Helsingin seudun MAL-yhteistyöllä on saatu hyviä tuloksia – uutta sopimusta valmistellaan

Helsingin seudun kuntien ja valtion yhteisen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksen toimenpiteet ovat edenneet hyvin. Nykyinen sopimuskausi päättyy tämän vuoden lopussa. Uusi MAL 2019 -suunnitelma on hyväksytty tänä keväänä Helsingin seudun päätöksenteossa. Sen pohjalta valmistellaan uutta Helsingin seudun kuntien ja valtion välistä MAL-sopimusta kaudelle 2020-2023.

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisellä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL2016 –sopimuksella on saavutettu hyviä tuloksia.

Kestävien kulkutapojen suosio on kasvanut MAL-sopimuksen tavoitteiden suuntaisesti. Vuosina 2016–2018 HSL-alueen joukkoliikenteessä nousujen määrä kasvoi 5,4 prosenttia. Vuonna 2018 HSL-liikenteessä tehtiin 385 miljoonaa nousua.  

Tuore Liikkumistutkimus puolestaan kertoo, että kestävien kulkutapojen suosio on noussut kolmella prosenttiyksiköllä. Syksyllä 2018 joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn osuus matkoista oli yhteensä 60 prosenttia kun syksyllä 2012 osuus oli 57 prosenttia. Matkojen määrä henkeä kohti kasvoi Helsingin seudulla. Liikkumistutkimuksen mukaan kävely ja pyöräily yleistyivät sekä pääkaupunkiseudun että kehyskuntien asukkaiden keskuudessa. Henkilöautolla ja joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä henkeä kohti ei juuri muuttunut.

Kestävien kulkumuotojen palvelutaso on parantunut.  Metron läntinen osuus otettiin käyttöön marraskuussa 2017, ja metron uuden osuuden liityntäliikenne käynnistyi tammikuussa 2018. Koko metron yhteisellä osuudella liikennöidään 2,5 minuutin ja haaroilla 5 minuutin vuorovälillä. Syksyllä 2018 käyttöönotetut, metroa täydentävät suorat bussilinjat leikkasivat metron maksimikuormaa.

Kaikki HSL-lähijunaliikenne ajetaan uudella Sm5-junakalustolla, jota on käytössä 81 yksikköä. Kaupunkipyörät ovat saavuttaneet huikean suosion. Kaudella 2018 kaupunkipyörillä poljettiin kolme miljoonaa matkaa.

MAL-sopimuksen mukaisten liikenneinvestointien toteutus on myös edennyt hyvin. Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentaminen on käynnistynyt. Klaukkalan ohikulkutien rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2019 ja tie valmistuu liikenteelle syksyllä 2021.

Saavutettavuus joukkoliikenteellä on parantunut eniten metron asemien lähellä. Metron läntisen osuuden liityntäliikenteen vaikutusalueella matka-aikasaavutettavuus on heikentynyt, mutta tilanne voi muuttua, kun metron jatko Matinkylästä Kivenlahteen valmistuu. Matka-aikasaavutettavuuteen keskeisesti vaikuttavat bussien ajoajat ovat HSL-alueella myös vähitellen kasvaneet ruuhkautumisen ja kasvaneiden matkustajamäärien vuoksi.

Liityntäpysäköinti-investointeja ei ole onnistuttu edistämään MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Laki liikenteen palveluista ja lain vaatimukset liityntäpysäköinnin järjestäjille ovat myös aiheuttaneet Helsingin seudun kunnissa hämmennystä. Huhtikuun alusta voimaan tullut lainmuutos edellyttää, että julkisen liikenteen liityntäpysäköinnin tarjoajat tarjoavat sitä tasapuolisin ehdoin kaikkien liikkumis-ja yhdistämispalvelujen asiakkaille. Tämä voi johtaa siihen, että suosittuja liityntäpysäköintialueita alkavat käyttää muut kuin joukkoliikenneasiakkaat.

HSL-alueella on noin sata liityntäpysäköintialuetta. Niistä 11:tä voi käyttää vain HSL-kortilla voimassa olevalla lipulla. Liityntäpysäköintipaikoille pääsee tämän vuoden aikana tunnistautumaan myös HSL-sovelluksella, sillä HSL asentaa kortinlukijoiden rinnalle QR-lukijat. Tämän jälkeen nämä liityntäpysäköintipaikat ovat sekä HSL:n mobiililippuasiakkaiden että niiden käyttäjien käytössä, jotka ovat hankkineet HSL-joukkoliikenteen matkalipun muun liikkumis- tai yhdistämispalvelun kautta.

Myös MAL-sopimuksen asumisen ja maankäytön tavoitteet on saavutettu hyvin. Helsingin seudulle on valmistunut asuntoja ennätystahtia. Sopimuskaudella 2016-2019 koko seudun asuntotuotantotavoite ylitetään: seudulle valmistuu yhteensä yli 63 000 asuntoa. Asuntoja on rakennettu pääsääntöisesti saavutettavuuden ja yhdyskuntarakenteen kannalta hyville alueille.

Uutta asumiseen asemakaavoitettua kerrosalaa vuosina 2016–2018 hyväksyttiin 4,4 miljoonaa kerrosneliömetriä, 96 % tavoitteesta, ja voimaan tuli 4,5 miljoonaa kerrosneliömetriä, 98 % keskimääräisestä vuositavoitteesta.

 

MAL 2019 –suunnitelma on hyväksytty ja uuden MAL-sopimuksen valmistelu on käynnissä

Nyt seudulla valmistellaan uutta valtion ja kuntien välistä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusta kaudelle 2020-2023.

Sopimuksen pohjana on tänä keväänä valmistunut ja seudun päätöksenteossa hyväksytty MAL 2019 –suunnitelma. Suunnitelma kertoo samalla seudun lähtökohdat ensimmäiselle 12-vuotiselle valtakunnalliselle liikennejärjestelmäsuunnitelmalle, jota valmistellaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla tämän ja ensi vuoden aikana.

”Ihmisten arki levittäytyy kuntarajoista piittaamatta ympäri Helsingin seutua. Seutu kasvaa voimakkaasti. Yhteisellä maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelulla saamme siitä kaiken hyödyn irti. Kestävästi suunnitellusta ja toteutetusta kasvusta hyötyvät sekä nykyiset että tulevat metropolialueen asukkaat”, HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi sanoo.

Tutustu Helsingin seudun MAL-sopimuksen seurantaan HSY:n verkkosivuilla:

https://www.hsy.fi/fi/asiantuntijalle/seututieto/maankayttoasuminen/Documents/Helsingin%20seudun%20MAL-sopimuksen%20seuranta%202019%20esittelyaineisto%20seurantakokous%205.6.2019.pdf
 

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.