Helsingin seudun asukkaat käyttävät yhä enemmän kestäviä kulkutapoja

Vuoden 2018 suuren liikkumistutkimuksen ensimmäiset tulokset ovat valmistuneet. Helsingin seudun asukkaiden matkoissa painottuivat aikaisempaa enemmän kävely ja pyöräily. Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen osuus joukkoliikenne- ja henkilöautomatkoista jatkoi kasvuaan.

Kun vuoden 2018 liikkumistutkimuksen tuloksia verrataan edelliseen, vuoden 2012 tutkimukseen, olennaisin muutos on se, että Helsingin seudun asukkaat tekivät entistä suuremman osan matkoistaan polkupyörällä ja kävellen. Syksyllä 2018 kestävien kulkutapojen eli joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuus matkoista oli yhteensä 60 prosenttia. Syksyllä 2012 osuus oli 57 prosenttia.

Tuloksissa on merkillepantavaa myös se, että joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen osuus joukkoliikenne- ja henkilöautomatkojen yhteenlasketusta määrästä jatkoi kasvuaan pääkaupunkiseudulla eli Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla. Kehitystä on seurattu liikkumistutkimuksissa jo yli puoli vuosisataa. Joukkoliikennematkojen osuus joukkoliikenne- ja henkilöautomatkoista oli 44 prosenttia syksyllä 2018.  

Joukkoliikenteen osuus oli matalimmillaan 42 prosenttia syksyllä 2008. Syksyllä 2012 osuus oli 43 prosenttia. Yhden prosenttiyksikön kasvu tarkoittaa noin 20 000 matkaa arkivuorokaudessa joukkoliikenteen eduksi.

Metro ja junat kasvattivat osuuttaan joukkoliikennematkoista

Helsingin seudun asukkaat tekivät syksyn 2018 arkipäivänä yhteensä 4,7 miljoonaa seudun sisäistä matkaa. Syksyllä 2012 matkoja tehtiin 4 miljoonaa. Nousua selittää seudun asukasmäärän kasvu samoin kuin se, että henkeä kohden tehtyjen matkojen määrä kasvoi.   

Koska kävellen ja pyörällä tehtyjen matkojen määrä kasvoi erityisen paljon, eri kulkutapojen suhteelliset osuudet Helsingin seudun asukkaiden matkoista muuttuivat vuoteen 2012 verrattuna. Kävelyn osuus kasvoi 25 prosentista 29 prosenttiin ja pyöräilyn osuus 8 prosentista 9 prosenttiin. Henkilöautolla tehtyjen matkojen osuus laski 40 prosentista 39 prosenttiin ja joukkoliikennematkojen osuus 24 prosentista 22 prosenttiin.  

Helsingin seudun asukkaat tekivät 40 prosenttia joukkoliikennematkoistaan bussilla. Metrolla tehtiin 25 prosenttia, junalla 24 prosenttia ja raitiovaunulla 11 prosenttia joukkoliikennematkoista. Vuoden 2012 tutkimuksen verrattuna metron ja junan osuudet kasvoivat ja bussien osuus pieneni.  

Se, että metroa ja junia käytettiin entistä enemmän, johtuu pääasiassa Kehäradasta sekä metron jatkamisesta Espooseen. Kävelyn ja pyöräilyn kasvuun on voinut vaikuttaa esimerkiksi kaupunkipyörien käyttöönotto. Myös säätila todennäköisesti lisäsi kävelyn ja pyöräilyn suosiota, sillä syksy 2018 oli lämmin ja vähäsateinen.

Tutkimukseen vastasi lähes 11 000 Helsingin seudun asukasta   

HSL kutsui liikkumistutkimukseen noin 38 000 satunnaisesti väestörekisteristä valittua seitsemän vuotta täyttänyttä Helsingin seudun asukasta. Heistä lähes 11 000 osallistui pitäen matkapäiväkirjaa liikkumisistaan yhden päivän ajan. Tulokset yleistettiin laajennuskertoimien avulla koskemaan kaikkia seudun asukkaita.

HSL toteutti liikkumistutkimuksen yhdessä Helsingin seudun kuntien kanssa. Tutkimuskuntia olivat Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, Tuusula, Vantaa ja Vihti.   

Tulosraportti kokonaisuudessaan

Lisätietoja:   
Erikoistutkija Pekka Räty, pekka.raty@hsl.fi, 040 738 6559
Liikennetutkija Elina Brandt, elina.brandt@hsl.fi, 040 504 2930

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.