Asiakaskokemuksia

CGI

CGI:ssä on haettu aktiivisesti ratkaisuja viisaampaan työmatkaliikkumiseen usean vuoden ajan. Kokeiluja ja keskusteluja on muun muassa käyty kimppa-autoista, kimppakyydeistä, etätyöhön kannustamisesta, parkkipaikkojen maksullisuudesta ja leasingautojen päästörajoista.

Vielä jää nähtäväksi, kuinka paljon julkisen liikenteen käyttö lisääntyy muun muassa tuetun työmatkaedun avulla. Tavoitteena on työtyytyväisyyden ja kestävämmän liikkumisen lisääntyminen, samalla kun kokonaiskustannukset vähenevät.

Lue Ullan blogikirjoitus 

Finlayson

"Pulssi on heti aamusta monta pinnaa alempi, jos töihin on tullut pyörällä tai joukkoliikenteellä auton sijaan", toteaa Finlaysonin toimitusjohtaja Jukka Kurttila.

Finlayson oli mukana HSL:n viisaan liikkumisen kokeiluhankkeessa 2016. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla työpaikkojen muutoshaluiset autoilijat saadaan kokeilemaan ja omaksumaan vaihtoehtoisia kulkutapoja. HSL tarjosi kokeilijoille maksuttomat matkakortit ja työnantajat kannustivat kokeiluun parantamalla pyöräilyolosuhteita muun muassa maksamalla taittopyörän vuokran tai pyörähuollon työntekijän omalle pyörälle. Uutta tapaa tulla töihin testanneista 19 kokeilijasta neljä muutti kulkutapaansa selvästi, kymmenen jonkin verran ja viisi muutti asenteitaan, jolloin kynnys uusiin kulkutapoihin madaltui.

"Oli avartavaa huomata miten jouhevasti asiakaskäynneille pääsi pyörällä” kertoo taittopyörää kokeillut Nita Wallin Finlaysonilta.

Ennen kokeilun alkamista Finlaysonilla selvitettiin henkilöstön kulkutapaa ja näkemyksiä työmatkaliikkumiseen HSL:n Työmatkalaskurilla ja ideoitiin uusia ratkaisuja työpajassa. Salmisaaren toimistolle hankittiin heti alkajaisiksi asiointipyörä, jolla esimerkiksi keskustan asiakaskäynnit sujuvat jouhevasti ilman pysäköintihuolia. Ensi vuodelle on suunnitteilla yhteinen liikuntapäivä ja pyöränhuoltopäivä työntekijöille. Myös etätyötä tekevien osuutta aiotaan kasvattaa jatkossa.

HUS

HUS on suuri, noin 20 000 työntekijän kuntayhtymä, joka vastaa erikoissairaanhoidon palveluiden tuottamisesta 24 kunnan asukkaille. Suurimmat sairaalat ovat Meilahti, Jorvi ja Peijas. HUS on tehnyt yhteistyötä HSL:n kanssa toteuttamalla henkilöstölleen työmatkakyselyn ja laatinut sen tulosten pohjalta työmatkaliikkumissuunnitelman. Tiedon saantia joukkoliikenneyhteyksistä on parannettu niin henkilöstölle kuin asiakkaille aulatiloihin sijoitetuilla aikataulunäytöillä sekä intranet- ja internetsivuilla. Vuorovaikutus joukkoliikennesuunnittelun kanssa on tärkeässä roolissa: HSL pyrkii huomioimaan henkilöstön työvuorot joukkoliikenteen tarjonnassa.

HUS on toteuttanut Meilahden sairaala-alueen opastuksen 3D-karttapalveluna nettisivuilleen. Palvelussa voi valita kartalta rakennuksen, johon on menossa ja katsoa reitin kohteeseen kävellen, autolla tai joukkoliikenteellä. Palvelussa on mahdollista myös tarkastella panoraamakuvaa kohteesta. Katso HUS:n Meilahden sairaalaa-alueen opastus  http://hus.koje.fi/.

Nokia

Nokia osallistui HSL:n viisaan liikkumisen hankkeeseen keväällä 2017. Työnantajan tavoitteena oli lisätä työntekijöiden arkiaktiivisuutta, innostaa työmatkalaisia ympäristöystävällisiin kulkutapoihin ja vähentää yksityisautoilua. HSL myönsi Nokialle hankkeen päätteeksi Työpaikka, joka liikuttaa -sertifikaatin tunnustuksena sitoutumisesta viisaan liikkumisen edistämiseen.

”Yhteistyö HSL:n kanssa rullasi mukavasti”, iloitsee Nokian henkilöstöasiantuntija Pia Talonpoika.

Nokiassa viisi työntekijää pyöräili kahden viikon ajan ja lisäksi kymmenen teki työmatkansa joukkoliikenteellä. Nokialaiset olivat kaikki rutinoituneita autoilijoita, mutta kokeilua koordinoinut henkilöstöasiantuntija Pia Talonpoika kertoo, että työntekijöitä ei ollut vaikea saada mukaan.  ”Varsinkin sähkö- ja taittopyörien kokeilijoiksi oli tulijoita enemmän kuin mukaan mahtui. Kokeilijat ottivat hankkeen tosissaan. He muun muassa laskivat insinöörimäisellä täsmällisyydellä matka-aikoja ja kirjoittivat ansiokkaita blogitekstejä eri kulkutapojen eduista ja haitoista.”

”Useampikin kokeilija huomasi, että itsestään selvänä pidetyn autoilun sijasta työmatkailuun on tarjolla myös muita varteenotettavia vaihtoehtoja", Talonpoika kertoo. ”Jopa uskollisimpien auton käyttäjien kynnys pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön madaltui.”

Ennen kokeilun alkamista Nokialla selvitettiin henkilöstön kulkutapaa ja näkemyksiä työmatkaliikkumiseen HSL:n Työmatkalaskurilla ja ideoitiin uusia ratkaisuja työpajassa. Nokialaiset pääsivät testaamaan uutta kimppakyytisovellusta samanaikaisesti käynnissä olleen toisen liikkumishankkeen myötä. Parannuksia on tulossa myös pukeutumis- ja pyöränsäilytystiloihin. Lisäksi keskustelua syntyi ns. liikkumisbudjetista, jossa kaikille työntekijöille tarjottaisiin yhtä suuri taloudellinen kannustin itse valittavaan kulkutapaan.

Hankkeen kokeilujen organisoinnista vastasi Valpastin Oy ja kokeilupyörien vuokrauksesta Suomen Työsuhdepyörä Oy. Hanke sai rahoitusta Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen rahoitushausta ja rahoittajina toimivat Sitra ja Trafi.

Kokeilublogi http://hslkokeilu.blogspot.fi/

SOK

”Viisaan liikkumisen hankkeen myötä pystyimme toteuttamaan henkilöstön toiveita aktiivisemman työmatkaliikkumisen tukemiseksi. Muutokset on otettu ilolla vastaan ja työhyvinvointi on lisääntynyt", iloitsee SOK:n henkilöstön kehittämispäällikkö Heidi Partanen.

SOK oli mukana HSL:n viisaan liikkumisen kokeiluhankkeessa 2016. Hankkeen tavoitteena oli luoda toimintamalli, jolla työpaikkojen muutoshaluiset autoilijat saadaan kokeilemaan ja omaksumaan vaihtoehtoisia kulkutapoja. HSL tarjosi kokeilijoille maksuttomat matkakortit ja työnantajat kannustivat kokeiluun parantamalla pyöräilyolosuhteita muun muassa maksamalla taittopyörän vuokran tai pyörähuollon työntekijän omalle pyörälle. Uutta tapaa tulla töihin testanneista 19 kokeilijasta neljä muutti kulkutapaansa selvästi, kymmenen jonkin verran ja viisi muutti asenteitaan, jolloin kynnys uusiin kulkutapoihin madaltui.

"Kävely kesäkelissä bussipysäkille ja -pysäkiltä on mukavaa liikuntaa” kertoo Vesa Honkonen, joka kokeili joukkoliikennettä työmatkallaan Vantaalta Vallilaan.

Ennen kokeilun alkamista SOK:lla selvitettiin henkilöstön kulkutapaa ja näkemyksiä työmatkaliikkumiseen HSL:n Työmatkalaskurilla ja ideoitiin uusia ratkaisuja työpajassa. SOK:ssa ideat laitettiin käytäntöön pikavauhtia ja työmatkaliikkujat saivat käyttöönsä lisää suihku-, puku- ja vaatesäilytystiloja sekä pyörille runkolukittavia pyörätelineitä sisäänkäynnin läheisyyteen. Työasioille on mahdollista lähteä yhteiskäyttöautolla, jolloin oman auton voi jättää kotiin, vaikka päivällä olisikin autolle tarvetta. Joukkoliikenteen käyttöä tuetaan ensi vuodesta alkaen työsuhdematkalippuedulla.

Keva

”Keva on tukenut fiksua työmatkaliikkumista jo pitkään. HSL:n hanke tarjosi mukavan mahdollisuuden nostaa työmatka- ja muun liikkumisen merkityksen Kevan sisäiseen keskusteluun”, kertoo henkilöstöpäällikkö Sonja Helin.

Keva osallistui HSL:n viisaan liikkumisen hankkeeseen keväällä 2017. Hankkeen tarkoituksena oli innostaa työmatkalaisia ympäristöystävällisiin kulkutapoihin ja vähentää yksityisautoilua. Kevalaiset muuttavat vuoden 2019 aikana yhteen toimipaikkaan, jolloin autopaikkoja tulee olemaan selvästi nykyistä vähemmän. Hanke sopi hyvin myös meneillään olevaan brändin uudistamiseen ja WWF:n Green Office -ympäristöohjelman rakentamiseen.

Kymmenen Kevan työntekijää nousi toukokuussa satulaan HSL:n kokeilun merkeissä. Viisi heistä taittoi työmatkansa sähköpyörällä, kolme taittopyörällä ja kaksi tavallisella polkupyörällä. Kevan väelle jäi kahden viikon kokeilusta niin hyvä maku suuhun, että neljä heistä päätyi hankkimaan uuden pyörän.

Eläkeasiantuntija Ilkka Tynell päätyi sähköpyörään, jossa häntä viehättivät muun muassa suoraselkäinen ajoasento ja se, että sähkö kevensi ja vauhditti matkantekoa. ”Se on käytännöllinen ja mukava myös lyhyemmillä matkoilla vaikkapa kauppareissuilla. Kannustan myös muiden työpaikkojen väkeä mukaan viisaan liikkumisen kokeiluun”, Tynell sanoo.

Ennen kokeilun alkamista Kevalla selvitettiin henkilöstön kulkutapaa ja näkemyksiä työmatkaliikkumiseen HSL:n Työmatkalaskurilla ja ideoitiin uusia ratkaisuja työpajassa. Kevalla oli hyvä lähtötilanne, sillä omalla autolla kulkevia oli vähän ja joukkoliikenteen käyttäjiä 70 prosenttia. Hyvän sijainnin ohella työnantaja muun muassa tukee joukkoliikenteen käyttöä työsuhdematkalippuedulla ja tarjoaa asiointipyöriä ja kimppakuljetuksia työasiointimatkoille. HSL myönsi Kevalle hankkeen päätteeksi Työpaikka, joka liikuttaa –sertifikaatin.

”Kokeilu rakensi Kevan brändiä, kun kokeilijat kertoivat tunnelmistaan sosiaalisessa mediassa. TV-uutisissa oli juttu sähköavusteisesta pyöräilystä, ja siinä haastateltiin yhtä kokeiluumme osallistunutta. Hankkeen päätteeksi saamamme sertifikaatti on toimitalomme vastaanoton pöydällä ja kertoo vieraillemme vastuullisuudestamme”, Sonja Helin uskoo.  

Hankkeen kokeilujen organisoinnista vastasi Valpastin Oy ja kokeilupyörien vuokrauksesta Suomen Työsuhdepyörä Oy. Hanke sai rahoitusta Työpaikkojen liikkumisen ohjauksen rahoitushausta ja rahoittajina toimivat Sitra ja Trafi.