Liikenteen päästöjä voidaan leikata nopeasti

Kaikki keinot ja toimijat tarvitaan mukaan, jotta liikenteen päästöt saadaan puolitettua Helsingin seudulla. HSL on sitoutunut leikkaamaan joukkoliikenteen hiilidioksidipäästöjä 90 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on lisätä tuntuvasti sähköbusseja HSL:n tilaamassa liikenteessä. Myös Helsingin seudun asukkaat haluavat liikenteen päästöt alas: 87 prosenttia Helsingin seudulla maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-barometrin vastaajista oli sitä mieltä, että ilmastonmuutosta aiheuttavia liikenteen päästöjä pitää vähentää. Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnitelma MAL 2019 –luonnos tukee vahvasti liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Tänään keskiviikkona julkaistussa Liikenteen ilmastopolitiikan työryhmän (ILMO) loppuraportissa on päädytty liikenteen päästöjen vähentämisessä hyvin samankaltaisiin suosituksiin kuin parhaillaan lausunnolla olevassa Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2019 –suunnitelmaluonnoksessa. Sen tavoitteena on leikata liikenteen päästöt puoleen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tiemaksut ja sähköautojen yleistyminen on todettu tehokkaimmiksi keinoiksi saada tieliikenteen päästöt laskuun Helsingin seudulla

”Meillä on paljon keinoja käytössä. Osa niistä on muita tehokkaampia, mutta ne kaikki pitäisi ottaa nopeasti käyttöön. Meidän ei tarvitse pelätä, että leikkaisimme päästöjä liikaa tai liian nopeasti, päinvastoin”, sanoo ILMO-työryhmän jäsen, HSL:n osastonjohtaja Sini Puntanen.

Kaupunkiseuduilla vaikuttava toimi on tiemaksujen käyttöönotto, kun liikenteen päästöjä halutaan leikata lyhyen ajan kuluessa. Pitkällä aikavälillä kannattaa taas uudistaa autokantaa mahdollisimman vähäpäästöiseksi sekä investoida kestävään yhdyskuntarakenteeseen ja liikennejärjestelmään.

”Tiemaksuihin liittyy uutena asiana paljon ennakkoluuloja, mutta ne tuovat paljon hyötyjä Helsingin seudun asukkaille. Tiemaksut vähentäisivät ruuhkautumista. Maksujen käyttöönotto lyhentäisi henkilöautojen, tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen matka-aikoja ja vähentäisi liikenneonnettomuuksia seudulla”, Puntanen toteaa.

”Samalla liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä saadaan vähennettyä tehokkaasti.”

HSL tavoittelee lähes päästötöntä joukkoliikennettä 2025 mennessä

ILMO-työryhmän tehtävänä on ollut löytää keinoja, joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt voidaan vuoteen 2045 mennessä kokonaan poistaa.

HSL:n tavoitteena on leikata joukkoliikenteen hiilidioksidipäästöjä ja ilmanlaatuun vaikuttavia typenoksidipäästöjä ja pienhiukkaspäästöjä yli 90 prosenttia jo vuoteen 2025 mennessä vuoden 2010 tasosta.

”Tähtäämme joukkoliikenteen päästöttömyyteen useilla eri keinoilla. Tavoitteenamme on, että vuonna 2025 HSL:n tilaaman bussiliikenteen kalustosta lähes 30 prosenttia on sähköbusseja. Energiatehokkaat ja päästöttömät sähköbussit tulevat nyt osaksi normaalia bussikilpailutustamme. Saamme jo ensi syksynä liikenteeseen 30 uutta sähköbussia ja keväällä 2020 viisi lisää”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Ensi vuoden alusta alkaen HSL:n liikenteessä ajavissa sähköbusseissa, raitiovaunuissa, junissa sekä metroissa käytetyn sähkön pitää olla kestävästi tuotettua sähköä, esimerkiksi pohjoismaissa tuotettua tuuli-, vesi- tai aurinkosähköä.

Lisäksi HSL on vuodelle 2019 varannut 2 miljoonan euron suuruisen määrärahan ympäristöbonusmalliin. HSL on Vuodesta 2012 alkaen maksanut ympäristöbonuksia liikennöitsijöille yhteensä noin 6 miljoonaa euroa.

”Hyvitämme ympäristöbonuksilla liikennöitsijöille päästöjen vähentämisestä aiheutuvia kuluja, koska haluamme nopeuttaa kasvihuonekaasupäästöjen leikkauksia ja parantaa Helsingin seudun ilmanlaatua”, Rihtniemi sanoo.

Helsingin seudun asukkaat haluavat liikenteen päästöt alas

Helsingin seudun asukkaille tänä vuonna tehdyssä MAL-barometrissa eli maankäytön, asumisen ja liikenteen kyselytutkimuksessa 87 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ilmastonmuutosta aiheuttavia liikenteen päästöjä pitää vähentää. Kyselyyn vastasi 2802 yli 15-vuotiasta seudun asukasta ja 156 luottamushenkilöä.

Vastaajien mielestä suosituimmat keinot liikkumisen parantamiseksi ovat sujuvien joukkoliikenneyhteyksien lisääminen, asuntojen sijoittaminen kävelyetäisyydelle lähipalveluista, ympäristöystävällisten autojen verotuksen keventäminen ja pyöräliikenteen yhteyksien parantaminen.

”Tarvitsemme kaikkien suomalaisten tekoja, kaupunkien päätöksiä ja valtion toimia, jotta liikenteen päästöt saadaan laskemaan. Helsingin seudulla asukkaat ovat valmiita liikenteen päästöjen leikkauksiin. Ihmiset ovat valmiita liikkumaan kestävämmin. Kuntien pitää panostaa joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Valtiolta taas tarvitaan verotuksen uudistamista ja hankintatukia, joilla tuetaan esimerkiksi sähkö- ja vähäpäästöisten autojen hankkimista”, Puntanen sanoo.

Helsingin seudun asukkaille tänä vuonna tehdyssä MAL-barometrissa eli maankäytön, asumisen ja liikenteen kyselytutkimuksessa 87 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että ilmastonmuutosta aiheuttavia liikenteen päästöjä pitää vähentää. Kuva: Lauri Eriksson/HSL

Kommentit

Tämä alkaa olla jo vähän epärealistista haihattelua. Aikataulu on aivan liian tiukka, mikä johtaa siihen, että joukoliikenteen luotettavuus, kohtuullinen hinnoittelu jne. jäävät jalkoihin kun kohkataan päästöistä. Sähköbussien toiminta Suomen talvioloissa on kyseenalaista, ainakin kovilla pakkasilla. Sähköinen kalusto taas nostaa liikennöitsijöiden tarjousten hintoja, mikä johtaa taksojen nostoon tai kuntien kukkarolla käyntiin. Seudun kunnilla ei ole yhtään ylimääräistä rahaa ja lippujen hinnat eivät ole kv-vertailussa nytkään edulliset. Eli, kuljetetaan ihmiset luotettavasti, nopeasti ja kohtuuhinnalla määränpäähänsä. Tämä ei taida olla enää tavoitteena?

Lopetetaan saastuttava bussiliikenne, näin mennään samoilla linjoilla kuten eräs hsl:n johtaja sanoi kehä 2:n jatkosa Ei sa rakentaa lisää liikennettä ja saastetta.
Joten miksi siis ajatetaan busseja muita kuin sähköllä toimibia koska nehän saastuttaa paljon. Näin saadaan ilmasto tavoitteet toteutettua

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.