Järvenpää selvittää mahdollisuuksia HSL-jäsenyyteen

Järvenpäässä tutkitaan mahdollisuutta liittyä HSL-alueeseen naapurikuntien Keravan, Tuusulan ja Sipoon tavoin. Päätöksen mahdollisesta liittymisestä tekee aikanaan kaupunginvaltuusto.

Päätöksenteon pohjaksi on kevään 2019 aikana tehty selvitystä, jossa puntaroidaan mahdollisen liittymisen vaikutuksia muun muassa eri käyttäjäryhmien ja kustannusvaikutusten kannalta. HSL ja Järvenpään kaupunki tilasivat selvityksen liikenne- ja yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijayritykseltä Strafica Oy:ltä. Junaliikenteen osalta selvitystyöhön ovat osallistuneet myös Väylä sekä Liikenne- ja viestintäministeriö. Selvitys julkaistaan kokonaisuudessaan sen valmistuttua.

HSL:n osastonjohtaja Tero Anttila esitteli lähiaikoina valmistuvan selvityksen alustavia tuloksia Järvenpään kaupunginvaltuustolle valtuustoseminaarissa tänään 17.5.

- Olemme erilaisten kyselyjen kautta, muun muassa alkuvuoden imagotutkimuksessa, saaneet järvenpääläisiltä selkeän palautteen siitä, ettei joukkoliikenne ole kaupungissamme toivotulla tasolla, kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen sanoo.

- Nyt selvitämme joukkoliikenteen parantamismahdollisuuksia Järvenpäässä avoimin mielin. HSL-jäsenyys on yksi vaihtoehto.

Selvityksen mukaan mahdollisen HSL-jäsenyys yksinkertaistaisi joukkoliikenteen lippujärjestelmää Järvenpäässä. Joillakin yhteysväleillä lippujen hinnat kuitenkin nousisivat.

Järvenpäästä käy selvityksen mukaan 8391 henkilöä töissä pääkaupunkiseudun kunnissa. Näistä 3592:n työpaikka sijaitsee enintään 800 metrin päässä juna-asemasta, jolloin oletuksena on, ettei liityntälippua tarvita. HSL:n liityntälipun käyttäjille kuukausilippu tulisi jäsenyyden kautta nykyistä edullisemmaksi. Niille Kehä III:n sisäpuolen asemille matkustaville, jotka eivät liityntälippua tarvitse, kuukausilipun hinta sen sijaan nousisi. Myös HSL:n alennuskäytännöt poikkeavat VR:n ja Järvenpään nykyisen sisäisen liikenteen käytännöistä, mikä nostaisi hintoja joissakin lipputyypeissä ja kohderyhmissä, mutta laskisi niitä toisissa.

HSL-alue on jaettu eri palvelutasoluokkiin. Kunta voi itse päättää oman alueensa palvelutasoista, koska se vaikuttaa suoraan rahoitustarpeeseen. Järvenpää ja HSL ovat luonnostelleet mahdollisen jäsenyyden palvelutasoluokkia ja aloittaneet siltä pohjalta myös esimerkiksi bussiliikenteen rakennemallin luonnostelun. Myös junaliikenteen kehittämisen eri malleja on tarkasteltu selvityksen aikana.

Iso kysymys päätöksenteon kannalta ovat HSL-jäsenyyden kustannukset kaupungille. Jokaiselle HSL-kunnalle tulee maksettavaksi kuntaosuus, joka määrittyy lipputulojen, joukkoliikenteen operointikustannusten sekä yleis- ja infrakustannusten perusteella. Järvenpään kuntaosuuden muodostumista eri vaihtoehdoissa tarkastellaan osana selvitystyötä.

- Toukokuun loppupuolella valmistuva selvitys luo pohjaa keskustelulle Järvenpään mahdollisesta liittymisestä HSL-alueeseen, kaavoitusjohtaja Sampo Perttula toteaa.
Aikaisin mahdollinen ajankohta mahdolliselle jäsenyydelle on tammikuu 2021.

 

Kommentit

Arvoisat Järvenpääläiset, älkää liittykö HSL:n piiriin. Lippujen hinnat nousevat pilviin ja etuudet heikkenevät. Tämä on nähty täällä pääkaupunkiseudulla...

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.