HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021: vyöhykeuudistus, runkolinjoja ja digipalveluiden kehittämistä

HSL:n vuoden 2019 tärkein hanke on vyöhykeuudistuksen onnistunut toteuttaminen. Bussien runkolinjasto laajenee ja joukkoliikenteen käyttöä tukevien digipalvelujen kehittäminen jatkuu.

HSL ottaa vuonna 2019 käyttöön lippujen hinnoittelussa uuden, kuntarajoista riippumattoman vyöhykemallin. Vyöhykeuudistus merkitsee suuria muutoksia myös pysäkki-infraan ja matkustajainformaatioon.

Runkolinjasto laajenee, sillä liikennöin aloittavat syksyllä 2019 uudet runkolinjat 500, Itäkeskus-Munkkivuori sekä 510, Herttoniemi-Westendinasema. Myös Tuusulan, Keravan ja Pohjois-Espoon linjastot uudistuvat syysliikenteen alkaessa. 

HSL kehittää seuraavalla TTS-kaudella vahvasti digitaalisia joukkoliikenteen käyttöä tukevia palvelujaan. Uudistettu HSL.fi-verkkopalvelu, joka tulee käyttöön syksyllä 2019, yhdistää HSL.fi:n ja Reittioppaan. Matkalippujen myynti siirtyy entistä enemmän mobiiliin ja nettiin. Lähimaksamisen on tarkoitus laajentua vuosina 2019-2020 kaikkiin liikennevälineisiin ja kaikkiin aikuisten kertalippuihin.

HSL:n lähijunaliikenteen tarjouskilpailun voittaja on määrä julkistaa huhtikuussa 2020. Kilpailutettu liikenne alkaa näillä näkyminen kesäkuussa 2021.

HSL:n, kuntien ja valtion yhteinen MAL eli Maankäytön, asumisen ja liikenteen kokonaisuuden suunnitelma vuosille 2019 - 2050 viimeistellään hyväksyttäväksi vuoden 2019 alussa. Sen jälkeen jatkuu MAL 2020-2023 suunnitelman valmistelu niin, että sopimus voidaan hyväksyä vuonna 2019.

HSL:n talousarvio vuodelle 2019

HSL arvioi toimintatulojensa olevan 737,6 milj. euroa vuonna 2019, mikä ennakoi vajaan prosentin nousua edelliseen vuoteen. Lipputuloja HSL arvoi saavansa ensi vuonna 372,8 miljonaa euroa. Lipputulot muodostavat ensi vuonna 51 prosenttia HSL:n toimintatuloista.

Jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla. Kuntaosuudet ovat vuoden 2019 talousarviossa yhteensä 348,1  milj. euroa, mikä on noin 47  prosenttia HSL:n toimintatuloista.

Valtion maksaman suurten kaupunkien joukkoliikennetuen määräksi vuosina 2019–2021 HSL arvioi 4,8 milj. euroa, mikä vastaa vajaata prosenttia HSL:n toimintatuloista.

HSL:n toimintamenot vuonna 2019 ovat yhteensä 754,5 milj. euroa. Menot kasvavat seitsemän prosenttia vuoden 2018 ennusteesta. Suurin menoerä, 535,1 milj. euroa, ovat joukkoliikenteen operointikustannukset. HSL arvoi joukkoliikenteen kustannustason nousevan noin kolme prosenttia edellisvuodesta muun muassa  polttoaineiden hintojen kallistumisen vuoksi.

HSL maksaa jäsenkunnille korvausta niiden omistaman joukkoliikenneinfran käytöstä. Infrakorvaukset ovat 150,7 milj. euroa vuonna 2019.

HSL käyttää ensi vuonna yhteensä 35,2 milj. euroa muiden kuin operointi- ja infrapalvelujen ostoon.  ICT-kustannuksia kasvattavat erityisesti LIJ:n eli lippu- ja informaatiojärjestelmän mukanaan tuomat uudet palvelut.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.