HSL:n hallituksen päätöksiä 13.2.2018

Kokouksen esityslistan voi lukea täältä:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018503

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2019, lähtökohdat ja tavoitteet jatkosuunnittelulle

Hallitus hyväksyi lähtökohdat ja tavoitteet MAL 2019 -suunnitelman valmistelua ohjaamaan. MAL 2019 -työtä toteutetaan edellisellä suunnittelukierroksella määritetyn vision pohjalta. MAL 2019 -suunnitelman lähtökohtana on, että vuonna 2050 Helsingin seudulla on 2,0 miljoonaa asukasta ja 1,05 miljoonaa työpaikkaa. Tavoitteena on myös luoda seudusta vähäpäästöinen, houkutteleva, elinvoimainen ja hyvinvoiva. MAL 2019 -suunnittelua velvoittava tavoitetaso on, että liikenteen kasvihuonekaasujen päästövähennys on vähintään 50 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018503-2

HSL:n tuloskortin hyväksyminen vuodelle 2018

Hallitus hyväksyi HSL:n tuloskortin vuodelle 2018. Tulospalkkiojärjestelmä koskee koko HSL:n henkilöstöä. Järjestelmällä tuetaan HSL:n strategisten tavoitteiden suunnassa etenemistä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista. Tulospalkkion maksamisen kynnysehtona on, että HSL:n tulos on vähintään talousarvion mukainen ja kustannuksissa saavutetaan vähintään tulospalkkion määrää vastaava säästö.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018503-3

Etelä-Espoon bussiliikenteen parannustoimenpiteet

Hallitus päätti asian esittelijän muutetun esityksen mukaan äänestyksen jälkeen.

Hallitus päätti perustaa linjan 544 Espoonlahti – Leppävaara ja linjan 104 Haukilahti - Westend – Lauttasaari sekä jatkaa linjan 125B reittiä Latokaskeen. Tämän lisäksi HSL jatkaa linjojen 158, 164, 165 ja 543 sekä mahdollisesti myös muiden Espoon sisäisten linjojen suunnittelua. Hallitus totesi, että uutena perustettavien linjojen sopimusehdoissa tulee ottaa huomioon riittävän väljät muutosrajat, joilla varaudutaan linjaston edelleen kehittämiseen.
 
Lisäksi hallitus päätti, että sille tuodaan 29.5.2018 mennessä selvitys toimenpiteistä sekä mahdollisista uusista linjoista, joilla Etelä-Espoon liityntälinjaston ja sisäisen bussilinjaston palvelukykyä on parannettu, tai tarkoitus parantaa sekä toimista, joihin HSL on Espoon kaupunginhallituksen 12.2.2018 päätöksen perusteella ryhtynyt.

Hallitus myös merkitsi tiedoksi Kirkkonummen kunnanhallituksen 5.2.2018 pidetyssä kokouksessa HSL:lle tekemät ehdotukset.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018503-4


Lähijunaliikenteen hankintamenettelyn käynnistäminen

Hallitus päätti käynnistää hankintamenettelyn HSL-alueen sisäisen lähijunaliikenteen operointia ja kunnossapitoa 27.6.2021 alkaen koskevasta 10 vuoden mittaisesta sopimuksesta. Hallitus päätti järjestää tarjouskilpailun kaksivaiheisella sovelletulla neuvottelumenettelyllä, jonka voittaja ratkaistaan vähintään 12 kuukautta ennen uuden sopimuksen mukaisen liikenteen alkamista. Tarjouspyyntö ja sopimusluonnos käsitellään HSL:n hallituksessa keväällä 2019 ennen tarjouspyynnön julkaisemista.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018503-5

Lahdenväylän linjastosuunnitelma

Hallitus päätti hyväksyä Lahdenväylän linjastosuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi aikaisintaan syysliikenteen 2019 alusta lähtien.
Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018503-6


Hyväksynnän antaminen lisäraitiovaunukapasiteetin hankkimisen valmistelemiselle

Hallitus antoi hyväksynnän Helsingin keskustaliikenteen hoitamista varten tarvittavan lisäraitiovaunukapasiteetin hankkimisen valmistelemiselle.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esitykseen:
http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018503-7


Sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2017 ja tarkastussuunnitelma 2018

Hallitus merkitsi tiedoksi sisäisen tarkastuksen yhteenvetoraportin vuodelta 2017 ja sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2018.
 
Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018503-8

HSL:n palvelumuotoilun puitejärjestely vuosille 2018-2020

Hallitus päätti kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella valita Helsingin seudun liikenteen palvelumuotoilutoimistoksi vuosiksi 2018-2020 Hellon Oy:n ja oikeutti toimitusjohtajan neuvottelemaan ja allekirjoittamaan hankintaa koskevan sopimuksen sekä päättämään 2021 ja 2022 koskevien optiovuosien käyttämisestä. Hallitus hyväksyi hankinnan kokonaiskustannusarvion 2 000 000 euroa (+alv).

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018503-9

HSL:n lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta

Hallitus antoi Östersundom-toimikunnalle lausunnon Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018503-10

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi asiantuntijalausunnon asuntopolitiikan kehittämiskohteista, HSL:n lausunnon Pasila-Riihimäki välityskyvyn nostamisen vaiheen 2 ratasuunnitelmasta sekä lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmasta.

Linkki esitykseen:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018503-13

Kommentit

HSL:ssä ei hirveästi arvosteta matkanteon sujuvuutta. Yritin eilen maksaa junassa matkakortilla matkaa. Laite ilmoitti lipun olevan jo leimattu, junan vaihdon yhteydessä toinen laite ei taas näyttänyt leimattua matkaa. Lipunmyyjien poisto junista oli virhe. Rihtniemen aikana HSL:ssä isojen virheiden teko näyttää olevan normaali tapa.

Ja sitten vielä: Ensin espoolaisille rakennettiin terminaali Kamppiin, joissa kuivin jaloin ja lämpöisessä voi odotella busseja. Siihen sitten metro vielä lisäksi. Samaan aikaan Vantaan suuntaan menijät ovat saaneet värjötellä räntäsateessa Rautatientorilla. Kirsikkana kakussa, tipautetaanpa jonnekin laitakaupungille jatkossa!

Nyt on siis aika siirtyä käyttämään omaa autoa, sillä työmatkat vie päivästä yhteensä 2-3 tuntia, eikä se takuulla tule parantumaan kun yhteys pätkitään useisiin vaihtoihin.

Sama tilanne se on Espoossakin. HSL parantaa vain helsinkiläisten yhteyksiä ja Vantaan sekä Espoon yhteyksiä lopetetaan ja heikennetään jatkuvasti. Tämä ei sinäällään ole yllätys, kun HSL:n hallituksessa on 7 jäsentä Helsingistä, 3 Vantaalta, 3 Espoosta ja 1 Kirkkonummelta. Tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee, joka on Helsingistä.

Todella monien espoolaisten liikenneyhteydet ovat heikentyneet Länsimetron myötä. Erityisesti matka-ajat ovat pidentyneet merkittävästi. Olen todella pettynyt HSL:n asenteeseen ja toimintaan. HSL ei vaikuta saavan oikein mitään aikaan tilanteen korjaamiseksi.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.