Liikenteen päästöistä puolet pois, kaksi miljoonaa hyvinvoivaa ihmistä - näin Helsingin seudusta tehdään elinvoimainen metropolialue

Liikenteen päästöistä puolet pois ja kaksi miljoonaa hyvinvoivaa ihmistä - näin Helsingin seudusta tehdään elinvoimainen metropolialue

Minkälaisella Helsingin seudulla ihmiset haluavat elää? Miten seutua pitää kehittää vuosina 2019 - 2050, jotta kaksi miljoonaa seudun asukasta voisivat mahdollisimman hyvin? HSL:n hallitus hyväksyi omalta osaltaan tavoitteet Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 -suunnittelulle.

Helsingin seudusta tehdään vähäpäästöinen, houkutteleva, hyvinvoiva ja elinvoimainen. Seudulla asuu vuonna 2050 kaksi miljoonaa ihmistä. Työpaikkoja on yli miljoona. Seudun kasvusta huolimatta liikenteen kasvihuonekaasupäästöt leikataan seudulla puoleen vuoden 2005 tasosta 2030 mennessä.

Nämä tavoitteet ja lähtökohdat HSL:n hallitus hyväksyi omalta osaltaan tiistaina. Tämän lisäksi MAL 2019 -suunnitelman tavoitteet ja lähtökohdat tullaan käsittelemään osaltaan pääkaupunkiseudun kymmentä kehyskuntaa edustavassa KUUMA-johtokunnassa, pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmässä sekä Helsingin seudun yhteistyökokouksessa.

Tavoitteet ohjaavat käynnissä olevaa MAL 2019 -suunnittelutyötä eli koko Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistä. Suunnitelma tulee sisältämään keinovalikoiman vuodelle 2030, jolla kunnianhimoisiin tavoitteisiin päästään. 

Helsingin seudulla kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita

Helsingin seudun kunnat ovat jo sitoutuneet vähentämään kokonaispäästöjään merkittävästi. Useimmat kunnat pyrkivät hiilineutraaliuteen eli yleensä vähintään 80 prosentin päästövähennykseen (CO2-ekv) vuosina 2030-2050. Kunnat päivittävät päästötavoitteitaan parhaillaan ja määrittävät toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Liikenteeseen kohdistettuja päästövähennystavoitteita on tähän mennessä kuitenkin tehty vain valtakunnan tasolla. MAL 2019 -suunnittelun tavoitteessa liikenteen päästöjä leikataan Helsingin seudulla vähintään 50 prosenttia vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. MAL-tavoite vastaa siten Suomen virallista liikenteen päästövähennystavoitetta.

”Vuosi 2030 tulee pian. Liikenteen päästövähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä nopeasti että hitaasti vaikuttavia toimenpiteitä. MAL-tavoite vastaa vähintään Suomen virallista liikenteen päästövähennystavoitetta, mutta toivottavasti pystymme tällä alueella ylittämään sen”, sanoo HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Koko Helsingin seutu mukana päätöksenteossa

Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua tehdään Helsingin seudun kuntien, ja niiden asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden sekä valtion tiiviinä yhteistyönä.

HSL vastaa MAL 2019 -suunnittelussa liikennejärjestelmäosion valmistelusta. MAL 2019 -suunnitelmaluonnos on valmis lausuntokierrosta varten lokakuussa 2018. Suunnitelma hyväksytään seudun päätöksenteossa keväällä 2019, jonka jälkeen sitä aletaan toteuttaa. MAL 2019 -suunnitelma tulee olemaan lähtökohta valtion ja kuntien välisen MAL-sopimuksen valmisteluun.

HSL:n hallitus lähetti päätöksen MAL 2019 -suunnittelun lähtökohdista ja tavoitteista vielä pääkaupunkiseudun kymmentä kehyskuntaa edustavalle KUUMA-johtokunnalle. Se hyväksyy suunnitelman omalta osaltaan. Päätös lähetettiin tiedoksi myös pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmälle ja Helsingin seudun yhteistyökokoukselle.

Voit lukea lisää MAL 2019 -suunnitelman valmistelusta täältä:

https://www.hsl.fi/mal

Tehtyihin julkaisuihin voi tutustua täällä:

https://www.hsl.fi/mal/julkaisut
 

Kommentit

Juuri näin. Yhteydet ovat menneet niin surkean hitaiksi vaihdollisten maisemamatkojen vuoksi, että siirryin käyttämään autoa. Yksinkertaisesti muu kuluttaa liikaa aikaa.

Seuraavissa vaaleissa minä äänestän sellaisia ehdokkaita, jotka lopettavat nämä MAL ja muut kansalaisten kurjistamishumpat siihen paikkaan. Suosittelen samaa muillekin.

Pitäisi vaan ensin saada julkinen liikenne toimimaan. Nyt sitä on vain heikennetty. Henkilöautoliikenne lisääntyy tämän vuoksi.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.