Asiakasreferenssejä

Työpaikkojen viisaan liikkumisen esimerkkejä

Lue, mitä muut työnantajat ovat tehneet viisaan työmatkaliikenteen edistämiseksi, ja hyödynnä oppeja omalla työpaikallasi.

Nainen pysäkillä

CGI

CGI:ssä on haettu aktiivisesti ratkaisuja viisaampaan työmatkaliikkumiseen usean vuoden ajan. Kokeiluja ja keskusteluja on muun muassa käyty kimppa-autoista, kimppakyydeistä, etätyöhön kannustamisesta, parkkipaikkojen maksullisuudesta ja leasingautojen päästörajoista.

Vielä jää nähtäväksi, kuinka paljon julkisen liikenteen käyttö lisääntyy muun muassa tuetun työmatkaedun avulla. Tavoitteena on työtyytyväisyyden ja kestävämmän liikkumisen lisääntyminen, samalla kun kokonaiskustannukset vähenevät.

Lue Ullan blogikirjoitus 

Enfo

IT-alan palvelutalo Enfo Oyj teetti Espoon toimistolleen työmatkaliikkumissuunnitelman Hämeen ammattikorkeakoulun liikennealan opinnäytetyönä. Viisaan liikkumisen edistäminen on osa Enfon Green Office ympäristöohjelmaa ja työn yhtenä tavoitteena oli vahvistaa yrityksen vihreitä arvoja. Enfo edistää viisasta liikkumista mm. julkisen liikenteen aulanäytöin, turvallisella pyöräpysäköinnillä, kattavalla etätyö- ja videoneuvottelumahdollisuudella sekä järjestämällä kimppakyytikampanjan syksyllä 2016. HSL on myöntänyt Enfolle Työpaikka, joka liikuttaa -sertifikaatin.

Työmatkalaskurilla toteutetun kyselyn lisäksi työpaikan liikkumisen nykytilaa analysoitiin esimerkiksi työmatkareittien ja -olosuhteiden kartoittamisella matka-aikoineen, liikkumisen kannustinkampanjan kokeilulla sekä pysäköintimittauksilla.

Lisäksi opinnäytetyössä on kerätty yhteen pakettiin kestävien kulkumuotojen edistämistyön tuoreimmat ohjeistukset Suomessa sekä katsaus älyliikenteen avaamiin mahdollisuuksiin fiksun liikkumisen edistämisessä, pääasiassa liikkumispalvelukonseptin (MaaS) myötä.

Lue lisää: Älykkäiden ja kestävien kulkumuotojen edistäminen suomalaisessa yrityksessä. Case Enfo.

Etera

Etera on paitsi eläketurvan myös työkyvyn asiantuntija. Työmatkat ovat parhaimmillaan osa arjen liikuntaa ja työhyvinvoinnin ylläpitoa. Viisas liikkuminen on myös ympäristöystävällistä ja on siten osa Eteran Green Office -tavoitteita.

Eterassa on hyödynnetty työmatkaliikkumistutkimusta vuodesta 2013. Tuloksia on hyödynnetty aktiivisesti viisaan liikkumisen kehittämiseen. Myös Eteran johto on sitoutunut viisaan työmatkaliikkumisen edistämiseen. Esimerkiksi Etera-talon peruskorjauksen yhteydessä oli selvää, että työmatkaliikkuminen oli osa tilankäytön suunnittelua.

Liikkumista tuetaan monin tavoin. Toimitalon peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin viihtyisät pukeutumis- ja suihkutilat työmatkaliikkujille. Runkolukittavat, katetut pyörätelineet, varapumput ja pyörien pesupaikka tekevät työmatkapyöräilystä kätevää. Kokouskäynteihin on hankittu lainattavat palaveripyörät ja HSL:n matkakortit. Lisäksi autopolitiikka on uudistettu.

Työeläkeyhtiö Eteran sijainti julkisen ja kevyen liikenteen väylien varrella tekee liikkumisesta turvallista ja helppoa. Etera.fi-sivustolla vierailijat voivat hyödyntää Reittiopasta kulkemisensa suunnitteluun.

Viisaan työmatkaliikkumisen edistäminen sisältyy kiinteästi Eteran päämääriin monesta näkökulmasta. Se on osa työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämistä, liiketoiminnan kustannustehokkuutta, ympäristövastuullisuutta sekä eteralaista yrityskulttuuria. ”Työmatkaliikkumisen tutkimukset ovat olleet meille mainio suunnittelun apuväline”, kertoo viestintäsuunnittelija Tiina Piensoho.
 

Finlayson

"Pulssi on heti aamusta monta pinnaa alempi, jos töihin on tullut pyörällä tai joukkoliikenteellä auton sijaan", toteaa Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila.

Finlayson oli mukana HSL:n viisaan liikkumisen kokeiluhankkeessa 2016. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla työpaikkojen muutoshaluiset autoilijat saadaan kokeilemaan ja omaksumaan vaihtoehtoisia kulkutapoja. HSL tarjosi kokeilijoille maksuttomat matkakortit ja työnantajat kannustivat kokeiluun parantamalla pyöräilyolosuhteita muun muassa maksamalla taittopyörän vuokran tai pyörähuollon työntekijän omalle pyörälle. Uutta tapaa tulla töihin testanneista 19 kokeilijasta neljä muutti kulkutapaansa selvästi, kymmenen jonkin verran ja viisi muutti asenteitaan, jolloin kynnys uusiin kulkutapoihin madaltui.

"Oli avartavaa huomata miten jouhevasti asiakaskäynneille pääsi pyörällä” kertoo taittopyörää kokeillut Nita Wallin Finlaysonilta.

Ennen kokeilun alkamista Finlaysonilla selvitettiin henkilöstön kulkutapaa ja näkemyksiä työmatkaliikkumiseen HSL:n Työmatkalaskurilla ja ideoitiin uusia ratkaisuja työpajassa. Salmisaaren toimistolle hankittiin heti alkajaisiksi asiointipyörä, jolla esimerkiksi keskustan asiakaskäynnit sujuvat jouhevasti ilman pysäköintihuolia. Ensi vuodelle on suunnitteilla yhteinen liikuntapäivä ja pyöränhuoltopäivä työntekijöille. Myös etätyötä tekevien osuutta aiotaan kasvattaa jatkossa.

HUS

HUS on suuri, noin 20 000 työntekijän kuntayhtymä, joka vastaa erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisesta 24 kunnan asukkaille. Suurimmat sairaalat ovat Meilahti, Jorvi ja Peijas. HUS on tehnyt yhteistyötä HSL:n kanssa toteuttamalla henkilöstölleen työmatkakyselyn ja laatinut sen tulosten pohjalta työmatkaliikkumissuunnitelman. Tiedon saantia joukkoliikenneyhteyksistä on parannettu niin henkilöstölle kuin asiakkaille aulatiloihin sijoitetuilla aikataulunäytöillä sekä intranet- ja internetsivuilla. Vuorovaikutus joukkoliikennesuunnittelun kanssa on tärkeässä roolissa: HSL pyrkii huomioimaan henkilöstön työvuorot joukkoliikenteen tarjonnassa.

HUS on toteuttanut Meilahden sairaala-alueen opastuksen 3D-karttapalveluna nettisivuilleen. Palvelussa voi valita kartalta rakennuksen, johon on menossa ja katsoa reitin kohteeseen kävellen, autolla tai joukkoliikenteellä. Palvelussa on mahdollista myös tarkastella panoraamakuvaa kohteesta. Katso HUS:n Meilahden sairaalaa-alueen opastus  http://hus.koje.fi/.

Inex Partners

S-ryhmään kuuluva Inex Partners ja HSL tekivät vuonna 2012 sopimuksen joukkoliikennepalvelun rahoitusyhteistyöstä. Sopimusmalli mahdollisti joukkoliikenneyhteyksien käynnistämisen uudelle Sipoon Bastukärrin työpaikka-alueelle etupainotteisesti, mikä parantaa joukkoliikenteen kilpailukykyä. Alueella työskentelee noin 300 henkilöä ja vuoden 2016 loppuun mennessä huomattavasti enemmän. Jos uuden alueen työpaikkoihin hakeutuisi aluksi vain autoilevia työntekijöitä, edellytykset joukkoliikenteen järjestämiselle olisivat jatkossakin huonot.

Inex Partners osallistuu vuorojen lisäämisestä syntyviin kustannuksiin. Kun päästään tilanteeseen jossa työntekijöistä vähintään 100 käyttää joukkoliikennettä päivittäin, HSL vastaa kustannuksista kokonaan. HSL muutti linjan 738 reittiä ja lisäsi vuoroja, muutokset ovat hyödyttäneet myös Keravaa ja Hakkilan työpaikka-aluetta.

Liikennevirasto

Liikenneviraston tehtävänä on mahdollistaa turvalliset, tehokkaat ja ympärisötystävälliset kuljetukset Suomen väylästöllä. Se haluaa omalta osaltaan näyttää esimerkkiä viisaasta työmatkaliikkumisesta, jonka edut ovat kiistattomat.

Liikennevirasto ei enää sponsoroi työntekijöidensä pysäköintiä, vaan tarjoaa
sen sijaan kaikille halukkaille työntekijöille työsuhdematkalippuedun, 300 euroa vuodessa.

Liikennevirasto säästää uuden pysäköintipolitiikkansa ansiosta 66 000 euroa vuodessa. Vuodesta 2012 lähtien 500 työntekijän toimipisteessä on ollut aikaisemman 65 autopaikan sijasta 18 autopaikkaa. Näistä kahdeksan on varattu satunnaiseen tarpeeseen ja kymmenen vuorotyöntekijöille. 

"Tavoitteemme on ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava liikennejärjestelmä", Jyri Mustonen Liikennevirastosta toteaa.

OP

OPssa panostettiin viisaampiin työmatkakäytäntöihin uusiin toimitiloihin siirtymisen yhteydessä. Henkilöstöä on kannustettu luopumaan perinteisestä työpisteajattelusta ja etätyöhön tarjotaan uusia mahdollisuuksia.

Työmatkapyöräilijöillä on käytössään 900 pyöräpaikkaa. Parkkeerauksen maksullisuus on vähentänyt ruuhkaa parkkihallissa ja työsuhdematkalippu on saavuttanut suuren suosion. Etuuden otti käyttöön noin 90 % etuun oikeutetuista työntekijöistä.

SOK

”Viisaan liikkumisen hankkeen myötä pystyimme toteuttamaan henkilöstön toiveita aktiivisemman työmatkaliikkumisen tukemiseksi. Muutokset on otettu ilolla vastaan ja työhyvinvointi on lisääntynyt", iloitsee SOK:n henkilöstön kehittämispäällikkö Heidi Partanen.

SOK oli mukana HSL:n viisaan liikkumisen kokeiluhankkeessa 2016. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla työpaikkojen muutoshaluiset autoilijat saadaan kokeilemaan ja omaksumaan vaihtoehtoisia kulkutapoja. HSL tarjosi kokeilijoille maksuttomat matkakortit ja työnantajat kannustivat kokeiluun parantamalla pyöräilyolosuhteita muun muassa maksamalla taittopyörän vuokran tai pyörähuollon työntekijän omalle pyörälle. Uutta tapaa tulla töihin testanneista 19 kokeilijasta neljä muutti kulkutapaansa selvästi, kymmenen jonkin verran ja viisi muutti asenteitaan, jolloin kynnys uusiin kulkutapoihin madaltui.

"Kävely kesäkelissä bussipysäkille ja -pysäkiltä on mukavaa liikuntaa” kertoo Vesa Honkonen, joka kokeili joukkoliikennettä työmatkallaan Vantaalta Vallilaan.

Ennen kokeilun alkamista SOK:lla selvitettiin henkilöstön kulkutapaa ja näkemyksiä työmatkaliikkumiseen HSL:n Työmatkalaskurilla ja ideoitiin uusia ratkaisuja työpajassa. SOK:ssa ideat laitettiin käytäntöön pikavauhtia ja työmatkaliikkujat saivat käyttöönsä lisää suihku-, puku- ja vaatesäilytystiloja sekä pyörille runkolukittavia pyörätelineitä sisäänkäynnin läheisyyteen. Työasioille on mahdollista lähteä yhteiskäyttöautolla, jolloin oman auton voi jättää kotiin, vaikka päivällä olisikin autolle tarvetta. Joukkoliikenteen käyttöä tuetaan ensi vuodesta alkaen työsuhdematkalippuedulla.

Kommentoi

Voit kommentoida kirjautumalla sisään HSL-tunnuksella.