HSL:n hallituksen päätöksiä 14.6.2019

Lausuntopyyntö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2020–2022

Hallitus päätti pyytää Helsingin, Espoon, Vantaan, Keravan ja Kauniaisten kaupunkeja sekä Kirkkonummen, Siuntion, Sipoon ja Tuusulan kuntia antamaan 31.8.2019 mennessä lausuntonsa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän taloussuunnitelmaehdotuksesta 2020–2022. Lausuntoa pyydetään strategiasuunnitelmasta, liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista, kuntaosuuksien tasosta, lipputulotavoitteista TTS-kaudella, tarkastusmaksun korottamisesta sekä kuntakohtaisen ylijäämän käytöstä suunnitelmakaudella 2020–2022.

Linkki pöytäkirjaan

Lippu- ja informaatiojärjestelmän jatkokehitykseen liittyvät hankinnat

Hallitus päätti, että HSL voi tehdä Lippu- ja informaatiojärjestelmän jatkokehitystä LIJ Tuki- ja ylläpitosopimuksen jäljellä olevana voimassaoloaikana vuosina 2019–2023 enintään 3,5 miljoonalla eurolla vuosittain. Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan ja Teknologiaratkaisut-osaston osastonjohtajan tekemään hankintapäätöksiä edellä mainitun budjettiraamin sekä toimitusjohtajan ja Teknologiaratkaisut-osaston osastonjohtajan hankintatoimivallan puitteissa.

Linkki pöytäkirjaan

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys- ja laatututkimuksen toteutuksen hankinta

Hallitus päätti valita joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen toimittajaksi sopimuskaudelle 1.10.2019 – 31.12.2021 (optio 1+1 vuotta) ja joukkoliikenteen laatututkimuksen toimittajaksi sopimuskaudelle 1.10.2019–31.12.2024 (optio 1+1 vuotta) Taloustutkimus Oy:n, joka ainoana jätti tarjouksen. Lisäksi hallitus hyväksyi hankinnan arvioiduiksi kokonaiskustannuksiksi mahdolliset optiot sisältäen 1 779 000 euroa (+ alv. 24 %). Hallitus valtuutti toimitusjohtajan tekemään päätöksen sopimuksen mukaisten optioiden (1+1 vuotta) käytöstä.

Linkki pöytäkirjaan

Oikaisuvaatimus korttikoteloiden hankintaa koskevasta toimitusjohtajan viranhaltijapäätöksestä

Hallitus päätti hylätä Saintex Oy:n toimitusjohtajan viranhaltijapäätöksestä 24.5.2019 § 28 tekemän oikaisuvaatimuksen, sillä Saintex Oy ei ole täyttänyt tarjouspyynnön ehtoja tarjouksen jättämisen määräaikaan mennessä.

Linkki pöytäkirjaan

Matkalippujen tarkastustoiminta vuonna 2018 ja tavoitteet vuodelle 2019

Hallitus päätti merkitä toimintakertomuksen vuodesta 2018 ja tavoitteet vuodelle 2019 tiedoksi.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Matkustajien tyytyväisyys joukkoliikenteeseen (AsTy) keväällä 2019

Hallitus päätti merkitä asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset tiedoksi.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

MAL-sopimuksen 2016–2019 seuranta (kevät 2019)

Hallitus päätti merkitä tiedoksi MAL 2016–2019 -sopimuksen seurannan.

Asiasta tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

Linkki pöytäkirjaan

Yhtymäkokouksen 28.5.2019 päätösten täytäntöönpano

Hallitus totesi, että yhtymäkokouksen päätökset ovat syntyneet lainmukaisessa järjestyksessä, eivät mene yhtymäkokouksen toimivaltaa ulommaksi eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia. Hallitus päätti panna yhtymäkokouksen päätökset täytäntöön.

Linkki pöytäkirjaan

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.