Millainen bussilinjasto Lauttasaareen? Matkustajat kertoivat ajatuksiaan HSL:n työpajassa

Kahdeksan henkeä, joukossa sekä Lauttasaaren asukkaita että siellä muuten säännöllisesti matkustavia, kokoontui HSL:ään syyskuisena keskiviikkona pohtimaan joukkoliikennesuunnittelijoiden kanssa, millainen Lauttasaaren liityntälinjaston tulisi jatkossa olla. Työpajan osallistujat olivat tyytyväisiä siitä, että he pääsivät kertomaan mielipiteensä suunnittelijoille kasvokkain.

Pajan aluksi HSL:n joukkoliikennesuunnittelijat kertovat Lauttasaaren linjastosuunnitelman taustoja. Hankkeen tavoitteena on ennen kaikkea sujuvoittaa metron liityntäliikennettä ja löytää ratkaisuja nykyisen bussilinjaston ongelmakohtiin.

Vuorovaikutus matkustajien kanssa on HSL:n linjastosuunnittelun keskeisiä lähtökohtia. Lauttasaaren suunnitelmasta on avattu blogi ja lisäksi HSL on kartoittanut saarella kulkevien liikkumistottumuksia kyselyllä, johon tuli lähes 3 400 vastausta. Asukastyöpaja on vuorovaikutuksen seuraava askel.

HSL on valinnut osallistujat ilmoittautuneiden joukosta sillä perusteella, että mukana on asukkaita eri puolilta Lauttasaarta ja myös eri-ikäistä väkeä. Iltapäivän aikana käy pian selväksi, että moni osallistujista kulkee busseilla ja metrolla päivittäin. Useimmiten he matkaavat töihin Helsingin keskustan suuntaan.

Osallistujat kertovat aluksi kokemuksiaan siitä, kuinka Lauttasaaren liikenne heitä nykyään palvelee. Sitten he pohtivat pöytäkunnittain kahta joukkoliikennesuunnittelijoiden kuvitteellista ehdotusta Lauttasaaren tulevaksi linjastoksi. Kuvitteellisten ehdotusten tarkoituksena on ennen kaikkea toimia keskustelun herättäjinä. Lopulta pöytäkunnat esittelevät toisilleen, kumpaa vaihtoehtoa he ovat kannattaneet ja minkä vuoksi.

Lopuksi joukkoliikennesuunnittelijat ja työpajalaiset vetävät keskustelun teemoja yhteen. Toiveissa ovat muun muassa bussiyhteydet Vattuniemestä ja Katajaharjusta Kamppiin, suora bussiyhteys Katajaharjun ja Vattuniemen välille, sujuvat vaihtoyhteydet Eiran suuntaan ja se, että liityntälinjojen reitit eivät olisi turhan kierteleviä, jotta matkoihin ei kuluisi liikaa aikaa.

"On hienoa, että HSL kuuntelee meitä"

Joukkoliikennesuunnittelijat korostavat, että yksittäisiä toiveita tai ideoita harvoin toteutetaan sellaisenaan, vaan linjastosuunnittelun lopputulos on aina kompromissi. Sen Lauttasaaren työpajan osallistujat ymmärtävät.  

”On hienoa, että me asukkaat pääsemme osallistumaan liikenteen suunnitteluun ja että HSL kuuntelee meitä ”, Annette Lindström sanoo. ”On ollut antoisaa vaihtaa mielipiteitä muiden lauttasaarelaisten kanssa, koska silloin oppii katsomaan liikennettä myös muusta kuin vain omasta näkökulmastaan. Myös sen huomaa linjastovaihtoehtoja pohtiessaan, että linjaston suunnittelussa on monta liikkuvaa osaa, ja se on kaikkea muuta kuin yksinkertaista hommaa.”

Työ jatkuu niin, että joukkoliikennesuunnittelijat laativat blogikommentteja, liikkumiskyselyä ja asukastyöpajan antia apunaan käyttäen Lauttasaaren uuden linjastosuunnitelman ensimmäisen version. Se tulee syksyn aikana kommentoitavaksi linjastosuunnitelman blogiin, ja suunnitelmaa työstetään kommenttien pohjalta eteenpäin. Uusien reittien on tarkoitus tulla käyttöön syksyllä 2020.