HSL

Toimiva arki suunnitellaan yhdessä

Kehitämme palveluitamme ja linjojamme yhdessä Helsingin seudun asukkaiden kanssa. Katsasta ajankohtaiset suunnitelmat ja valitse oma tapasi osallistua ja vaikuttaa.

Tavoitteena päästötön joukkoliikenne ja kestävä talous

Tarjoamme kestäviä vaihtoehtoja liikkumiseen. Kestävän liikkumisen perustan muodostaa joukkoliikenne, joka nojautuu vahvaan runkoverkkoon: lähijuniin, metroon, ratikoihin ja runkobussilinjoihin. Tavoittelemme lähes päästötöntä joukkoliikennettä vuoteen 2025 mennessä.

Asiakkuuksista kestävään kasvuun

Strategiamme pyrkii vastaamaan poikkeuksellisen vaikean ajan haasteisiin. Strategiassa on kunnianhimoinen ote: se on asiakaslähtöinen, kestävän kasvun ja talouden tervehdyttämisen suunnitelma, jonka päästötavoitteet tukevat jäsenkuntiemme ilmastotavoitteiden toteuttamista.

Suunnittelu

Tutustu käynnissä oleviin sekä valmistuneisiin linjasto- ja liikennesuunnitelmiin.

Tutkimukset

Teemme tutkimusta joukkoliikenteen kehittämiseksi HSL-alueella ja koko liikennejärjestelmän kehittämiseksi Helsingin seudun alueella.

HSL organisaationa

Huolehdimme Helsingin seudun joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmän toimivuudesta ja taloudellisuudesta sekä ympäristön huomioon ottamisesta.

Ota yhteyttä

Katso HSL:n johdon ja viestinnän yhteystiedot.

Vuotemme 2023

Lue yhteenveto viime vuodestamme. Jos etsit lukuja, täältä löydät tietoja niin matkustajamääristä kuin kalustostakin.