Työsuhdematkalipun laskuri

Anna laskurin tarvitsemat tiedot
Vuositulo (Brutto):
Ennakonpidätys-%:
Lisäprosentti:
Lippu:
Etu (työmatkaseteli) €/kk tai etu % lipunhinnasta   kuukausia
Työntekijä maksaa 100% lipustaTyöntekijän saama tuki €/v
Vuositulo (Brutto): Vuositulo (Brutto):
  Verotettavan tulon  lisäys:
Matkakuluvähennys:  Matkakuluvähennys:
Veronalainen ansio: Veronalainen ansio:
Verot : Verot :
Nettopalkka: Nettopalkka:
Tulo lipun hinta vähennettynä Tulo lipun hinta vähennettynä
Hyöty:

HUOM! Laskurin toiminta edellyttää JavaScriptin suorittamisen sallimista selaimen asetuksissa.

 

Laskurilla saa suuntaa antavaa tietoa työsuhdematkalipun hyödyistä työntekijälle. Vertailussa ei huomioida muita mahdollisia vähennyksiä eikä maksuja.

Lopullisessa verotuksessa matkakuluvähennykseksi katsotaan omavastuun (750 euron) ylittävä osa itse maksetusta osuudesta.

Verot lasketaan perusprosentin mukaan ilmoitetusta vuositulosta, työmatkavähennys huomioituna. Ylimenevä osa lasketaan lisäprosentin mukaan.

Tuki on verovapaata tuloa 300 € osalta, samoin 750 € ylittävältä osalta 3400 € asti.