Kehittämme Kivistön alueen linjastoa

Olemme laatineet Kivistön alueen linjastosuunnitelman, jossa käsitellään bussilinjoja 431, 432, 433(K), 434, 443(K), 444(T), 445(T), 446, 447, 576 ja 616.

Kivistön linjastosuunnitelmasta on julkaistu viimeistelty versio blogissa. Tutustu tästä! Viimeistelty versio laadittiin joulukuussa esitellyn linjastoluonnoksen pohjalta ja HSL:n hallitus hyväksyi sen 29.4.2020. Saimme linjastoluonnokseen paljon kommentteja blogissa, palautteina ja asukastilaisuudessa.

Keskeiset muutokset linjastossa

431N Elielinaukio–Kuninkaantammi–Vantaanpuisto–Kivistö–Kannisto–Aviapolis–Lentoasema
Yhteistyössä Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmaprojektin kanssa linja esitettiin kulkemaan Kuninkaantammen kautta, mutta Hämeenlinnanväylää Myyrmäen ja Martinlaakson ohitse. Linja ajetaan Vantaanpuiston jälkeen suoraan Mestarintietä Kivistön keskustaan, sitten Kannistoon ja sieltä Tikkurilantietä Lentoasemalle.
Reittimuutos mahdollistaa yhteydet Kivistöstä Lentoasemalle junien liikennöintiajan ulkopuolella ja nopeuttaa yhteyksiä Helsingin ja Kivistön välillä. Näistä tuli paljon toiveita Kivistön liikkumiskyselyssä.

Linjaa tihennetään 30 minuutin vuorovälille nykyisestä 60 minuutista. Linjalla tultaneen tarjoamaan myös varhain aamulla liikennettä ennen junaliikenteen käynnistymistä.

616 Tammisto–Pakkala–Aviapolis–Kannisto–Kivistö
Linja 616 siirrettiin asiakaspalautteen myötä ajamaan Kivistössä Kanniston kautta Kivistön aseman ja Tikkurilantien välisen osuuden. Muutos parantaa asiointiyhteyksiä Vanhasta Kivistöstä, Kannistosta ja Lapinkylästä.

Linja 616 ajaa Kivistön ja Pakkalan välillä Tikkurilantien kautta. Muutoksella mahdollistetaan tasavälinen palvelu Tikkurilantien työpaikka-alueella yhdessä linjan 576 kanssa. Osuudella liikennöidään ruuhkassa 15 minuutin ja muuna aikana 30 minuutin vuorovälillä.

Kivistön linjastosuunnitelmassa linja 616 lyhennettiin välille Tammisto–Kivistö.  Vuonna 2020 laadittavassa Tuusulanväylän linjastosuunnitelmassa tullaan tarkastelemaan tarkemmin yhteyksiä esimerkiksi Tammiston ja Mäkelänkadun välillä. Tässä yhteydessä myös linjan 616 mahdollinen katkaisu, yhdistäminen toiseen linjaan tai jatkaminen Tuusulanväylän päästä tulee uudestaan pohdittavaksi.

432 Martinlaakso–Vantaanpuisto–Petas–Kivistö–Kirkka
Linja lakkautetaan. Kivistön aseman eteläpuolella palvelua tulee korvaamaan linja 433. Kivistön aseman pohjoispuolen liikenteestä lisää linjojen 433 ja 616 yhteydessä.

433 Martinlaakso–Vantaanpuisto–Petas–Kivistö
Jatkossa kaikki vuorot ajavat Petaksen kautta korvaten poistuvaa linjaa 432. Kivistössä ei ajeta Kanniston ja Vanhan Kivistön kautta. Yhteydet Kannistoon linjoilla 444–446, 576 ja 616. Yhteydet Vanhaan Kivistöön linjoilla 443 ja 616.

Muutoksella mahdollistetaan tasavälisempi liikenne Vantaanpuistoon, Mestarintielle, Vehkalan asemalle ja Petakseen. Lisäksi liityntäyhteydet Kivistöön aseman eteläpuolelta ja yhteydet Kivistön keskustasta esimerkiksi Vantaanpuistossa sijaitsevaan postiin nopeutuvat.

Kivistön ja Vantaanpuiston välillä liikennöi myös linja 431, jonka palvelua tihennettiin HSL:n hallituksen 3.3.2020 hyväksymässä Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelmassa.

434 Kivistö–Keimolanmäki
Keimolanmäen asuinalueen kasvun takia linjan 434 palvelutasoa parannetaan. Linjan vuoroväliä tihennetään ja tasoitetaan ruuhkassa 10 minuuttiin ja ruuhka-aikojen ulkopuolella 20 minuuttiin. Hiljaisimpaan aikaan liikennöidään 30 minuutin välein.


Maankäytön kehittymisen myötä linja on mahdollista jatkaa Lumikvartsinkadun kautta Lapinkylän asemalle.

Näin suuunnittelutyö eteni

HSL:n liikkumiskysely oli avoinna 7.–27.10.2019. Kyselyllä selvitettiin Kivistön suuralueella kulkevien liikkumistottumuksia. Tietoja liikkumisesta kerättiin linjastosuunnittelun tueksi Kivistön linjaston kehittämiseen.

Työn tavoitteena oli valmistella linjasto, joka palvelee Kivistön nykyisiä ja tulevia asukkaita sekä alueella liikkuvia ihmisiä syksystä 2022 alkaen. Tavoitteena oli helpottaa matkustamista keskeisiin kohteisiin ja luoda entistä selkeämpi linjasto.

Kivistön nykyinen linjasto on otettu käyttöön vuonna 2015 kehäradan junaliikenteen käynnistymisen yhteydessä. Alueen maankäyttö ja liikkumistarpeet ovat muuttuneet huomattavasti vuoden 2015 jälkeen ja alueen asukasmäärä on kasvanut voimakkaasti, minkä vuoksi linjastoa oli tarpeen tarkastella.

Kivistön linjastosuunnitelmassa huomioitiin samaan aikaan työstetyn Hämeenlinnanväylän ja Vihdintien linjastosuunnitelman muutokset.

Linjastosuunnitelmatyötä tehtiin yhdessä Vantaan kaupungin ja HSL:n asiantuntijoiden kesken. Linjastosuunnitelmaa laadittiin syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. Uuden linjastosuunnitelman mukainen liikenne käynnistyy syksyllä 2022.

 

 

Suunnitteluvaihe syksystä 2019 kevääseen 2020, jolloin päätöksenteko. Linjaston käyttöönotto syksyllä 2022.