirkkonummi: 0,2 %

Näin ollen häviäjiä on vähintään 61,3 %. Myös ne seutulipun käyttäjät, jotka jatkossa tarvitsevat ABC-lipun, ovat häviäjiä.

Ja vielä lisäys... nykyistä kuukausilippua vastaava AB lippuhan on edullisempi kuin nykyinen jos ostat vuosilipun, joka veloitetaan kerran kuussa. Eli jos 47% matkustajista käyttää tämän alennuksen ja lisäksi AB lipun piiriin tulee nykyisiä seutulipun käyttäjien alueita niin voittajia on varmasti silloin enemmän.Ja monella AB lipun omistajalla matkustusalue laajenee mukavasti.

Ja vielä lisäys... nykyistä kuukausilippua vastaava AB lippuhan on edullisempi kuin nykyinen jos ostat vuosilipun, joka veloitetaan kerran kuussa. Eli jos 47% matkustajista käyttää tämän alennuksen ja lisäksi AB lipun piiriin tulee nykyisiä seutulipun käyttäjien alueita niin voittajia on varmasti silloin enemmän.Ja monella AB lipun omistajalla matkustusalue laajenee mukavasti.

Moniko säästää rahaa hankkimalla vuosilipun? Vielä ei ole tiedossa, miten muut kuin 30 päivän kaudet hinnoitellaan ensi vuonna, mutta nykyään Helsingin sisäinen kausi maksaa 14 päivän osalta 28,70 € ja sen jälkeen lisäpäivät ovat 1,60 €. Jos vuodessa pitää lomaa vaikkapa heinäkuun ja kaikkina muina kuukausina tarvitsee kausilippua, nykyhinnoilla Helsingin sisäinen kausi elokuun alusta heinäkuun alkuun maksaisi 550,30 €.

Jos AB-kauden ensimmäiset 14 päivää maksaisivat vaikkapa 31 € ja lisäpäivät 1,79 €, kausi elokuun alusta heinäkuun loppuun maksaisi 605 €. Tuleva AB-vuosilippu maksaa 636 euroa.

Kaikki eivät pidä kuukauden lomaa kerralla kuten sinä ja joillakin kortti on voimassa myös lomalla. Mielestäni voittajia on kuitenkin enemmän ja sinulla on oma mielipide asiasta. Perheelleni ja monelle ystävälleni ja työkaverilleni muutos on mieluisa ja me olemme kaikki tulevia AB vuosikortin tilaajia sitten kun tilaaminen on mahdollista.

Kaikki eivät pidä kuukauden lomaa kerralla kuten sinä ja joillakin kortti on voimassa myös lomalla. Mielestäni voittajia on kuitenkin enemmän ja sinulla on oma mielipide asiasta. Perheelleni ja monelle ystävälleni ja työkaverilleni muutos on mieluisa ja me olemme kaikki tulevia AB vuosikortin tilaajia sitten kun tilaaminen on mahdollista.

Helsingin sisäisen lipun 366 päivän kausi maksaa nykyään 602,40 €. Jatkossa AB-vuosilippu maksaa 636 €. Toki vuosilipun etuna on se, ettei koko summaa tarvitse maksaa kerralla. En tiedä, minkä pituisia kausia ostetaan eniten, mutta eivät pitkien Helsingin sisäisten kausien ostajat ole voittajia. Jos sen sijaan ostaa nykyään Helsingin sisäisen kauden vaikkapa kuukaudeksi kerrallaan jokaisena kuukautena, niin hinnaksi tulee vuodessa 656,40 €.

Arvolipun osalta voidaan todeta, että jos sisäisten lippujen (55,8 %) ja lähiseutulippujen (5,5 %) ostajien lisäksi häviäjiä on vaikkapa neljäsosa seutulipun ostajista (ne, jotka tarvitsevat jatkossa ABC-lipun), häviäjien osuus on 71 %.

Kausilipun osalta oletetaan vaikkapa, että kolmasosa ostaa nykyään kauden pienissä paloissa eikä pidä pitkiä lomia ja loput ostavat kaudet isoissa paloissa ja/tai eivät tarvitse lippua vuoden kaikkina kuukausina. Tällöin häviäjiä on sisäisten lippujen osalta 37,2 %, lähiseutulippujen osalta 3,6 % ja seutulippujen osalta (jos taas neljäsosa tarvitsee jatkossa ABC-lipun) 6,4 %. Yhteensä 47,2 %.

Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012 -julkaisun mukaan 40 % pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen käyttäjistä käytti vuonna 2012 kausilippua ja 60 % arvolippua (tai muuta kertalippua). Kun edellä saadut arvo- ja kausilippujen häviäjien prosentit huomioidaan tässä suhteessa, häviäjiä olisi yhteensä 61,5 % matkustajista.

Tarkoitin, "kausi elokuun alusta heinäkuun alkuun maksaisi 605 €."

Unohdat poikittain liikkujat ja muistaakseni Hesari teki tästä myös oman versionsa. Lisäksi täytyy huomioida liikkuminen vyöhykkeltä toiselle eli voit ostaa kertamatkan toiselle vyöhykkeelle halvemmalla kuin tällä hetkellä kun joudut maksamaan seutulipun, joka on tuplahintainen esim. Puistolasta Tikkurilaan. Etäisyys on n. 3 km mutta joudut ostamaan seutulipun. Eniten täällä ovat äänessä A vyöhykkeen asukkaat, joilla tulee ratikkalippuun korotus.

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.