För företag och organisationer

Kaksi naista bussissa

Arbetsreseförmånen är en kollektivtrafikbiljett som arbetsgivaren betalar för sina anställda för resor mellan hemmet och arbetsplatsen. Som arbetstagivare kan du välja att erbjuda arbetsreseförmånen ovanpå lönen och behöver inte betala några lönebikostnader. Du får avdra resekostnader i företagets beskattning.

För arbetstagaren är förmånen till och med en helt skattefri naturaförmån som ger konkret nytta varje dag.

Lämna dina kontaktuppgifter och vi hjälper dig att hitta en lösning som passar just dig.

Lämnda dina kontaktuppgifter

Hej arbetsgivare, vill du veta mer?

Lämna dina kontaktuppgifter så vi kan tillsammans se vilket alternativ passar bäst. Du kan också ringa oss på numret 09 4766 4303 eller skicka ett meddelande till adressen foretagsforsaljning@hsl.fi