Junaliikenteen kilpailutus Helsingin seudulla etenee – HSL julkaisi linjaukset sopimuskokonaisuuteen ja tarjouspyyntöön

​HSL-alueen junaliikenne siirtyy uuteen aikaan kesäkuussa 2021, kun HSL:n lähijunia alkaa liikennöidä tarjouskilpailun voittanut operaattori. HSL on nyt julkaissut linjaukset kilpailun tarjouspyyntöön ja sopimuskokonaisuuteen. Sopimus- ja tarjouspyyntöluonnokset lähetetään nyt ehdokkaille kommentoitavaksi, ja lopulliset tarjouspyyntö ja sopimus julkaistaan kommenttikierroksen jälkeen.

HSL tavoittelee junaliikennettä, joka on laadukasta, luotettavaa, kustannustehokasta ja turvallista. Lisäksi sopimuksen tavoitteena on edesauttaa joukkoliikenteen matkustajamäärän ja kulkutapaosuuden kasvua.

Liikenteen laatua painotetaan kilpailutuksessa ja sopimuksessa

HSL painottaa kilpailussa merkittävästi liikennöinnin laatua ja luotettavuutta. Hinnan painoarvo muodostaa kilpailutuksessa vähintään 60 ja enintään 70 prosenttia, kun taas laadun painoarvo on vähintään 30 ja enintään 40 prosenttia.

”Vaikka tavoittelemme myös kustannussäästöjä, tässä kilpailutuksessa on alusta asti painotettu merkittävästi liikennöinnin laatua. Laatuun ja luotettavuuteen panostaminen näkyy suoraan joukkoliikenteen matkustajamäärissä”, sanoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

Sopimuksessa liikennöinnin laatuun panostetaan muun muassa kannustein. Kannustemallissa mitataan täsmällisyyttä, luotettavuutta, asiakastyytyväisyyttä, kaluston siisteyttä, junahenkilökunnan toimintaa, kaluston kaupallista kuntoa ja junien energiankulutusta. Lisäksi operaattorille voidaan maksaa kysyntäkannustetta, jos matkustajamäärät ovat kasvaneet odotettua enemmän.

Valmistelussa on kuultu tarjoajia

Tarjouspyyntöä ja sopimuskokonaisuutta on valmisteltu vuorovaikutuksessa tarjouskilpailuun hyväksyttyjen seitsemän ehdokkaan kanssa. Ehdokkaiden kanssa käytiin kaksi neuvottelukierrosta, syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana, ja neuvottelujen ja kirjallisen palautteen perusteella tarjouspyyntöä ja sopimuskokonaisuutta muokattiin.

Tarjouskilpailu on tarkoitus ratkaista huhtikuussa 2020, ja kilpailun voittaneen operaattorin on määrä aloittaa HSL:n lähijunien liikennöitsijänä 27.6.2021. Liikenne koskee HSL:n tilaamaa liikennettä kehäradalla, pääradalla Helsingistä Keravalle ja rantaradalla Helsingistä Siuntioon. Muut lähijunat ovat osa liikenne- ja viestintäministeriön hankkimaa Etelä-Suomen taajamajunaliikennettä, jossa kilpailutettu liikenne alkaa myöhemmin.

Tarjouskilpailun osallistujiksi on hyväksytty Arriva Sverige AB, First Rail Holdings, The Go-Ahead Group plc, MTR Nordic AB, SJ AB, Transdev Sverige AB ja VR-yhtymä Oy.

Kommentit

Hsl:n kilpailuttama liikenne siis alkaa välillä Kerava-Helsinki.

Tarkoittaako tuo siis sitä, ettei hsl-kortti enää kelpaakaan Keravalta Jokelan suuntaan mennessä?

Kelpaa, kuten nytkin. Vain linjojen K ja N liikennöitsijä vaihtuu, jos vaihtuu.

Nimimerkki "Itä" vastasikin jo aivan oikein. Nytkin HSL:n tilaamaa liikennettä on junaliikenteessä juuri näillä kilpailutettavilla reittiosuuksilla. Jokelaan (ja myös Z-junalla Haarajoelle) asti kuljettaessa liikenne ei ole HSL:n tilaamaa tälläkään hetkellä, mutta HSL:n liput kelpaavat niissä.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.