Lägg till ett nytt Reseplanerare-element på din webbplats

Vi har utvecklat ett nytt inbäddat sökelement för Reseplaneraren som du lätt kan lägga till på olika webbplatser. Tjänsten är tillgänglig för alla, såsom företag och organisationer. I och med det nya elementet blir det lättare för kunderna att hitta dina tjänster.

valmis.jpg

Vi har utvecklat ett nytt inbäddat element för Reseplaneraren som man lätt kan lägga till på olika webbplatser. Tjänsten är tillgänglig för alla, såsom företag och organisationer. Syftet med tjänsten är att göra det lättare att hitta trafiktjänster och den är tillgänglig för alla i Finland tillsammans med andra reseplanerare och den riksomfattande tjänsten opas.matka.fi.

I elementet ingår olika sökvillkor, t.ex. språk, färdsätt, avgångsplats och destination. Den aktuella tiden ingår som standard i ruttsökningen. Sök rutt-knappen tar dig till Reseplaneraren, där du kan använda ännu mer exakta sökvillkor. 

Nu blir det lättare för dina kunder att hitta dina tjänster: i stället för att länka till Reseplaneraren kan du erbjuda möjlighet att genomföra sökningen direkt på din webbplats. Det är också möjligt att söka endast cykel- eller gångrutter i stället för att använda alla de färdsätt som finns i Reseplaneraren. 

Några bruksanvisningar 

  1. Välj språk.
  2. Välj komponentens bredd (definierar bredden på webbplatsen).
  3. Du kan även välja färdsätt för att utesluta sökresultat.
  4. Välj avgångsplats och destination (du kan också använda redan definierade värden).  
  5. I tjänsten finns en funktion för förhandsvisning som visar hur elementet ser ut.