Saldo: etujen asetukset

Etujen asetuksista voit valita jaetaanko työmatkaetuna tai työasiointimatkoina annettava saldo kerran vuodessa vai pienempinä erinä kuukausittain.

Vuosisaldo on joustava vaihtoehto, jota voit tarvittaessa lisätä pitkin vuotta. Vuosisaldon summan voit määrittää myös työntekijäkohtaisesti. Esimerkiksi toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa työskenteleville summa voi olla isompi kuin esimerkiksi määräaikaiselle kausityöntekijälle. 

Kuukausisaldo sopii silloin, kun kaikille työntekijöille myönnetään täsmälleen sama summa saldoa ja se halutaan jakaa automaattisesti kerran kuukaudessa. Kun teet muutoksia kuukausisaldon summaan, koskevat ne aina kaikkia työntekijöitä. 

Jos olet jo käyttänyt vuosisaldoa ja haluat siirtyä kuukausisaldoon, muutos kannattaa tehdä kalenterivuoden vaihtuessa. Vaihto vuosisaldosta kuukausisaldoon nollaa työntekijöiden käyttämättömän saldon heti. 

Kun siirryt vuosisaldosta kuukausittain jaettavaan saldoon, tee muutos seuraavasti.

1)  Haluat jakaa saldoa kuukausittain 1. tammikuuta alkaen - tee muutos 1.12. jälkeen.

2)  Haluat jakaa saldoa kuukauden viimeinen päivä - tee muutos tammikuussa. 

Huomioi, että etujen asetuksista tekemäsi muutos astuu heti voimaan ja on voimassa toistaiseksi. 

Kuukausisaldo

Kun valitset kuukausittain jaettavan saldon, valitse samalla jaetaanko saldo työntekijöille: 

1) kuukauden ensimmäisenä päivänä 

vai

2) kuukauden viimeisenä päivänä

Valintasi koskee kaikkia HSL-työmatkaetua saldona saavia edunsaajia. 

Saldon asetukset vuodenvaihteessa

Voit valita nollautuuko työntekijöille annettu saldo vuodenvaihteessa vai säilyykö se työntekijöiden käytettävissä vuodenvaihteen yli. 

Saldo nollautuu kalenterivuoden vaihtuessa

Saldon uusiutumisen asetuksissa on kaksi vaihtoehtoa: 

1) Edunsaajan saldon määrä on sama kuin edellisenä vuotena

2) Aseta edunsaajille uusi saldon määrä seuraavalle vuodelle

Käytä viimeistä vaihtoehtoa silloin kun saldon määrä muuttuu seuraavalle vuodelle. 

Saldo ei nollaudu kalenterivuoden vaihteessa

Kun valitse, että saldo ei nollaudu - saldo ei uusiudu automaattisesti vuoden vaihtuessa. Voit itse lisätä halutun summan saldoa työntekijöille vuoden alussa.