Pääkaupunkiseudun liikkumistutkimukseen kannattaa vastata

Lähes 8 000 satunnaisesti valittua pääkaupunkiseudun asukasta on jo saanut kutsun HSL:n liikkumistutkimukseen ja 12 000 kirjettä odottaa vielä lähettämistään. Tutkimuksen avulla kerätään tärkeää tietoa liikennettä koskevien päätösten ja suunnitelmien pohjaksi, joten jos kuulut kutsun saaneisiin, kyselyyn kannattaa ehdottomasti vastata.

”Toivomme aktiivista osallistumista, sillä liikenteen suunnittelun ja liikennepoliittisten päätösten pohjaksi tarvitaan kattavaa ja tutkittua tietoa”, liikennetutkija Elina Brandt HSL:stä sanoo. ”Laaja otantatutkimus on ainoa tapa saada kokonaiskuva ihmisten liikkumistottumuksista ja liikkumisen syistä.”

Tutkimuksella kerätään tietoa kaikenikäisten ja kaikenlaisia liikennevälineitä käyttävien liikkumisesta. Siksi on erittäin tärkeää, että kaikki kutsun saaneet vastaavat kyselyyn, kulkevat he sitten joukkoliikenteellä, omalla autolla, pyörällä, kävellen tai eivät liiku kotoaan mihinkään. Vastaamalla voi vaikuttaa siihen, että omat liikkumistarpeet tulevat huomioiduiksi liikenteen suunnittelussa.

”Selvittämme syksyn tutkimuksella myös sitä, kuinka uusien vyöhykkeiden käyttöönotto on vaikuttanut pääkaupunkiseudun asukkaiden liikkumiseen”, Brandt mainitsee.

Vastata voi vain kutsun saanut

Tutkimukseen saa kutsun kaiken kaikkiaan noin 20 000 satunnaisesti valittua yli 7-vuotiasta Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten asukasta. HSL lähetti ensimmäiset kutsut elokuussa, ja viimeiset kirjeet postitetaan marraskuun jälkipuoliskolla.  

Kyselyyn vastataan netissä. Kutsuja saavat myös yli 7-vuotiaat lapset, jotka voivat vastata itsenäisesti tai vanhemman avustuksella. Yleisten liikkumistottumisten lisäksi HSL pyytää vastaajia täyttämään matkapäiväkirjan yhdestä ennalta valitusta päivästä.

Koska kyseessä on tilastollinen tutkimus, johon poimitaan satunnaisesti edustava joukko kuntalaisia, tutkimukseen voivat vastata vain kutsun saaneet.

Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa vuoden 2020 maaliskuussa.

Liikkumistutkimuksen tekevät yhteistyössä HSL sekä pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.