Vihreää valoa Lahdenväylän linjastosuunnitelmalle

Lahdenväylän linjastosuunnitelma toteutuu aikaisintaan syysliikenteen 2019 alusta lähtien.

HSL:n hallitus päätti 13.2.2018, että Lahdenväylän linjastosuunnitelma toteutuu aikaisintaan syysliikenteen 2019 alusta lähtien. Osa nykyisin Hämeentietä keskustaan kulkevasta bussiliikenteestä tullaan ohjaamaan Hermannin rantatien kautta Kalasatamaan, jonne valmistuu uusi bussiterminaali.

Linjastosuunnitelman suurin muutos on, ettei suoria bussiyhteyksiä tarjota enää kaikilta linjaston alueilta Helsingin keskustaan. Kalasatamaan katsottiin mielekkääksi päättää linjoja, jotka palvelevat Keravan kaupunkiradan ja Lahdenväylän välistä aluetta, ja joiden palvelualueelta ensisijainen yhteys Helsingin keskustaan toimii junalla. Kalasatamaan päätyvät linjat ovat 711, 721, 731 ja 738.

Järjestelyillä voidaan parantaa linjastoa Vantaan puoleisissa osissa. Seutulinjoille saadaan omat helposti ymmärrettävät palvelualueensa ja Vantaan sisäiset linjat tukevat linjaston toimivuutta. Vuoroja saadaan tihennettyä ja tahdistettua paremmin, ja vuosittaiset kustannukset pysyvät samalla tasolla.

Liikenteen ohjaaminen Kalasatamaan on tarpeen siksi, että Rautatientori on osoittautunut liian ahtaaksi kasvaville matkustaja- ja liikennemäärille. Osa nykyisin Hämeentietä keskustaan kulkevasta bussiliikenteestä tullaan ohjaamaan Hermannin rantatien kautta Kalasatamaan. Lahdenväylää pitkin kulkeville linjoille tämä on luontainen päätepiste, josta on hyvät jatkoyhteydet, ja jonne tulee hyvä palvelutarjonta.
Ennen linjaston käyttöönottoa varmistetaan, että joukkoliikenne saadaan sujumaan Hermannin rantatiellä ja Kalasatamassa.

Tiiviimmät liityntäyhteydet, tarkennuksia asukkaiden toiveiden mukaan

Liityntäyhteydet Tikkurilan, Korson ja Koivukylän asemille ovat jatkossa tiiviimmät. Tarjonta vähenee joiltakin sellaisilta reittiosuuksilta, joilla nousijamäärät ovat olleet pieniä. Muutosten jälkeenkin näiden alueiden palvelutaso nousijamääriin nähden on hyvä, sillä kävelyetäisyydet lähimmälle pysäkille säilyvät suunnitteluohjeen mukaisina.

Asukkailla on ollut mahdollisuus kommentoida linjastoluonnosta HSL:n nettisivuilla, sähköpostitse ja kahdessa asukastilaisuudessa. Tarkensimme suunnitelmia palautteen perusteella: nopeutimme Päiväkummun linjaa 721 ja tihensimme ruuhka-ajan vuoroväliä 10 minuuttiin. Koululaisia palvelemaan perustettiin linja 724 Päiväkummusta Havukosken kautta Tikkurilaan, ja linjaa 711 ohjattiin lähemmäksi Kuusikon asutusta.

Lahdenväylän linjaston käyttöönoton ajankohta on sidoksissa myös Ojangon uuden varikon valmistumiseen Porvoonväylän ja kehä III liittymän koillispuolelle. Jos tämä viivästyy, linjaston käyttöönottoa siirretään ja nykyisiä liikennöintisopimuksia jatketaan tarvittavan ajan.

Uusi linjasto koostuu peruslinjoista, täydentävistä linjoista ja ruuhkalinjoista

Peruslinjat Kalasatamasta kulkevat päivällä 20 minuutin välein: 

 • 711 Kuusikko - Maarinkunnas - Jokiniemi - Tikkurila
 • 721 Honkanummi - Havukoski - Päiväkumpu - Rekola - Koivukylä
 • 731 Mikkola - Korso - Kulomäki
 • Myös linja 717 Rautatientorilta kulkee päivällä 20 minuutin välein reittiä Jakomäki - Vaarala - Hakunila - Nissas - Kolohonka - Honkanummi - Maarinkunnas - Jokiniemi - Tikkurila

Täydentävät linjat kulkevat 30–120 minuutin vuorovälein Rautatientorilta:

 • 739 Kuninkaanmäk - Nikinmäki - Leppäkorpi - Korso
 • 785-788 Nikinmäki - Nikkilä.

Ruuhkalinjat

 • 738 lähtee Kalasatamasta ja ajaa reittiä Lahdentie - Nikinmäki - Kerava
 • 718(A) lähtee Rautatientorilta ja ajaa reittiä Hakunila - Nissas (Itä-Hakkila - Sotunki

Tiheämpiä yhteyksiä Tikkurilaan, Korsoon ja Koivukylään

Linjasto tarjoaa melko tiheän yhteyden Kalasatamasta kaikkiin radanvarren aluekeskuksiin  eli Tikkurilaan, Koivukylään ja Korsoon. Uusi linja 711 alkaa kulkea Kalasatamasta Tikkurilaan, missä hyvät vaihtoyhteydet.

Linjan 717 jatke Tikkurilaan korvaa nykyisiä linjoja 711 ja 712 Hakunilan pohjoispuolella. Tiheämpi yhteys Nissaksesta tulee Itä-Hakkilan, Kolohongan ja Vantaan akselin kautta Tikkurilaan.

Melko tiheä yhteys Helsingin keskustasta tulee Honkanummelle ja Vantaan akselin alueelle joka päivä aamusta iltaan. Yleisimpinä työmatka-aikoina toimii myös nopeampi yhteys Kalasatamasta Vanhalle Porvoontielle.

Linjalle 736 tulee yhteys reuna-alueilta (Kuusikko, Sotunki, Kuninkaanmäki, Nikinmäki, Leppäkorpi) Korsoon ja Tikkurilaan.

Linjalle 739 tulee yhteys reuna-alueilta (Kuninkaanmäki, Nikinmäki, Leppäkorpi) Helsingin keskustaan. Reitti palvelee koko Nikinmäen aluetta.

Linjapari 736+739 välillä Kuninkaanmäki – Nikinmäki – Leppäkorpi – Korso tarjoaa liityntäyhteyden junalle ruuhka-aikoina 15 minuutin ja muina aikoina 30 minuutin välein.

Päiväkummusta on tiheämmät yhteydet linjalla 721 Koivukylään junalle ja lähipalveluiden ulottuville sekä Kalasatamaan, josta pääsee metrolle.

Koululaisia palvellaan seuraavasti:

 • Nikinmäestä Korson alueen kouluihin linjoilla 736, 737 ja 739
 • Dickursby skolaan ja Tikkurilan lukioon laajalta alueelta linjoilla 570, 711, 717, 721, 735 ja 736
 • Nikinmäestä Sotungin lukiolle linjalla 736
 • Päiväkummusta Havukosken koululle linjalla 721

Yölinjasto muutetaan vastaamaan uutta päiväliikenteen linjastoa. Kello 23 jälkeen turvataan keskeisimmille asuinalueille yhteydet Tikkurilasta ja Rautatientorilta.

Kommentit

Pysyykö linjan 623 reitti ennallaan ja jäisi Hakaniemeen?
En usko, että Kalasatamaan mahtuu kaikki liikenne. Tietty bussista voinee hypätä pois Kurvissa ja jatkaa metrolla tai ratikalla. Ei ole oikein "hajua", missä kohtaa linjat siirtyy ajamaan Kalasatamaan.

Reittiä ... - Mäkelänkatu - Vääksyntie - Junatie - ... ajo Kalasatamaan lienee verraten sujuvaa.

Hieman useampi Lahdenväylän linja voitaisiin ajaa Hakaniemeen.

Minua kiinnostaa linja 738K:n kohtalo? Käytän tätä bussilinjaa 5 päivää viikossa välillä Hakaniemi-Hakkila-Hakaniemi. Tuleeko tähänkin linjaan Kalasatama päätepysäkiksi, jolloin kävelymatka bussille aamun ensimmäisellä vuorolla venyy 500m:stä 2,2Km:iin

'kävelyetäisyydet lähimmälle pysäkille säilyvät suunnitteluohjeen mukaisina.'. Mikähän suunnitteluohje on? Matarin (myös mm. pohjoi-Rekolan) alueelta poistetaan ainoa suora bussiyhteys 739 itäpuolelle Helsinkiä, kävelymatkaksi lähimmälle bussille tulee yli 2 km ja reitti useimmiten on jokin pimeä pusikon kautta kulkeva kävelytie. Jatkossa on yhden kulkuvälineen sijaan kuljettava kolmella. Vähintään. Matka-aika lisääntyy huomattavasti, ilta-aikaan yli kaksinkertaiseksi. Mm. liikuntaongelmaisten, vaunujen kanssa kulkevien ja vanhempien matkustajien on vaikea vaihtaa kulkuneuvosta toiseen, suunnittelijat eivät ymmärrä, että kulkijat käyttävät useasti mieluummin vaikka hiemn enemmän aikaa kuin tekevät vaihtoja. Vaihtojen sujuminen on myös yleensä hyvin epävarmaa, vaikka teoriassa sujuisikin hyvin. Työajat ovat nykyään yhä useammin ns. epätyypillisiä ja yhteydet iltaisin toimivat tosi huonosti. yli puolen tunnin odottelu pimeässä jossain vaihtopysäkillä ei ole mitenkään miellyttävää.
Miksihän yhteyksiä parannetaan Korsoon ja Koivukylään, siellä ne toimivat muutenkin hyvin. Vaihtopaikkoina ne ovat iltaisin tosi epämiellyttäviä, joskus suorastaan pelottavia.
Espoolaiset valittavat jo 10- 15 minuutin hidastumisesta, vantaalaiset toki saavat tyytyä niihin murusiin mitä tänne annetaan.

En voisi olla enempää samaa mieltä.

Miten ja minne aiotte mahduttaa kaikki nämä korsosta lähtevät linjat? kun ottaa myös huomioon tuusula-keravan linjastosuunnitelman linjat, korsosta lähtisi 7 linjaa: 734, 737, 736, 739, 633, 972, 974. Lisäksi kun tiheästi kulkevat linjat 631 ja 731 siirretään kulkemaan lumon pysäkkien kautta, tulee urpiaisentiellä korson keskustassa olemaan hyvin ahdasta, kun siellä kulkee myös suurin osa edellä mainituista linjoista + 735.

738 pitää aloittaa Keravan aseman sijaan Mattilanpuistosta tai Torilta. Sen päätyessä ruuhkaaikaan Kalasatamaan ei sielä mahdu metroon länteen ! HUONO !

Hei HSL,

Oletteko aivan varmoja siitä, että metro todellakin pystyy ottamaan vastaan kaikkia näitä uusia matkustajia? Jo nyt puhutaan siitä, että metro on toisinaan aivan täynnä — sekä itä- että länsisuunnassa — ja juuri Kalastamaan on tulossa vielä paljon uusia asukkaita sekä työpaikkoja. Idässä täydennetään myös asumista — ja mitä jos Östersundom joskus tulevaisuudessa rakennetaan, ja sinne vedetään metro. Espoossa metron varrelle rakentaminen on vasta päässyt alkuun, ja sielläkin metro toisinaan täynnä, jo nyt. Metron kulkemistiheyttä ei vissiin pystytä lisäämään teknillistä syistä (?), ja automaation takia rakennetut lyhyet Espoon pysäkit estävät 3 yksikön junien ajamista.

Onko ajatuksena, että survotaan ihmiset niin täysiin juniin, etteivät niistä pääse ulos? Myls matkustuskokemuksen puolesta olisi suhteellisen tärkeää, etteivät metrojunat olisi aivan liian täyteen ahdetut, eikö?

Mutta toivon siis että huoleni on perusteetonta.

Tuskinpa muutaman 20-30 minuutin välein kulkevan bussilinjan matkustajat tuntuvat metron kuormissa missään. Sitä paitsi metroon vaihdetaan samoilta linjoilta jo nyt Sörnäisissä, ja toisaalta Vantaalta Helsingin keskustaan mennessä useimmiten kannattaa kulkea liityntälinjalla junalle. Ja tulevaisuudessahan Kalasatamaan tulee myös ratikka, jolloin ei olla enää pelkän metron varassa. Kruunusiltojen myötä laajasalolaisetkaan ei enää ole metroa yhtä paljon kuormittamassa.

Mitenkäs kaikki nuokin matkustajat on tarkoitus saada tungettua metroon? Jo nyt on Sörnäisten ja Kampin välinen osuus aamuisin niin tupaten täynnä, että aina välillä joutuu odottamaan väljempää junaa, että mahtuu sisään. Joko HSL on aloittanut sisäänsurvojien ammattkunnan rekrytoinnin Tokion metron malliin?

Ja missä tarkalleen ottaen tämä kalasataman uusi bussiterminaali tulee olemaan?
Katujen varsillako yksi päätepysäkki siellä ja toinen täällä ? Vai onko otettu kerrankin suunnittelussa järkikäteen ja maanalle rakennetaan ?

Hei, terminaali rakennetaan aivan metroaseman alle, joten vaihtaminen metroon sujuu vaivattomasti.

Kampin terminaalistahan vapautuu laituripaikkoja, kun Espoon bussit eivät enää aja sinne. Voisiko näille vapautuville paikoille ohjata Itä-Vantaan busseja, kuten 724 ? Matkustajilla on Kampista suoremmat ja nopeammat yhteydet keskustan työpaikoille ja asioille eri virastoihin.

Pääseehän Kalasatamasta Kamppiin hyvin kätevästi metrolla. Reitti Lahdenväylältä Sturenkadun kautta Kamppiin on hyvin hidas ja ruuhkainen, sen tietää kaikki jotka ovat kyseisen välin kaukobussilla kulkeneet tai odottanut Kampista tulevaa bussia esim. Viikissä. Ideanahan on tihentää vuorovälia ja täsmällisyyttä, jos linjat kulkisivat Kammppin tämän saisi sitten unohtaa.

Säilyvätkö linjat 785K-788K nykyisellään kytkemässä Myyrasta Nikkilään ja Nikkilää useisiin vaihtoyhteyksiin Vantaalla?

Hei, Linjojen 785–788 reitteihin ei tule muutoksia. Sipoon koulumatkatarpeiden mukaan joitakin vuoroja voidaan jatkossakin ajaa Myyraksen ja Viirilän kautta.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.