HSL:n hallituksen päätöksiä 21.8.2018

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 47/2018 järjestäminen

Hallitus päätti järjestää bussiliikenteen tarjouskilpailun kohteissa 241-256. Mukana on Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa, Keravalla, Sipoossa, Vantaalla ja Tuusulassa liikennöitäviä linjoja. Nyt kilpailutettavassa liikenteessä on 16 kilpailukohdetta. Nyt kilpailutettavan liikenteen laajuus on vuonna 2020 noin 20,4 miljoonaa linjakilometriä, mikä on noin 22 % HSL:n tilaaman bussiliikenteen linjakilometreistä. Sopimuskaudet ovat 1-7 vuoden mittaisia.

Hallitus hyväksyi tarjouskilpailukierrokselle periaatteen, jolla voidaan rajoittaa liikenteen enimmäismäärää, jonka yksi tarjoava yritys tai samaan konserniin tai tarjousyhteenliittymään kuuluvat yritykset voivat tältä kierrokselta voittaa.

Tarjouskilpailu on määrä ratkaista hallituksessa joulukuussa 2018.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018549-2

 

Liikennöintisopimuksen voimassaolokauden jatkaminen

Hallitus päätti jatkaa kohteen 198 + 199 sopimuskautta kolmella vuodella kesäliikennekauden loppuun 2025 sillä ehdolla, että liikennöitsijä sitoutuu vaihtamaan kaksi A1-kalustotyypin ja EEV-päästötason linja-autoa kahteen sähköbussiin syysliikennekauden 2019 alusta alkaen. Kohteen muun linja-autokaluston tulee olla kalustopisteiltään vähintään samaa kuin alkuperäisessä liikennöintisopimuksessa.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018549-3

 

Hankintapäätös arvokuljetus- ja rahanlaskentapalveluista

Hallitus valitsi vertailun perusteella AVARN Security Oy:n HSL:n automaattien ja palvelupisteiden arvokuljetus- ja rahanlaskentapalveluiden palveluntuottajaksi 1.10.2018 alkaen. Hallitus valtuutti toimitusjohtajan päättämään optioiden käytöstä.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018549-4

 

Hankintaoikaisuvaatimus Contact Center -järjestelmän hankinnasta

Hallitus hylkäsi Vintor Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen ja totesi, ettei tarjouskilpailun lopputulos muutu.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018549-5

 

Liikenteen järjestäminen palvelusopimusasetuksen mukaisesti HSL-alueella edelleen 1.7.2018 lähtien

Hallitus päätti, että HSL:n jäsenkuntien muodostamalla alueella joukkoliikennepalvelut järjestetään myös uuden liikennepalvelulain voimaantulon 1.7.2018 jälkeen palvelusopimusasetuksen mukaisesti. EU:n palvelusopimusasetusta sovelletaan yleishyödyllisiin liikennepalveluihin, kun julkisen henkilöliikenteen toimivaltaiset viranomaiset haluavat varmistaa markkinaehtoista liikennettä paremmat julkisen liikenteen palvelut.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018549-6

 

Helsingin seudun MAL-sopimuksen seurannan tulokset 2018

Hallitus merkitsi tiedoksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen seurannan tulokset. Liikenteen seurantatiedon kokoamisesta vastaa HSL. Liikenteen seurannassa todettiin muun muassa, että kestävien kulkutapojen palvelutaso on parantunut vuonna 2017: HSL-alueen nousujen määrä joukkoliikenteessä kasvoi 2 % vuoteen 2016 verrattuna. Raide-Jokerin allianssi aloitti toimintansa loppuvuodesta 2017. Lisäksi Klaukkalan ohikulkutien yleissuunnitelma on saanut lainvoiman ja Pisara-radan ratasuunnitelma ja hankearviointi ovat valmistuneet. Vuosien 2017-2019 pienten kustannustehokkaiden hankkeiden (KUHA) toteuttaminen etenee aikataulussa. Lisätietoja seurannan tuloksista löytyy täältä: http://www.ym.fi/download/noname/%7BCA275A0B-F7AF-4168-9893-12082E9433E6%7D/137753

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018549-7

 

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi lausunnot luonnoksesta digitaalisen infrastruktuurin strategiasta,luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ajoneuvolain ja ajokorttilain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta ja vastineen Helsingin kaupunginvaltuuston aloitteeseen turvallisuuden lisäämiseksi ja seksuaalisen häirinnän kitkemiseksi.

Linkki esityslistaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018549-9

Kommentit

Tosta ekasta listasta,576 ei ole Tikkurila-Seutula, vaan Kivistöön asti!

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.