HSL:n hallituksen päätöksiä 27.11.2018

Bussiliikenteen tarjouskilpailun 47/2018 ratkaisu

Tänään ratkaistussa tarjouskilpailussa oli ensimmäistä kertaa kilpailtavana sähköbussiliikennettä. Voittaneisiin tarjouksiin sisältyi yhteensä 35 sähköbussia. Ensimmäiset HSL:n kilpailuttamat sähköbussit aloittavat Leppävaaran liityntäliikenteessä sekä Keravalla.

Bussiliikenteen tarjouskilpailussa 47/2018 oli yhteensä 16 kilpailukohdetta, joissa sopimuskaudet vaihtelevat yhdestä seitsemään vuoteen. Tarjouskilpailussa oli mukana vuoden 2019 osalta 249 bussin liikenne. Niillä liikennöidään noin 20,4 miljoonaa kilometriä vuosittain. Kilpailutetun liikenteen osuus on arviolta 20 prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen automäärästä ja noin 22 prosenttia linjakilometreistä.
HSL:n hallitus valitsi tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevan vertailun perusteella kilpailukohteita liikennöimään kuusi eri liikennöitsijää.

Syksyllä 2019 automäärät arkisin jakautuvat voittaneiden liikennöitsijöiden kesken seuraavasti:

  • Helsingin Bussiliikenne Oy, yhteensä 28 autoa
  • Nobina Finland Oy, yhteensä 115 autoa
  • Oy Pohjolan Kaupunkiliikenne Ab, yhteensä 95 autoa
  • Bus Travel Oy Reissu Ruoti, yhteensä kaksi (2) autoa
  • Nurmijärven Linja Oy, yhteensä kaksi (2) autoa
  • Taksikuljetus Oy, yhteensä seitsemän (7) autoa

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018561-2

HSL:n lausunto Uusimaa-kaava 2050 -luonnoksesta

HSL:n hallitus antoi lausuntonsa Uusimaa-kaava 2050 -luonnoksesta. Uusimaa-kaava laaditaan koko Uudenmaan alueelle ja se tähtää vuoteen 2050. Kaava muodostuu kolmesta maakuntakaavasta, jotka laaditaan Helsingin seudulle, Itä-Uudellemaalle ja Länsi-Uudellemaalle.

HSL toteaa lausunnossaan, että Uusimaa-kaavassa joukkoliikennejärjestelmää tulisi tarkastella pääasiassa valtakunnallisesta ja maakunnallisesta näkökulmasta. Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen vaihtopaikkojen määrittelyn ei tulisi olla oikeusvaikutteinen vaan sen pitäisi mahdollistaa hyvien sijaintien maankäytön kehittäminen kestävällä tavalla myös tulevaisuudessa.

HSL:n lausunnossa otettiin kantaa lisäksi Tallinna-tunnelin linjaukseen. Tallinna-tunnelin tulisi kulkea Helsingin ja Pasilan kautta. Tämä linjaus tarjoaa luonnostaan yhteydet valtakunnalliseen, seudulliseen ja paikalliseen joukkoliikenteeseen.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018561-3
 

Matkustajien tyytyväisyys Suomenlinnan lauttaliikenteeseen kesällä 2018

Hallitus merkitsi tiedoksi Suomenlinnan lauttaliikenteen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Suomenlinnan lauttaliikenteen matkustajat antoivat HSL-joukkoliikenteelle erittäin hyvän yleisarvosanan, 4,15 asteikolla 1-5. Yleisarvosanan perusteella matkustajista 89 prosenttia oli tyytyväisiä lauttaliikenteeseen. Matkustajat ovat pysyneet pääasiassa tyytyväisinä, vaikka lauttaliikenteen kesäkuukausien matkustajamäärät ovat kasvaneet kesästä toiseen. Lauttaliikenteessä on kesästä 2012 alkaen ollut täysi kapasiteetti käytössä kesäkuukausien ruuhka-aikoina.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018561-4


Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus merkitsi tiedoksi HSL:n lausunnot liikenneviraston lausuntopyyntöön Verkkoselostus 2020 ja verkkoselostuksen 2019 päivitys sekä HSL:n lausunnon Jollaksen suunnitteluperiaatteiden luonnoksesta.

Linkki pöytäkirjaan:

http://hsl01.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2018561-6

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.