HSL:n hallituksen päätöksiä 12.6.2018

Kokouksen esityslistan voi lukea täältä:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018528

Lausuntopyyntö HSL:n alustavasta toiminta-ja taloussuunnitelmasta 2019–2021

Hallitus päätti pyytää HSL:n jäsenkuntien Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Keravan kaupunkeja ja Kirkkonummen, Sipoon, Siuntion ja Tuusulan kuntia antamaan lausuntonsa HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksesta 2019-2021. Lausuntoa pyydetään HSL:n strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipputulotavoitteesta 2019-2021, tarkastusmaksun korottamisesta ja kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä tai alijäämän takaisin maksamisesta.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-2
 

Sähköbussien latauspalvelu

HSL:n hallitus päätti kilpailuttaa bussiliikennöitsijöiden käyttöön tarkoitetun sähköbussien latauspalvelun Espooseen. Latauspalvelun hankkimiseen ostopalveluna päädyttiin yhdessä Espoon kaupungin kanssa. Sopimusjärjestelyllä HSL pyrkii varmistamaan, että latausinfra toimii luotettavasti ja on riittävästi resursoitu. HSL:n kilpailuttama palveluntuottaja vastaa latauspalvelusta kokonaisuutena. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan päättämään sähköbussien latauspalvelua koskevan hankintamenettelyn neuvotteluihin otettavat ehdokkaat. Varsinaisen hankintapäätöksen hallitus tekee syksyllä. Hallitus hyväksyi myös sähköbussien latauspalvelun kustannusten käsittelyn ja infrasopimusten päivittämisen esiteltyjen periaatteiden mukaisesti.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-3
 

Optiovuoden käyttäminen henkilökunnan lounas-, liikunta ja kulttuurietua koskevasta palvelusta vuodelle 2019

Hallitus päätti käyttää henkilökunnan lounas-, liikunta- ja kulttuurietua koskevan palvelun hankintasopimuksen mukaisen option vuodelle 2019 ja valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään option käytöstä vuodelle 2020.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-4

 

Yhtymäkokouksen 29.5.2018 päätösten täytäntöönpano

Hallitus totesi, että 29.5.2018 pidetyn yhtymäkokouksen päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä. Hallitus päätti panna 29.5.2018 pidetyn yhtymäkokouksen päätökset täytäntöön.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-7
 

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi, vastauksen Kirkkonummen kunnanhallitukselle ja asiantuntijalausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi maantielain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-9
 

Muut asiat ja seuraava kokous

Hallitus päätti pitää ylimääräisen hallituksen kokouksen tiistaina 19.6. klo 16.30 alkaen.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018528-10

 

Eron myöntäminen hallituksen puheenjohtajalle, uuden puheenjohtajan valinta ja ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsuminen

Lisäesityslistan esityksen mukaan hallitus päätti kutsua koolle ylimääräisen yhtymäkokouksen tiistaina 28.8.2018. Lisäksi hallitus päätti ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää myöntää Tatu Rauhamäelle eron hallituksen jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta sekä valita Rauhamäen tilalle uuden hallituksen puheenjohtajan hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kommentit

Työeläkkeiden ja Kelan eläkkeiden erot voivat olla hyvin pienet rahallisesti. Ihan yhtä vaikeaa sillä pienellä eläkkeellä on pärjätä olkoon sen nimi tai myöntäjä minkäniminen tahansa. Kaikille eläkeläisille pitäisi kuulua samat edut.

Epäsäännöllisesti matkaavat käyttävät eniten arvo/kertalippuja ja epäsäännöllisesti matkaavat ovat usein juuri eläkeläisiä, ( myös sairaita, työttömiä, osa-aikaisia...) joiden ei kannata kausilippua ostaa. Uudistuksessa ollaan kohdentamassa isoimmat hinnankorotukset juuri arvo/kertalippuihin eli kaikkein heikoimmin toimeentuleville. Tätä voisi kompensoida hyväksymällä kaikki eläkkeet alennusten piiriin ja kohdentamalla isoimmat korotukset maksukykyisemmille.

Matkalippu valikoimasta ollaan poistamassa raitiovaunulippua. Raitiovaunut ajavat lähinnä Helsingin kanta-kaupungissa eli alueella, jossa eläminen on kaikkein kalleinta. Raitiovaunuissa on huonokuntoisten helpompi matkustaa kuin linja-autoissa, joten se on ollut eläkeläisten suosiossa. Tämäkin hinnankorotus on siis kohdistumassa maksukyvyltään heikoimmille.

Toisaalta myös ilmastonmuutos, maapallon tila ja saasteet huolestuttaa. Vähänkin edullisempi raitiovaunu ( myös metro ja juna) -matkan hinnoittelu siis tukisi vähempipäästöisten kulkuneuvojen käyttöä. Hinnoittelun korotuksella on juuri päinvastainen vaikutus eli oikeastaan Hsl olisi lisäämässä päästöjä entisestään.

Arvoisa Leidi, onko sinulla esittää faktaa väitteisiin kertalipun käyttäjistä vai mihin kommenttisi perustuu? Lukisitko myös HSL:n hyvät perusteet miksi yhden vyöhykkeen lippuja ei myydä. En ole eläkeläinen mutta ympärilläni olevat eläkeläiset ovat kehuneet AB-lipun laajaa matkustusaluetta. Sinua risoo näköjään edullisemman ratikkalipun poistuminen kun taas montaa ihmistä on ottanut päähän epäoikeudenmukainen ratikkalipun hinta. Toistat mielipiteissäsi itseäsi ilman perusteita ja palstan tarkoitus on toki kertoa mielipiteensä. Toivotan sinulle mukavaa kesää ja nauti kesästä ja voisit pitää lomaa pienen hetken pakkomielteisestä kommentoinnista.

Arvoisa Leidi, onko sinulla esittää faktaa väitteisiin kertalipun käyttäjistä vai mihin kommenttisi perustuu? Lukisitko myös HSL:n hyvät perusteet miksi yhden vyöhykkeen lippuja ei myydä. En ole eläkeläinen mutta ympärilläni olevat eläkeläiset ovat kehuneet AB-lipun laajaa matkustusaluetta. Sinua risoo näköjään edullisemman ratikkalipun poistuminen kun taas montaa ihmistä on ottanut päähän epäoikeudenmukainen ratikkalipun hinta. Toistat mielipiteissäsi itseäsi ilman perusteita ja palstan tarkoitus on toki kertoa mielipiteensä. Toivotan sinulle mukavaa kesää ja nauti kesästä ja voisit pitää lomaa pienen hetken pakkomielteisestä kommentoinnista.

Toivon, että HSL:n hinnoittelua parannetaan eläkeläisten osalta. Nyt vain Kelan takuu-tai muuta elakettä saavat , voivat saada alennuslippuja. Kuitenkin myös pientä työeläkettä nauttivat ( alle 1500e bruttoeläke ) tarvitsisivat alennusoikeuden . Varsinkin seutu 3 matkustettaessa esim. Helsinkiin on nyt edullisempaa ostaa VR lippu . Esim. Jokela-helsinki välille, kannattaa ostaa VR lipppu alkamaan Hyvinkäältä-helsinkiin. HSL tulee pystyä hinnoittelemaan liput niin, että kaikkien ihmisten on edullista ja vaivatonta käyttää junaa kohtuulliseen hintaan eikä tarvitse kikkailla millainen lippu kulloinkin ja mille välimatkalle ( hyvinkää- Hki tai Järvenpää-Hki ) on järkevää hankkia. Edesauttakaa hinnoittelussaa joukkoliikkennevälineiden mahdollisimman monipuolista ja kilpailukykyistä käyttöä kaikkille asiakkaille ja etenkin eläkeikäisille. Jään osottamaan postiivisia päätöksi!

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.