Poikittaisliikenne paranee vuonna 2018, lisää liikennettä kasvaville alueille

HSL:n liikenteen suurimmat muutokset vuonna 2018 tapahtuvat Pasilan tason poikittaisliikenteessä, Otaniemi–Tapiola-välin bussiliikenteessä, Herttoniemen alueen bussilinjastossa ja kasvavilla alueilla eri puolilla seutua. Nämä ja muut muutokset seudun joukkoliikenteessä sisältyvät HSL:n liikennöintisuunnitelmaan 2018–2019, jonka HSL:n hallitus hyväksyi linjan 71 muutoksia lukuun ottamatta tiistaina 23. tammikuuta.

MUOKATTU 2.5.2018: Otaniemen ja Tapiolan bussiliikenne säilyy ennallaan vuonna 2018

Liikennöintisuunnitelma oli kommentoitavana HSL:n verkkosivuilla vajaan kuukauden ajan 13.12.2017–7.1.2018, ja siihen jätettiin yhteensä lähes 300 kommenttia.

Kommenteista lähes kolmasosa koski linjan 71 reittimuutosta, jossa linjan reitti olisi siirtynyt kulkemaan Kalasataman metroaseman kautta nykyisen Sörnäisten metroaseman sijaan. HSL:n hallitus päätti palauttaa linjan 71 reittimuutoksen ja sen mahdolliset vaikutukset muuhun linjastoon uudelleen valmisteltaviksi. Muilta osin liikennöintisuunnitelma hyväksyttiin.

”Helsingin seutu kasvaa juuri nyt kovaa vauhtia, mikä näkyy myös joukkoliikenteessä. Tänä vuonna tehtävät liikennöintimuutokset liittyvät pitkälti juuri kaupunkiseudun kasvuun”, kertoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

Vuorovälit tihenevät monilla yhteysväleillä, ja lisäksi liikenne lisääntyy iltaisin ja viikonloppuisin monissa paikoissa. Tämän lisäksi liikennettä laajennetaan uusille alueille eri puolilla seutua.

Pasilan tason poikittaisliikenteessä valmistaudutaan uusiin runkolinjoihin

Poikittaisliikenne paranee etenkin Pasilan tasolla syysaikatauluihin siirryttäessä 13.8.2018. Silloin linjat 58 ja 551 siirtyvät myöhemmin käyttöön otettavien runkolinjojen 500 ja 510 reiteille.

Linja 58 (tulevaisuudessa runkolinja 500) kulkee edelleen Munkkivuoresta Pasilan kautta Itäkeskukseen, ja sen reitti muuttuu hieman Herttoniemessä. Linjan 551 (tulevaisuudessa runkolinja 510) reittiä taas jatketaan Pasilasta Herttoniemeen, jolloin linjojen yhteiselle osuudelle Munkkiniemi–Pasila–Herttoniemi muodostuu ruuhka-aikoina kolmen minuutin vuoroväli.

Samalla linjojen 50 ja 59 itäinen päätepysäkki siirtyy Kalasatamaan, mikä parantaa uuden alueen bussiyhteyksiä. Samalla linjalla 59 aloitetaan liikenne myös lauantaisin ja sunnuntaisin.

Sunnuntailiikenne alkaa myös poikittaislinjalla 506 (Meilahti–Pasila–Arabia–Viikki–Myllypuro). Linjan 57 ja runkolinjan 560 sunnuntaivuorovälit tihenevät.

Otaniemen ja Tapiolan bussit kulkevat Kehä I:n työmaan läpi ilman reittimuutoksia

Otaniemen ja Tapiolan alueen bussiliikenteessä ei tapahdu suurempia muutoksia, vaikka bussien kulkureiteillä rakennetaan Kehä I:n uutta tunnelia aiempaa voimakkaammin. Liikennöintisuunnitelmassa varauduttiin siirtämään linjoja 550, 551 ja 555 uusille reiteille ja oltiin aikeissa perustaa uusi linja 101. Nämä muutokset kuitenkin peruttiin, kun selvisi, että Otaniemen ja Tapiolan välistä ajoyhteyttä ei tarvitse katkaista töiden vuoksi.

Joukkoliikenne ulottuu uusille alueille, myös muita muutoksia liikenteeseen

Bussiliikenne laajenee myös eri puolilla seutua kasvaville alueille. Linjan 43 reittiä pidennetään Hakuninmaalta Kuninkaantammeen kesäkuussa. Laajasalon Kruunuvuorenrantaa palvelee syysliikenteen alusta uusi yölinja 87N.

Eteläisen Helsingin sisäiset ja poikittaiset yhteydet paranevat syysliikenteen alussa, kun linjan 17 reitti muuttuu välille Kallio–Kruununhaka–Kauppatori–Eiranranta ja sen vuoroväli tihenee. Poistuvaa reittiosuutta korvaa linjan 21 uusi reitti, joka kulkee Lauttasaaresta Viiskulman kautta Eiraan, ei enää Erottajalle.

Herttoniemen alueella liityntälinjojen 80, 82 ja 83 vuorovälit tihenevät, ja linjan 80 päätepysäkki siirtyy Roihupellon teollisuusalueelta Itäkeskukseen, mikä tihentää Roihuvuoren ja Itäkeskuksen väliset yhteydet runkolinjamaiselle tasolle.

Espoossa paranevat Painiityn, Perusmäen ja Niipperin yhteydet, ja Vantaalla tihenee Kivistön aseman ja Keimolanmäen välinen liityntäliikenne.

Junaliikenteeseen ei ole suunnitteilla suurempia muutoksia, mutta I-, P- ja K-junien 10 minuutin vuorovälin liikenne jatkuu arki- ja lauantai-iltaisin tuntia aiempaa pidempään eli noin kello 20.30:een asti.

Mikä on liikennöintisuunnitelma?

Vuosittain laadittava liikennöintisuunnitelma sisältää keskeisimmät toteutettavat reitti- ja palvelutasomuutokset. Vuosittainen suunnitelma muodostaa perustan aikataulujen laatimiselle ja on voimassa tulevan kesäliikenteen alusta seuraavan vuoden talviliikennekauden loppuun.

HSL on laatinut suunnitelman yhteistyössä kuntien joukkoliikenneasiantuntijoiden, koulutoimen edustajien ja liikennöitsijöiden kanssa. Asukkaat ovat voineet osallistua kommentoimalla suunnitelmia HSL:n verkkosivuilla. HSL:n hallitus hyväksyy liikennöintisuunnitelman. Suunnitelmasta aiheutuvat kustannusmuutokset pohjautuvat yhtymäkokouksen hyväksymään talous- ja toimintasuunnitelmaan.

Tämän vuoden suunnitelmasta annettiin runsaasti palautetta: 300 kommenttia verkkosivuilla ja lisäksi kuusi kannanottoa asukasyhdistyksiltä, taloyhtiöiltä ja yksityishenkilöiltä. Eniten palautetta tuli linjojen 71 ja 21 reittimuutoksista.

HSL:n hallitus päätti palautteen perusteella palauttaa linjan 71 reittimuutoksen uudelleen valmisteltavaksi. Linjan 21 reittimuutos sen sijaan hyväksyttiin. Reittimuutoksen taustalla on se, että Erottajan päätepysäkki siirtyy muuhun käyttöön, eikä Erottajan ympäristöstä ole löytynyt bussille sopivaa päätepysäkkiä.

Vuoden 2018 muutokset pähkinänkuoressa:

  • Poikittaisliikenne paranee: linjat 58 ja 551 kulkevat yhteisellä osuudellaan Munkkiniemi–Herttoniemi ruuhkassa kolmen minuutin välein, linjalla 506 alkaa sunnuntailiikenne, linjojen 57 ja 560 sunnuntaivuoroväli tihenee (13.8.2018)
  • Kehä I:n tunnelityömaa muuttaa Otaniemen ja Tapiolan bussiliikennettä (18.6.2018)
  • Linjojen 50 ja 59 päätepysäkki siirtyy Kalasatamaan (13.8.2018)
  • Joukkoliikenne ulottuu uusille alueille: linjan 43 reittiä jatketaan Kuninkaantammeen (18.6.2018), Kruunuvuorenrantaan perustetaan uusi yölinja 87N (13.8.2018)
  • Herttoniemen liityntälinjojen 80, 82 ja 83 liikenne tihenee (13.8.2018)
  • Raitioliikenteessä linja 1 alkaa kulkea päivittäin kello 21:een asti (13.8.2018), ja joillekin muille linjoille on tulossa poikkeusreittejä katutöiden vuoksi
  • I-, P- ja K-junien tiheän vuorovälin liikenne jatkuu arki- ja lauantai-iltoina tunnin aiempaa pidempään (13.8.2018)
  • Kesäaikatauluihin siirrytään 18.6.2018, talvikauden aikatauluihin siirrytään 13.8.2018, kesäaikatauluihin 2019 siirrytään 17.6.2019

Linkki liikennöintisuunnitelman luonnokseen

Kommentit

Hei. Onko nyt siis niin, että linjaa 555 ei muutetakaan, vaan reitti on ennallaan aina Lauttasaareen saakka?

Linja 555 katkeaa Keilaniemen metroasemalle syysliikenteeseen siirryttäessä 13.8., kun uusi linja 104 (Lauttasaari-Haukilahti-Westend) aloittaa samalla liikenteessä. Taustalla on toisaalta se, että ajoyhteydet Keilaniemen metroaseman ympäristössä muuttuvat tietöiden vuoksi, toisaalta se, että uusi linja 104 siirtyy palvelemaan tätä osuutta.

Hei. Haluaisin tietää, onko tullut uutta tietoa Kehä I:n tunnelityömaan suunnitelmista.

Hei, liikenne jatkuu ennakkotiedoista poiketen nykyisellään myös kesäliikenteen alussa, sillä Espoon kaupunki ja Ely-keskus pääsivät sopimukseen Tapiolan ja Otaniemen välisen yhteyden suunnitelmista. Tarkoituksena on, että ajoyhteys säilyy koko työmaan ajan.

Mankkaalta pääsee tällä hetkellä (Länsi-)Pasilaan vain yhdellä kahden julkisen kulkuneuvon kombolla 548/549 + 551. Kun tuo 551 siirtyy Aalto-yliopiston pysäkille Pasilaan meno edellyttää aina kolmen eri kulkuneuvon käyttöä ja matka-aika pitenee jälleen merkittävästi.

Matka-aika omalle 13 km:n matkalle on 551 pysäkkimuutoksen jälkeen reippaasti yli tunnin. Hlöautolla tämän matkan kulkee 20 - 30 min. Huomioittehan, että Kampin kautta tultaessa, raitiolinjan 7 (nyk. 2), muutos pidensi matka-aikaa edellisen kerran.

Käsittääkseni 551 bussia käyttää erityisesti Pasilassa tai matkan varrella työssäkäyvät. Aalto-yliopiston pysäkki ei todellakaan palvele meitä. Tänä aamuna bussi täyttyi jo Tapiolasta.

Oletteko miettineet esim. metron Urheilupuiston pysäkin + Turveradantien hyödyntämistä poikittaisliikenteessä? Uudella Turveradantiellä on jo pysäkitkin valmiina. Kolmen julkisen käyttö aamuin illoin sisältää lukuisia epävarmuustekijöitä matkan sujuvuudessa ja pidentää vaihtojen ja kävelymatkojen vuoksi työmatkaa kohtuuttomasti. Toivon, että pystyisitte vielä miettimään 551-linjan kohtaloa työssäkäyvien asiakkaidenne tarpeesta.

Tuosta 555:stä on hieman ristiriitaista tietoa, sillä Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman mukaan linja pysyisi ennallaan.

Kyllä tuolle Tapiola - Leppävaara välille olisi saatava yhteys, joka kestäisi noin 10-15 min eikä yli puoli tuntia. Tarvittaisiin "pikayhteys" esim. Leppåv as - kehä I - Kalevalantie - Pohjantie - Tapiola keskus. Joa näitä menisi edes puolen tunnin välein maisemalinjan 113 lisäksi. Tai voisiko harkita, että joka toinen lähtö olisi 113pika ja ja joka toinen 113maisema?

Linjan 811 vuorovälien lisääminen. Ko linja nykyisillään kulkee arkisin tunnin vuorovälein. Koska esim Kivijatatien pysäkki on siirretty kauemmaksi ko linja on ainoa mahdollinen huonojalkaisten sekä vanhusten, että vammaisten käyttöön soveltuva linja. Tunnin vuorovälit eivät palvele ko asiakasryhmien osallistumista ja osallisuutta yhteiskunnan tarjoamiin aktiviteetteihin. Myös iltaisin ja viikonloppuisin pitäisi päästä liikkumaan, joten ko linjan sekä arki- että viikonlopun vuorovälejä tulisi lisätä varmistamaan em asiakasryhmien pslveluiden saamisen.

Jes 59 alkaa viimein kulkea viikonloppuisin.

Entäpä 543 reitti? Miksi ei kulje enää Finnoontietä Suomenojalle? Poika koulussa Iivisniemessä, matkaa 2,4 km ja pitää kulkea 2:lla bussilla tai muutoin jos kulkee 1:llä bussilla, kävelyä tulee toista kilometriä/suunta. Matka-aika huononi kerta heitolla 15 min puoleen tuntiin. Puhumattakaan iltapäivän vähistä vuoroista takaisin kotiin. Miten ekaluokkalaiset pärjäävät?

Entä samasta paikasta Olarin lukioon? Ennen pääsi vierestä 543, nyt kävelyä tulee n. 1,6 km/suunta, matka-aika tuplaantui. Eikö koululaisia ajetlla lainkaan, vain työmatkalaisia?

Miten parani?!? Espoon sisäinen poikittaisliikenne on todella huono. Puhun kaupunkikeskuksista, joihin strategian mukaan halutaan luoda työpaikkoja ja asuntoja. Leppävaarasta Espoonlahteen ja Tapiolasta Espoon keskukseen ei kulje yhtään pikavuoroa ruuhka-aikoina!! Lintuvaarasta pääsee nykyisin suoraan Otaniemeen metrolle, josta Matinkylässä vaihto bussiin. Parannuksen jälkeen bussilla Leppävaaraan, jossa vaihto bussiin ,josta metroon ja taas bussiin. Aivan ilmiömäinen parannus!!!!! Ja nyt autokauppaan!!

Toivottavasti 500:lle ja 510:lle vaaditaan kilpailutuksessa nivelbusseja että mahtuu kyytiinkin, kun se ottaa jatkossa myös osan nykyisten 50:n ja 59:n asiakkaista Herttoniemi-Pasila-välillä ja yhteyksiä Pasilan ja Meilahden/Munkkiniemen välillä on vähennetty (58B, 501, 504, 505 lakkautukset). Pitää myös muistaa Laajasalon, Herttoniemen, Kalasataman ja Pasilan rakennushankkeet, jotka valmistuessaan kuormittavat linjaa lisää.

Toivottavasti 500:lle ja 510:lle vaaditaan kilpailutuksessa nivelbusseja että mahtuu kyytiinkin, kun se ottaa jatkossa myös osan nykyisten 50:n ja 59:n asiakkaista Herttoniemi-Pasila-välillä ja yhteyksiä Pasilan ja Meilahden/Munkkiniemen välillä on vähennetty (58B, 501, 504, 505 lakkautukset). Pitää myös muistaa Laajasalon, Herttoniemen, Kalasataman ja Pasilan rakennushankkeet, jotka valmistuessaan kuornittavat linjaa lisää.

Älkää nyt taas aikoko lopettaa tai muuttaa toimivaa ja paljon käytettyä poikittaislinjaa 510, jatkossa siis 555. Pohjois- ja Etelä-Lintuvaarasta, jopa Myyrmäestä on paljon työmatka- ja muutakin liikennettä Etelä-Leppävaaraan, Otaniemeen ja Tapiolaan. Vaihto Leppävaaran asemalla on hankala ja aikaavievä kävelyineen ja portaineen. Puskurina jokerilinjallekin linja toimii hyvin.

Voisiko 555 (ex 510) kulkea Leppävaaraan KehäI:n sillan kautta? Se nopeuttaisi oleellisesti vaihtoa 550:llä Otaniemeen, Keilaniemeen ja Tapiolan (metron) suuntaan. Parasta olisi tietysti jos ei tarvitsisi vaihtaa ollenkaan kuten ei tähänkään asti.

Laittakaa nyt niitä busseja lisää linjalle 71. Arki-iltoina ei pääse Hakaniemestä edes istumaan, kun bussit on niin täynnä.
Hyvä, kun kurvissa mahtuvat sisään, kun kaikki Arabian rannan ja Hämeentien asukkaat kulkevat tällä.
Voisitte laittaa sen numero 78 kulkemaan sinne Kalasatamaan, koska sen reittiä on nopeutettu, ja kulkee nyt motaria pitkin.
Sitä reittiä se aikoinaan menikin. Missään nimessä 71:stä ei saa laittaa kulkemaan kalasatamaan, koska Savelan, Pihliksen, Pihlajiston, Viikinmäen asukkaat eivät pääsisi Hämeentielle.

Kiitos poikittaisliikenteen parantamisesta. On hienoa, että entisen 58:n rinnalle tulee runkolinja 510. Matkustus Kulosaaren ja Munkkivuoren välillä helpottuu vuorovälin lyhentyessä, eikä ole iso vaiva, että 510:n pysäkiltä on työpaikalleni vielä 600 metrin kävely.
Tulevathan nämä uudet runkolinjat 500 ja 510 samanlaisiksi kuin Jokeri? Ne kulkevat kahden sumpun, Pasilan Aseman ja HUS:n ohi, ja siksi tyhjenevät ja täyttyvät moneen kertaan Hertsikan ja Meilahden välillä. (Itse asiassa KOLMEN sumpun jälkeen, kun Kalasatama tulee valmiiksi.) Olisi tärkeää, että matkustajamassat pääsisivät kaikista ovista sisään.

Nykymeno 58 on todella nihkeää. Reilun 7 kilometrin matkaan menee usein ruuhka-aikana 45-50 minuuttia.

Bussilinjojen 550 ja 551 nykyinen reitti Tapiolantietä pitkin tulee säilyttää. Tapiolantien varren asukkaille nyt esitetyt muutokset ovat iso heikennys. Mikä käsitys HSL:llä on Kehä 1:n/Tapiolantien risteysalueen uudelleensuunnittelusta, aikataulusta ja mahdollisuudesta, että suunnitelmia muutettaisiin?

Äärimmäisen huonoa että 550 lipettaa kulkemisen Westendinasemalle. Jo nyt tunnin kestävä työmatkani tulee huononemaan radikaalisti vaihdon myötä. En näe muuta vaihtoehtoa kuin oman auton käyttöön siirtymisen. HSL on kyllä onnistnut tyrimään viime aikoina kaikki liikennejärjestelyt. Täysin paskaa asiakaspalvelua!!

Hyvänen aika, mieti nyt ilmaa ja ympäristöä. Auton ylläpito on kallista, se saastuttaa ilmaa ja bensa maksaa. Eikä sitten kiroilla.

Liikenneyhteyksien heikentyminen vilkkaalle Tapiolantien varrella on dramaattinen! Nyt erittäin tiheästi kulkevat 550 ja 551 linjat korvataan 20(!) minuutin vuorovälillä kulkevalla linjalla. Yhteydet metrolle, Meilahden tai Leppävaaran suuntaan hidastuvat kohtuuttomasti ja vaihtoja tulee entisestään lisää.

Myös kävely-yhteydet metroasemille on hankalat ja hitaat osin työmaista/väliaikaisratkaisuista johtuen (sekä Keilaniemen että Tapiolan asemilla). Suunnitelma on täysin kestämätön ja vaatii uudelleenarvioinnin, kuten monessa kommentissa nostettu esille!

Olen tosi pahoillani, että nopeasti kasvavan Laajasalon ja Kruunuvuorenrannan asukkaiden vaihtoyhteys poikittaislinjoille 50 ja 59 siirretään Herttoniemestä Kalasatamaan. Olemme muutenkin sumpussa, ennen kuin Kruunusillat valmistuvat 10 vuoden kuluttua.
Taidanpa jatkossa kulkea autolla töihin Ruskeasuolle.

Jos olet tosissasi auton käytön kanssa, mietipä vielä ympäristöä ja ilman saasteita.

Olisko mahdollista jatkaa linjan 555 kulkemista Leppävaaraan kehä1:n sillan kautta? Tällöin vaihto jokeriin olisi mahdollisimman harmiton. Ajallisesti matka alas Leppävaaran asemalle Kehä 1:n ja Hevosensillan kautta olisi varmasti yhtä nopea kuin kierto Ratsukadun kautta. Samalla junaan menijät voisivat jäädä jo Turuntien pysäkille.
Sama pyyntö koskee linjaa 203, josko myös se voisi ajaa kehä1:n sillan kautta Leppävaaran asemalle. Reitti Ratsukadun ja Linnatullinkadun kautta junan raiteen viereen on äärettömän hidas, koska bussit joutuvat väistelemään siellä täällä jouksevia jalankulkijoita ennenkuin voivat jättää matkustajat Sellon kohdalle. Kiitos etukäteen vastauksesta!

Ei voi olla totta, Arabiasta ei edelleenkään tule kulkemaan bussia Hermannin rantatietä Kalasatamaan! Kohta ollaan sormi suussa Arabiassa, kun pitäisi päästä Kalasatamaan ja pitää kulkea kahdella kulkuvälineellä Kurvin kautta, ja toisinpäin. Älytöntä! Eikö tälle välille tosiaan saada mitään bussia, jos kerran 71:n reittiä ei muutetakaan? Esim 74 voisi sopia sille reitille. Nyt jotain rotia tähän! Redi on kohta valmis ja hyvinvointikeskus avaa jo ovensa helmikuussa!

Valitan, mutta Arabiasta on myös Hämeentielle menijöitä paljon.

Linjan 550 päätepysäkin siirto Westendinasemalta Keilaniemeen heikentää Haukilahden ja Westendin yhteyksiä. Lauttasaaresta matka Westendinasemalle oli ennen 15-20 minuuttia, nyt paras vaihtoyhteys metrosta on 550:llä Otaniemestä, ja aikaa kuluu 40 minuuttia. Vaihtaminen Tapiolassa ei nykyjärjestelyillä ole mielekästä.
Ilmeisesti Lauttasaaren ja Westendinaseman väliseen liikenteeseen ei ole tulossa helpotusta edes linjasta 101, joka tietenkin ajaa Tapiolassa Tapiontorille eikä näin ollen kierrä Westendinaseman kautta? Voisiko reitin saada kulkemaan W:aseman kautta Pohjantielle, jolloin kääntöpaikka voisi olla Ahertajantien kiertoliittymässä? Silloin linjalta olisi yhteys metron tällä hetkellä ainoan sisäänkäynnin puolelle.

Todella hienoa, että 550 tulee jatkossa Keilaniemeen! Tämän hetkinen ainut yhteys Leppävaarasta on ollut 555, joka kulkee paljon harvemmin kuin 550. Sen lisäksi 555 on usein myöhässä tai vuoro jää kokonaan välistä. Mun nykyinen Espoon sisäinen tunnin ja 10 minuutin työmatka saattaa lyhentyä jopa tuntiin :)

Liityntäliikenne paranee huomattavasti niitten osalta jotka ovat töissä Keilaniemessä, kun 550 ajaa sinne jälleen. Oletettavasti mainittu päätepysäkki on metroaseman vieressä? Tervetullut muutos tälle käyttäjälle. Kiitos!

kommentoitavana ollut liikennöintisuunnitelma ei pitänyt sisällään 555 linjan pysäyttämistä Leppävaaraan. Miten ihmeessä on nyt mahdollista tällainen muutos tehdä, kun sitä ei ole ollut mahdollisuutta edes kommentoida? Heikentää huomattavasti yhteyksiä Tapiolaan (ja Otaniemeen). Tapiolaan mennessä joutuu 555 linjan alkupäästä tulevat käyttämään kolmea eri linjaa!! 555-550-metro! ei mitään järkeä!!

Sivut

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.