MBT 2023-planutkastet är nu ute på remiss. Planen och dess konsekvensbedömning kan kommenteras 3.4-25.5.2023.

En reviderad konsekvensbedömning är tillgänglig efter 17.4.2023.

Invånarna och andra privatpersoner kan kommentera MBT 2023-planutkastet med denna blankett. Sista dag att lämna synpunkter är 25.5.2023.

Planutkastet för markanvändningen, boendet och trafiken i Helsingforsregionen MBT 2023