Joukkoliikennekalustossa oli keväällä laatupoikkeamia viime syksyä enemmän

HSL:n keväällä tekemä tutkimus kaluston laadusta kertoo, että raitiovaunujen kunto koheni syksyyn 2018 verrattuna. Muille liikennevälineille kirjattiin laatupoikkeamia jonkun verran enemmän kuin viime syksynä.

Raitiovaunujen kunto koheni lähes kaikkien laatutekijöitten osalta syksyyn 2018 verrattuna. HSL tutkii kalustoa havainnoimalla ja pisteitä kertyy sitä enemmän, mitä enemmän laadussa todetaan poikkeamia. Raitiovaunut poikkesivat keväällä laatustandardeista keskimäärin kymmenellä pisteellä, kun viime syksynä poikkeamapisteiden keskiarvo oli 14.

Artic-vaunuissa ei juuri ollut laatuongelmia. Nivelraitiovaunuissa puutteita oli lähinnä lattioissa ja portaissa.  

Metrovaunujen tulos heikkeni hieman verrattuna syksyyn 2018. Metrojunien keskimääräiset poikkeamapisteet olivat keväällä 51 ja viime syksynä 43. Eniten puutteita kirjattiin seiniin, tukitankoihin sekä ikkunoihin ja ikkunanpieliin liittyen. Erot kolmen eri vaunusarjan välillä tasoittuivat aiempiin tutkimuksiin verrattuna.

Busseista löytyi eniten puutteita korin ulkopinnoista, ikkunoista ja seinistä sekä tukitangoista. Bussikaluston poikkeamapisteiden keskiarvo oli keväällä 30, kun syksyllä 2018 pisteitä oli 20.

Lähijunaliikenteessä HSL tutkii Sm5-kalustoa, jota on kahta sarjaa. Molempien junasarjojen poikkeamapisteet nousivat viime syksystä. Eniten puutteita löytyi istumista ja WC-tilojen  siisteydestä.

HSL havainnoi keväällä 2019 noin 4 300 bussin, raitiovaunun ja junayksikön kuntoa. Tutkimuskausi ulottui tammikuusta toukokuuhun. Havainnoinnin tavoitteena on parantaa matkustajien kokemaa laatua. Tuloksia käytetään liikennöitsijöille maksettavien laatubonusten ja heiltä perittävien laatusanktioiden määrittelyssä sekä kaluston laadun kehittämisessä.

Kaluston laatumittauksia täydentävät matkustajien antama asiakaspalaute sekä asiakastyytyväisyystutkimus. Näin muodostuu kaluston laadusta kokonaiskuva, jota HSL ja liikennöitsijät käyvät säännöllisesti yhdessä läpi joukkoliikenteen laadun parantamiseksi.

Kommentit

Tämä on todennäköisesti väärä asia kommentoida ratikkalipun poistamisesta, mutta teen sen kuitenkin. Nyt emme käytä joukkoliikennevälineitä lainkaan, koska kolmen pysäkin väli kahdelta henkilöltä maksaa liikaa! Lippu-uudistus ei huomioinut keskikaupungin eläkeläisiä! Muualla eläkeläiset saavat jopa ilmaiset matkat. Emme myöskään asioi aina keskellä päivää. Oma auto on halvempi ja mukavampi väline. Tätä varmaan uudistus ajoikin takaa, mummot ja vaarit pois jakoista.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.