Tiheän vuorovälin metroliikennettä Matinkylään kokeiltiin torstaina - mahdollisesta liikenteen lisäämisestä päätetään myöhemmin

Metroliikenteessä testattiin torstain 5.4. aamuliikenteessä liikennöintimallia, jossa kaikki metrojunat ajettiin Matinkylään saakka 2,5 minuutin vuorovälillä. Normaalisti joka toinen vuoro jatkaa Matinkylään, jolloin ruuhka-aikojen vuoroväli Tapiolan ja Matinkylän välillä on 5 minuuttia.

Kokeilun ajan aamun ruuhkaliikenteessä vuoroväli pysyi pääosin tasaisena. Junat jäivät kuitenkin kokeilun aikana myöhään aikataulustaan ja Matinkylään saapuville junille syntyi viiveitä. Myöhästymiset johtuivat normaaleista pienistä häiriöistä, jotka Matinkylän pienemmän pelivaran vuoksi heijastuivat koko liikenteeseen.

"Kokeilu antoi tietoa siitä, miten häiriöherkkää liikenne on, kun Matinkylään ajetaan normaalin 5 minuutin sijasta 2,5 minuutin välein. Jos liikenteessä tulee pieni häiriö, se heijastuu kaikkiin vuoroihin. Kokeilusta saimme arvokasta dataa, jonka pohjalta voimme suunnitella toimenpiteitä häiriöherkkyyden vähentämiseksi", sanoo HKL:n liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi.

Tiheämpään liikenteeseen siirtymisestä ei ole vielä tehty päätöstä, vaan liikennettä tilaava HSL ja metroliikennettä operoiva HKL pohtivat sitä kokeilusta saatujen tietojen perusteella. Siirtyminen Matinkylään ulottuvaan tiheään liikenteeseen olisi mahdollista aikaisintaan syksyllä.

Kommentit

Jos nyt jollain ihmeen tuurilla päädyttäisiin ajamaan kaikki junat Matinkylään, kuinka kävisi sitten kun Kivenlahden jatke aukeaa? Junia ei kaiketi ole riittävästi ajamaan kaikkia sinne asti? Tapiolasta taas pääteasema?

Eiköhän Kivenlahden valmistuessa tulla liikennöimään siten että joka toinen juna jää Matinkylään ja joka toinen jatkaa Kivenlahteen. Eli Kivenlahteen ruuhka-aikaan 5 min. vuoroväli ja Matinkylään 2,5 min. Lopullisessa tilanteessa 5 min. vuoroväli Kivenlahti-Tapiola välillä ei mitenkään tulisi riittämään varsinkaan kun vaunumäärää ei voi lisätä.

Matinkylässä ei voi tulevaisuudessa kääntää junia (ainakaan tiheän liikenteen aikaan), koska siellä ei ole erillisiä kääntöraiteita. Nykyiset kääntöraiteet on tulevien linjaraiteiden alku.

Muistan lukeneeni jostain että Kivenlahden jatkeen valmistuttua kaikki junat tultaisiin ajamaan nimenomaan Kivenlahteen saakka. En vaan nyt keksi että mistä sen luin.

Metrolinjojen kulusta länsimetron kakkosvaiheen valmistumisen jälkeen ei ole olemassa päätöksiä, ja asia on pohdinnassa parhaillaan.

Onko Matinkylän aseman länsipuolella kääntöraiteita eli kääntyykö junat ympäri muualla kuin tulevilla linjaraiteilla? Vai onko vaihtoehdot M2:n pääteasemiksi Tapiola ja Kivenlahti?

Ja uudistan tosiaan mielipiteeni siitä, että osan aikaa M2:n kannattaa päättyä jo Ruoholahteen ja Kamppiin, silloin kun 10 minuutin vuorovälillä kaikille riittää istumapaikka välillä Ruoholahti/Kamppi - Matinkylä/Kivenlahti. Tämä hillitsisi kustannuksia ja tiheämpää kuin 10 minuutin vuoroväliä ei tarvita enää riittävän hyvän palvelun luomiseksi.

10 minuutin vuoroväli sotii metron tarkoitusta vastaan. Kaikkialla muuallakin metro kulkee tiheään. Noin pitkä vuoroväli yhdistettynä jatkoyhteyksiin pidentäisi matka-aikoja vain lisää. Itse en ainakaan haluaisi maksaa tuollaisesta huononnuksesta.

Toki kyseessä olisi huononnus, mutta tuon voi miettiä vaikkapa niin, että entä jos samaan aikaan säästyneillä rahoilla hiljaiseen aikaan 60, 30 ja 20 minuutin välein kulkevat liityntälinjat alkavat kulkea 30, 20 ja 10 minuutin välein?

Joukkoliikenteessä, niin kuin kaikessa muussakin, on budjettirajoite, ja toki on aina mukavaa, että tietty palvelu paranee, mutta oikeasti kannattaa ennemmin keskittyä miettimään mitä palveluja annetun budjetin sisällä kannattaa parantaa, mitä huonontaa.

Muistetaan toki sekin että sekä Espoo että Helsinki ovat edelleen nopeasti kasvavia kaupunkeja ja veronmaksajien määrän lisääntyessä myös joukkoliikenteeseen käytettävissä oleva rahamäärä kasvaa. Ei ole mitään syytä heikentää runkoliikennettä ainakaan nykyisestä, kun jo 5-10 vuoden päästä vuosibudjetti on taas huomattavan paljon parempi.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.