Kivistön linjastosuunnitelma

HSL kehittää Kivistön alueen linjastoa

HSL on aloittanut Kivistön alueen linjastosuunnitelman, jossa käsitellään bussilinjoja 431, 432, 433(K), 434, 443(K), 444(T), 445(T), 446, 447, 576 ja 616.

Seuraa suunnittelua ja osallistu blogissa osoitteessa hslkivisto.blogspot.com

Vastaa liikkumiskyselyyn

Vastaa HSL:n liikkumiskyselyyn 27.10.2019 mennessä osoitteessa: https://app.maptionnaire.com/fi/6598 . HSL selvittää kyselyllä Kivistön suuralueella kulkevien liikkumistottumuksia. Kysely painottuu bussilinjojen 431, 432, 433(K), 434, 443(K), 444(T), 445(T), 446, 447, 576 ja 616 liikennöintialueelle. Tietoja liikkumisesta kerätään linjastosuunnittelun tueksi Kivistön linjaston kehittämiseen. 

Suunnittelutyön etenemistä voi seurata ja kommentoida Kivistön linjastosuunnitelma -blogissa, joka toimii asukasvuorovaikutuksen pääkanavana. Blogin kautta voi myös olla yhteydessä HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoihin. Muista osallistumistavoista kerrotaan myöhemmin blogissa ja HSL:n omissa kanavissa. Blogi toimii ensisijaisena vuorovaikutuskanavana, mutta palautetta on mahdollista jättää myös HSL:n palautejärjestelmän ja asiakaspalvelun kautta.

Työn tavoitteena on valmistella linjasto, joka palvelee Kivistön nykyisiä ja tulevia asukkaita sekä alueella liikkuvia ihmisiä syksystä 2022 alkaen. Tavoitteena on helpottaa matkustamista keskeisiin kohteisiin ja luoda entistä selkeämpi linjasto.

Kivistön nykyinen linjasto on otettu käyttöön vuonna 2015 kehäradan junaliikenteen käynnistymisen yhteydessä. Alueen maankäyttö ja liikkumistarpeet ovat muuttuneet huomattavasti ja alueen asukasmäärä kasvaa voimakkaasti, minkä vuoksi linjastoa on tarpeen tarkastella.

Kivistön linjastosuunnitelmassa tullaan huomioimaan vielä käynnissä olevan Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman esitetyt muutokset.

Suunnitteluvaihe syksystä 2019 kevääseen 2020, jolloin päätöksenteko. Linjaston käyttöönotto syksyllä 2022.Linjastosuunnitelmatyötä tehdään yhdessä Vantaan kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Linjastosuunnitelman on tarkoitus valmistua kevään 2020 aikana, ja uuden linjaston mukaisen liikenteen on suunniteltu käynnistyvän syksyllä 2022.